Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Šetříš nebo plýtváš?! Aneb páťáci se poprali s 2. lekcí Global school

Druhý blok projektu Global school a Světová škola je za námi. I páťáci se ponořili do tématu, které se zabývalo dvou věčných soupeřů: ŠETŘENÍ vs PLÝTVÁNÍ vodou.

Všechno to začalo tím, že jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina dostala kartu s devatenácti tvrzeními. Nad jednotlivými tvrzeními jsme se měli zamyslet a jako skupina se rozhodnout, kolik bodů tvrzení dostane. Lépe řečeno, měli jsme se rozhodnout, zda se tvrzení týká podle nás šetření či plýtvání vodou. Museli jsme se dohodnout, kolik bodů věta dostane.

Paní učitelka načrtla na tabuli škálu, podle které jsme bodovali: 0 – 10, kdy nula znamená, že šetříme a čím blíž jsme desítce, tím více plýtváme.

Ke svým úkolům se skupinky postavily zodpovědně. Věcně se vyjádřily k tématům, která se každého z nás týkají. Ve velké většině se skupinky na bodování shodly.

Nakonec jsme každý dostali do ruky lístečky, kterými jsme měli označit tvrzení, která označují činnosti, jež my sami děláme. Toto se nám moc nezamlouvalo, ale snažili jsme se označovat vše pravdivě.

Závěrem jsme některé výroky zhodnotili, debatovali jsme nad naším pořadím a přemýšleli jsme, zda by se pořadí nedalo ještě pozměnit. Byli jsme ale s konečným pořadím spokojeni. Jsme si vědomi, že je voda pro život velmi důležitá, víme, kdy šetříme, kdy plýtváme a snažíme se postavit se k tématu „Voda nad zlato“ s pokorou.