Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Živelní pohromy – projektová výuka v Oo

Vlivem změn klimatu dochází stále častěji k extrémním změnám počasí. Množství živelních pohrom ve světě se stupňuje. Různé druhy přírodních katastrof jsou jedním z tematických okruhů v Ochraně obyvatelstva. Žáci z 6. a 7. ročníku, kteří tento předmět absolvují, prokázali během března své znalosti a umění vyhledávat informace na internetu v rámci vypracovaní prezentace na téma vylosované přírodní katastrofy jako je povodeň zemětřesení, tornádo, výbuch sopky, sesuv půdy, extrémní sucho či tsunami. Nápomocí jim byla osnova (doporučení), na co by se měli při vyhledávání zaměřit.

Téměř všichni vytvořili ve dvojicích poutavé a srozumitelné prezentace a byli schopni odpovídat na doplňující dotazy svých spolužáků na dané téma.