Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Preventivní program PČR na naší škole

V pondělí 19. dubna a úterý 20. dubna 2021 proběhl na naší škole preventivní program na téma bezpečnost v kyberprostoru, návykové látky a trestní odpovědnost. Besedou nás prováděla nprap. Karla Špaltová, PČR Krajské ředitelství policie MsK, odd. prevence Bruntál. A jak to vše proběhlo? Ve stanovený čas se žáci, učitelé a paní Špaltová propojili pomocí prostředí Teams. Během téměř hodinové přednášky byli sedmáci seznámeni s problematikou návykových látek, co je protiprávní chování a jaké nebezpečí se skrývá za nevinně vyhlížejícím alkoholem a cigaretami, jak vypadají testery na alkohol a drogy. Osmáci byli informováni o nástrahách sociálních sítí, jakým způsobem lze ověřovat identitu nových přátel, co je a není silné heslo a spoustu dalších informací. Deváťáci již přešli v besedě k trestní odpovědnosti. Je to aktuální téma, neboť trestně odpovědní jsou lidé od dovršení patnáctého roku věku. Byly oživeny rozdíly mezi pojmy přestupek a trestný čin i v souvislosti s rejstříkem trestů, který se dokládá při nástupu do zaměstnání. V úterý měli besedu ještě šesťáci. Téma – návykové látky a internet. Paní Špaltová pracovala s velmi dynamickou skupinou a dotazů ze strany žáků s krátícím časem naopak přibývalo.

Děkujeme nprap. Karle Špaltové za vyčerpávající maratón přednášek pro žáky ZŠ Jindřichov a těšíme se, až se budeme moci setkat naživo ve třídě.

(Kubisz)