Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Rej strašidel a čarodějnic ve čtvrté třídě

V úterý se žáci čtvrté třídy v rámci projektového dne učili v tajuplném prostředí, oblečeni do kostýmů strašidel a čarodějnic. Děti se seznámily s tradicí a zvyky keltského svátku Halloween a připomněly si také Památku všech zesnulých – Dušičky.