Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Chemické křížovky

V přírodopise, dějepise i v chemii se žáci v rámci opakování látky setkávají s různými pracovními listy a křížovkami. Jsou na ně už tedy přeborníci. Proto se nyní role obrátily a děti křížovky nemusely luštit, aby prokázaly své vědomosti, ale tentokrát se staly jejich tvůrci. Úkol osmáci a deváťáci neměli vůbec lehký. Měli vytvořit sami křížovku, přičemž její tajenkou mělo být velmi aktuální téma – KORONAVIRUS. A co otázky??? Otázky museli žáci propojit s aktuálním děním a s učivem chemie. Někteří kreslili jak draci, jiní se s úkolem popasovali na počítači. Na jejich počínání se můžete podívat 🙂

Práce žáků 8. ročníku z chemie:

Práce žáků 9. ročníku z chemie: