Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Objevujeme sluneční soustavu

V badatelském klubu a v přírodovědném kroužku jsme se pustili do složitého problému sluneční soustavy. Nejprve jsme však museli přijít na to, čím se v následujících aktivitách budeme zabývat. Rozházená písmena jsme rychle poskládali do názvů planet a bylo nám trošku jasno 🙂

Rozdělili jsme se do skupin a začala první aktivita. Složitý a dlouhý text o jednotlivých planetách nás nemohl zaskočit. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a novinek, které jsme museli sdělit s radostí ostatním spolužákům. Takže se učíme nejen získávat nové znalosti, ale učíme se i vzájemně poslouchat a respektovat se.

Když jsme byli obohaceni o rozměry planet, jejich vzhled, počty měsíců, … začala tvůrčí činnost. Pomocí přírodnin a všeho, co jsme našli v okolí, jsme se snažili znázornit naši sluneční soustavu.

Abychom zapojili i představivost a trochu té matematiky, čekala na nás práce s měřícím pásmem. Nejprve na spolužácích jsme navrhli model sluneční soustavy a poté jsme se pokusili přenést jednotlivé vzdálenosti mezi planetami na plochu před školou, abychom si uvědomili, jak to v té naší soustavě vypadá 🙂