Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

V pátek 5. 4. 2013 se v naší škole uskutečnila akce „Noc s Andersenem“. Hned v úvodu nás uvítal pedagogický sbor, který byl převlečen za pohádkové bytosti. Pro své mladší spolužáky jsme připravili spoustu soutěží. Jednotlivé třídy měly za úkol s princem, který hledal svou princeznu na hrášku, poskládat kostky s motivem pohádky. Na odvážné spolužáky čekal u 4. třídy strašlivý loupežník a na jeho příkaz museli kamarádi pouze za svitu baterky najít odpověď ukrytou v knize. Dále jsme pro ně připravili domino, křížovky, měření a vážení hrášku v odměrném válci a jiných skleničkách na lektvary. Velkou legraci jsme zažili tehdy, když kamarádi měli vytvořit z jednotlivých indicií popletenou pohádku.

Zdolaní soutěžemi jsme se s chutí pustili do dortu, který nám přinesl přímo pan Andersen. Potom jsme se uložili ke spánku, ale než jsme usnuli, každý z nás musel přečíst kapitolu ze své oblíbené knihy. Po přečtení SKORO všichni usnuli, ovšem až na nás deváťáky. Po vydatné popůlnoční večeři jsme i my nakonec zalehli. Paní učitelky byly vzorné a nespaly, protože nás celou noc hlídaly a přikrývaly. 🙂 Celou noc 🙂

Naše třída říká: „Byla to vydařená akce a určitě by mohla být ještě jednou. Moc se nám líbila.“

9. třída


Fotografie zde: