Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S NAŠIMI DEVÁŤÁKY

Ve čtvrtek 29. června 2023 naši deváťáci strávili v základní škole svůj poslední den. Uplynulé dny byly plné práce – připravoval se a piloval závěrečný proslov, trénovalo se tzv. „scházení schodů“, uklízela se třída, tvořila pozvánka a spousta dalších a dalších věcí. Jen aby se na něco nezapomnělo!

V 11 hodin se aula školy a celé schodiště zaplnily nejen žáky, ale také rodinnými příbuznými a přáteli, kteří se na slavnostní událost – poslední scházení schodů, přišli podívat. Lehká nervozita se snad nikomu nevyhnula, ale vše jsme zvládli. Před školou se ještě společně vyfotografovat, na chvíli „vydechnout“ a nabrat nové síly na to nejdůležitější – slavnostní rozloučení v obřadní síni obecního úřadu Jindřichov.

Některým už opravdu začalo docházet, že čtvrteční den je ten poslední, že se po prázdninách již společně neuvidíme a každého čeká nová životní etapa, ne lepší, ne horší, ale jiná.

Před 13. hodinou se všichni plni očekávání shromáždili v obřadní síni, kde slavnostní chvíli započal svým proslovem starosta obce pan Martin Korduliak. Naši deváťáci si připravili svůj vlastní proslov, ve kterém poděkovali paní ředitelce Mgr. Zlatě Steuerové, MBA a celému pedagogickému sboru za uplynulých společně strávených devět let na ZŠ a MŠ Jindřichov.

K vysvědčení obdrželi žáci také knižní odměny a pozornost od starosty obce Jindřichov. Závěrem si pro nás deváťáci připravili prezentaci, která připomněla jejich společně strávené chvíle během školní docházky. Poslední rozloučení a hurááá na prázdniny!

Všem žákům 9. ročníku ještě jednou přejeme hodně štěstí do dalšího života.

p. uč. Lozertová