Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

QR KÓDY V ČEŠTINĚ

Práce s tablety je již nedílnou součástí řady vyučovacích hodin napříč různými předměty.

V hodině češtiny však měli naši osmáci a deváťáci poprvé možnost využít tablety také pro práci s tzv. QR kódy. V tabletech máme nainstalovanou aplikaci pro čtení těchto kódů, které mohou být různého druhu.

Žáci měli za úkol QR kód s pomocí aplikace v tabletu načíst, otevřít si danou webovou stránku s audio záznamem a ten pak přepsat bez chyb na papír. Výhodou je, že oproti klasickému diktátu, na který jsme zvyklí, si tento „QR diktát“ může jeho pisatel pozastavit kdykoliv potřebuje a rovněž si jej přehrát několikrát dle libosti, aniž by ostatní svým tempem ovlivňoval. QR kódů bylo celkem 6, žáci si je postupně mezi sebou vyměňovali. Aby se osmáci a deváťáci navzájem nerušili, donesli si do hodiny také sluchátka.

S QR kódy nepracujeme naposled, ale časem se pokusíme vygenerovat i vlastní kódy nejen s audio záznamem. Určitě je se na co těšit.

p. uč. Lozertová