Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 6. února se Eleni Romanidu a Klára Smolíková, žákyně 9. ročníku, zúčastnily Olympiády v jazyce českém. Do přípravy se obě vrhly velmi zodpovědně.  A protože nám bylo líto nechat jejich slohové práce jen tak bez povšimnutí, otiskli jsme je i v našem školním časopise, který bude v prodeji již od 14. února v prodejně Lavos. Elči Romanidu gratulujeme, neboť obsadila krásné 17. místo.