Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Po dvou letech, kdy přehlídka středních škol nemohla z důvodu covidových opatření proběhnout, jsme se žáky 9. ročníku navštívili dílny Střední průmyslové školy v Bruntále, kde se prezentovalo na 20 středních škol a také několik zaměstnavatelů. Žáci si mohli prohlédnout nabídku oborů, zeptat se na to, co je zajímá, něco nového se dozvědět nebo získat letáčky s nejrůznějšími informacemi. Tuto akci pořádá Úřad práce v Bruntále, se kterým nás pojí dobrá spolupráce.