Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DEVÍTKA NAVŠTÍVILA BĚHEM HODINY 3 ELEKTRÁRNY!

Jak je to možné?

Jednoduše. Velký dík patří panu Patriku Loudovi z přečerpávací elektrárny Hučák v Hradci Králové, která nedávno oslavila své 110. narozeniny. Pan učitel Kubisz vše domluvil, a tak jsme se mohli v pátek 12. března v 9 hodin virtuálně podívat do míst, kam by člověk „normálně“ neměl šanci nahlédnout.

Co všechno se naši žáci dozvěděli?

Bylo toho opravdu mnoho – například, co je srdcem každé elektrárny, jaké typy elektráren u nás fungují, jak samotná elektřina vzniká, dověděli jsme se, že tzv. přečerpávací elektrárny jsou důležitými pomocníky při výpadcích el. sítě.

Vizuálně nejvíce působivou se stala návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách, vrchní a spodní nádrž jsou propojeny 1 500 metrů dlouhým spojovacím potrubím.

Mezi obnovitelné zdroje naší planety patří kromě vody rovněž vítr a sluneční záření – zajímavé vědomosti o využití síly větru jsme získali díky prohlídce větrného parku v Janově, měli jsme dokonce možnost nahlédnout do nitra tzv. větrníku, který je schopen poskytnout el. energii až 1500 domácností. 1 takový větrník váží neuvěřitelných 275 tun a jeho pořizovací cena se pohybuje okolo 75 milionů korun.

Nejpůvodnějším zdrojem energie je však Slunce. Jeho záření zachytávají tzv. fotovoltaické panely z křemíku. Abychom však mohli vyrobený stejnosměrný proud dále využít, je třeba jej převést na proud střídavý. Životnost takovýchto panelů je cca 25 let.

I když samotné téma této virtuální exkurze je fyzikálně přírodovědné, samotná prohlídka se uskutečnila v rámci online výuky českého jazyka. Žáci tak měli jedinečnou možnost zhlédnout a vyslechnout opravdovou profesionální přednášku a následně vést nad tématem také krátkou diskuzi, pokládat otázky apod. Poznatky z této netradiční hodiny dále využijí v rámci českého jazyka k procvičení písemného projevu ve slohu, kde se právě věnujeme tématu přednášek, diskuzí a úvah.

Celá exkurze byla zakončena soutěžním kvízem, 3 nejlepší žáci získali od společnosti ČEZ roztomilé plyšáky.

p. uč. Lozertová