Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Prázdniny uběhly doslova jako voda a máme tu opět nový školní rok.

Ve středu 1. 9. v 9:00 hodin se všichni naši žáci s rodinnými příslušníky slavnostně sešli před budovou školy, aby se společně s pedagogickým sborem a zástupci obce rozloučili s letními prázdninami a uvítali nadcházející školní rok.

I přes chladné počasí vše proběhlo podle plánu, úvodní slovo pronesla paní ředitelka a pan starosta.

Tento den se stal důležitým především pro naše prvňáčky, kteří byli současnými deváťáky všem přítomným představeni a od své třídní paní učitelky Alžběty Balvanové obdrželi malou pozornost.

Prvňáčkům i deváťákům tímto přejeme, aby se jejich první i poslední rok na naší škole vydařil co nejlépe a vzpomínali na něj v dobrém světle.

Rovněž ostatním žákům patří přání, aby do tohoto školního roku vykročili tzv. „tou správnou nohou“, přistupovali ke svému vzdělávání zodpovědně a byli na svou práci a úspěchy patřičně pyšní.

p. uč. K. Lozertová