Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Seznamte se s Komenským

Kdo byl Jan Amos Komenský, proč se o něm učíme ve vlastivědě, jak si představoval vzdělávání dětí, jaké měl názory, myšlenky a jaký měl život, to už všechno páťáci ví díky projektu o Učiteli národů. Děti získávaly informace z několika zdrojů, kterými byla samostatná četba s vyhledáváním informací ze souvislého textu, četba komiksově ztvárněného příběhu o Komenském nebo zábavné video. Zamýšlely se nad tím, co by dělaly, kdyby nebyla škola, snažily se porozumět Komenského citátům a porovnávaly způsob výuky před Komenským s jeho požadavky, seznámily se také s jeho dílem. Všechny nové poznatky doplnily učivo o stavovském povstání proti Habsburkům a následujícím obdobím temna. Všechno, co je zaujalo, pak děti zpracovaly ve skupinách na plakáty, které se jim opravdu vydařily.