Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Tak zní název výtvarné soutěže ke Dni Země, kterou pořádá SVČ v Ostravě – Zábřehu.

Naši školu reprezentují práce žáků 8. a 9. ročníku, jmenovitě Natálie Holubové, Vanesy Matulové, Natálie Chvístkové a Ondřeje Merty.

Žáci si mohli sami zvolit výtvarnou techniku – kresbu, malbu nebo jejich kombinaci (suchý pastel, vodové barvy, uhel, perokresba…).

Tématem bylo libovolné ztvárnění motivu ptáka, ptáků a všeho s nimi spojeného dle vlastní fantazie, podmínky byly tedy vskutku velkorysé.

Držme našim žákům palce, i když konkurence bude zajisté nemalá.

Avšak jak se říká: „Kdo se nezúčastní, nemá šanci.“

p. uč. Lozertová