Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Společně nad knihou-Z deníku kocoura Modroočka

Třeťáci a projektová výuka Společně nad knihou-Z deníku kocoura Modroočka

Obecný cíl projektové výuky je zavádět nové vyučovací metody, formy i výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vazby, a tak rozvinout klíčové kompetence žáků základních škol.

Celému projektovému dopoledni předcházelo „čtení na pokračování“ Z deníku kocoura Modroočka  /vzorové čtení pedagoga ve volných chvílích v průběhu 2 měsíců/

Na tuto aktivitu, žáci reagovali s povděkem, sami si vzorové čtení připomínali.

Žáci kvitovali, že v průběhu projektového dopoledne mohli libovolně přecházet podle zájmu k pracovním činnostem. Důsledně dodrželi podmínku, že svou započatou práci museli dokončit. Po celou dobu netradičního vyučování byli třeťáčci pozorní, aktivní a svěřeným úkolům se věnovali s  plným nasazením.

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart