Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

JARNÍ RECITAČNÍ SETKÁNÍ

Blíží se druhá květnová neděle…den sváteční.

K jeho příležitosti jsme s žačkami a žáky naší školy připravili recitační setkání jako poděkování všem maminkám, babičkách, tetám – jednoduše řečeno všem ženám, kterým patří velký dík za jejich péči a lásku, jež svým dětem dávají.

Několik týdnů trvala pečlivá příprava všech účinkujících pod vedením jejich paní učitelek napříč všemi ročníky. Úsilí se vyplatilo a úterní recitační odpoledne 3. května 2022 se vskutku vydařilo.

Již před druhou hodinou se nedočkavé děti i jejich rodinní příslušníci začali scházet ve společenské místnosti v malé budově obce Jindřichov, kde probíhaly poslední přípravy, aby mohlo vše vypuknout.

Ve 14 hodin zahájila slavnostní událost paní učitelka Zábranská, která nás celým odpolednem provázela, snímky pořizovala paní učitelka Halířová.

Účast byla více než překvapivá. I přes to, že řada dětí se kvůli nemoci recitace zúčastnit nemohla, vystupovalo jich celkem 38!!!

Porota to neměla vůbec lehké – hodnocena byla nejen recitace jako taková, ale rovněž celkový dojem přednášejícího. Udělená hodnocení všech členů poroty byla následně sečtena a o prvních třech příčkách rozhodovaly často pouhé body!

Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích:

Kategorie 0 – žáci 1. ročníku

Kategorie 1 – žáci 2. – 3. ročníku

Kategorie 2 – žáci 4. – 5. ročníku

Kategorie 3 – žáci 6. – 9. ročníku

Všem oceněným patří velká gratulace. Krásné keramické medaile, myšky a sloníky pro tuto akci vytvořila paní uč. Hana Cílová. Knižní ceny pro vítěze zajistila paní uč. Grossová. Děkujeme.

Nechyběla také tzv. cena laskavého diváka – vítězem se stal ten účinkující, jenž obdržel nejvíce pěnových kostiček, hlasování bylo anonymní.

I když konkurence byla veliká, nikdo neodešel s prázdnou. Každý recitující obdržel účastnický list a sladkou odměnu.

Ani obecenstvo nepřišlo zkrátka – řada maminek nezahálela a podílela se na drobném občerstvení – nechyběly muffiny, jablečná buchta, listové šneky, perník…O pití se postaraly naše paní kuchařky.

Dá se říct, že se nám recitační sváteční odpoledne vydařilo ve všech směrech a věříme, že i příští rok bude setkání příznivců nejen poezie stejně zdařilé.

Všem, kdo se na uskutečnění akce podíleli, patří velký dík.

p. uč. Lozertová