Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V přírodopise u šesťáků jsme se seznamovali s učivem buňka. Abychom si ji lépe představili a ujasnili si funkce jednotlivých organel, vrhli jsme se na praktickou tvorbu. Úkolem bylo přinést si bramboru, která nám posloužila jako základ rostlinné i živočišné buňky. Zopakovali jsme si známé informace a pomocí plastelíny, štítků a párátek jsme si obě buňky vytvořili.