Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Naši žáci se zapojili do komiksové soutěže…

Naše škola se v minulých letech zapojila do projektu Global Schools a v duchu této spolupráce jsme pokračovali. Žáci osmého ročníku se zapojili do tradiční komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Tentokrát téma znělo: „Co pro mne znamená demokracie?“ Úkolem žáků bylo vytvořit komiksový příběh, ve kterém měli ztvárnit, co pro ně samotná demokracie vůbec znamená, kdo ji tvoří, kdo se na ní může či přímo musí podílet, aby fungovala. Mohli zajít i do větší hloubky a zabývat se otázkami jako například: Co by se stalo, kdyby demokracie přestala fungovat? Jak je demokracie ve světě ovlivňována? V žákovských komiksech můžeme najít i celou řadu dalších zajímavých otázek. Podívejte se na jejich snažení. 😊