Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vyhlášení soutěže ve sběru plastových víček

Víčka z PET lahví jsou jen nepatrnou částí domácích odpadů, proto jsme se v letošním školním roce rozhodli přihlásit do soutěže ve sběru plastových víček, která by jinak skončila na skládkách a ve spalovnách. Jak je známo, z jakéhokoli tříděného odpadu se stává surovina, kterou lze využít na výrobu jiných potřebných výrobků.

Tato soutěž bude mezi jednotlivými třídami probíhat po celý školní rok. 

Hodnotí se váha nasbíraných víček.

Nejpilnější třída bude odměněna.

Víčka budou pořadatelem soutěže postupně odvážena po celou dobu konání soutěže v předem určeném termínu.

Vybraná částka bude využita na dovybavení koutku ve vestibulu hlavní budovy školy.

Zodpovědnou osobou je Jana Zábranská.