Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Na slovíčko s otcem vlasti

Letos je právě ten rok, kdy slavíme 700 – leté výročí narození Karla IV.  Protože je to velmi významná a inspirativní osobnost našich dějin, během druhého pololetí jsme se mu intenzivně věnovali. Do středověku jsme se tematicky naladili díky „Noci s Andersenem“, kde jsme například prošli krčmou, lazaretem, klenotnicí či rytířským sálem. Do samotného projektu s příznačným názvem „Karel IV.“ se zapojili žáci od 3. do 9. ročníku. Projektové dění zahrnovalo široké spektrum aktivit. V hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Cilovou žáci vytvářeli krásné obrázky s tématikou Karla IV. Některé z nich byly opravdu povedené a pro byly dokonce odeslány na soutěž.  Během celého projektu byli žáci rozděleni do družin, v nichž zastupovali jednotlivé středověké rody. Seznámili se s jejich životem a především se pokusili s využitím různých technik vyrobit jejich erby.  Mohli jsme spatřit erby perníkové, dřevěné či papírové. A že byly vskutku povedené. Protože téma projektu umožňovalo provázat v podstatě všechny školní předměty, tak v rámci různých vyučovacích hodin se žáci věnovali zkoumání středověkého života a především života Karla IV. Výsledkem jejich snažení byly často krásné a propracované plakáty. Řada našich žáků má soutěživého ducha a právě pro ně probíhala dlouhodobě soutěž s tématikou otce vlasti. Žáci měli možnost odpovídat na otázky týkající se samozřejmě koho jiného než Karla IV. Největší úspěch v této soutěži zaznamenali žáci čtvrtého ročníku. Abychom jen netrápili mozky, chtělo to také nějaké oddechnutí a pobavení a to pro nás připravil kulturním zážitkem školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Grossové. Naše uši potěšily v jejich podání známé písně z filmu „Noc na Karlštejně“.  Neméně pohlcujícím kulturním zážitkem bylo divadelní představení žáků sedmého ročníku o životě Karla IV., které secvičili s paní učitelkou Houdkovou a paní učitelkou Smolíkovou.

 

Za celou dobu konání projektu všichni odvedli obrovský kus práce. Proto bych chtěla na tomto místě poděkovat všem vyučujícím. Ovšem největší pochvala patří samotným žákům, kteří se do všeho vrhli s odhodláním a i závěrečná etapa projektu spojená s výstavou jejich prací se jim povedla na výbornou 🙂