Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Není vlastnost, jako vlastnost

V prvouce, při výuce vlastností látek, se žáci 3. ročníku věnovali praktickému měření délky. Měřit mohli několika způsoby, a to pomocí srovnávání, měřením metrem doma i v přírodě, sami, s pomocí kamaráda, s dopomocí rodičů. Dále si vyzkoušeli hustotu různých kapalin a vznikl jim barevný pohár jen „na koukání“. Kromě praktické výuky v různorodém prostředí, žáci pracovali i na pracovních listech, kde museli dávat bedlivý pozor na porozumění čteného textu. Tak si ověřili, že pochopit zadání je velice důležité, aby byl zapsaný výsledek správný.