Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 6. ročníku

Školní rok 2021/2022

Náš třídní výlet v ZOO Olomouc

Článek k našemu skvělému výletu + fotky najdete zde: http://zsjindrichov.cz/archives/63275

Římané v Jindřichově:

V hodině dějepisu jsme tentokrát zavítali do starověkého Říma. Úkolem šesťáku bylo pokusit se zapadnout do této doby. Vznikly nám opravdu povedené kousky 🙂

Zkrat v šestce:

Šesťáci v hodině fyziky zapojovali elektrický obvod a zkoumali co se stane, když dojde ke zkratu, pokud obvod není vybaven jištěním. Elektrický proud jsme nechali procházet žárovkou a vodičem bez izolace, který procházel v blízkosti hořlavého materiálu. Jakmile byl obvod vyzkratován, začal se živý vodič přehřívat a došlo ke vzplanutí hořlavého materiálu. V případě užití jištění v elektrickém obvodu, by ke zahoření vodiče nedošlo. Šesťáci si uvědomili nutnost použít pojistky nebo jističe v rozvodech elektřiny v zařízeních i v domácích podmínkách.

(kb)

Chceme pomáhat

Naši akční šesťáci dokáží vždy překvapit a to hlavně v dobrém slova smyslu. Jednoho dne přišli s nápadem obdarovat psí útulek peněžitým darem z prodeje svých vlastních výrobků na Zahradních slavnostech pořádaných Obcí Jindřichov dne 28. 05. 2022. Jakmile jim pan starosta přislíbil stánky, pustili se s vervou do práce. Ve svém volném čase vyráběli bižuterii z korálků, keramiku, dřevěné svícny  a kostky, zvonečky, pampeliškové medy, vázy, pekly se buchty…. Nabídka byla opravdu pestrá. Velké poděkování patří rodičům, zejména p. Mintálové, která pomohla dětem s prodejem a výrobky a p.  Rejdovi, který zapůjčil stroj na popcorn a také zakoupil popcorn k prodeji. Výtěžek z prodeje, celkem 5 000,- Kč, poputuje do Městského psího útulku v Opavě. Za peníze nakoupíme pro pejsky a kočky piškoty, pamlsky, konzervy, hračky atd. a pojedeme je koncem června osobně předat do útulku.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – v úterý 26. 04. 2022 v době od 15:30 do 16:30 hod. ve třídě 6. ročníku (přízemí).

Šesťáci sází kytky ke Dni Země

V úterý dne 12. 4. se žáci 6. ročníku v hodině VKO zapojili do výsadby okrasného záhonu v areálu školy. Náplní hodiny nebylo jen osázet záhon, ale také si jej pro sadbu připravit. Všichni se své práce zhostili na výbornou a ještě si donesli z domova vlastní rostlinky.

Děkujeme za dobrou práci a věříme, že nám nové kytky budou ozdobou.

Earth Day aneb Den Země v Anglickém jazyce

Dubnové hodiny AJ jsme věnovali tématu Earth Day neboli Den Země. poslechli jsme si a zkusili si zazpívat písničku Earth Song od Michaela Jacksona, podívali jsme se na video s danou tématikou, procvičili jsme si slovní zásobu a také se naučili některá nová slovíčka týkající se životního prostředí. Nakonec si každý vyrobil a složil slib (sliby) naší planetě Zemi. Jsem zvědavá, kdo z Vás ho dodrží:-)) http://zsjindrichov.cz/archives/60688

Stále bojujeme s geometrií:

V hodinách matematiky se stále “trápíme” s geometrií. Ale většinou se nám daří zvítězit 🙂 Důležité je, že si dokážeme poradit v každé situaci. Když nám nejde práce s velkým pravítkem, vezmeme si na to malé pravítko 🙂 Nejhorší je vyhrát nad kružítkem 🙂

Výlet do Planetária

Ve středu 7. 4. jsme natěšeni vyrazili vlakem do Ostravy, kde jsme měli objednaný program v ostravském Planetáriu. První výzvou byla cesta z nádraží Ostrava – Svinov do Planetária. Museli jsme překonat eskalátory a cestu tramvají:-) Poté jsme krásnou a delší procházkou (trochu jsme si nadešli) přes areál VŠB a lesními pěšinami po zelené značce dorazili do planetária. Přivítaly nás velmi vstřícné a usměvavé mladé slečny, které nás hned usadily do sálu, kde nás čekal poutavý program o hvězdách a hvězdných soustavách, planetách a jejich měsících. Poté na nás čekalo místní experimentárium. Mohli jsme si vyzkoušet například plazmovou kouli, gravitaci kuličky, spustit větrný vír nebo si nasprejovat na plátno něco originálního.

Když už jsme byli v Ostravě, nesměl samozřejmě chybět návštěva obchodního centra Karolína. Cesta zpět domů nám utekla jako voda a všichni jsme zpět domů dorazili sice unaveni, ale plni zážitků:-)) http://zsjindrichov.cz/wp-admin/post.php?post=59954&action=edit

Třídnická hodina (25. 3. 2022)

V třídnické hodině jsme si zasoutěžili. Úkolem bylo v časovém limitu 20 min postavit ze špejlí a plastelíny co nejvyšší stavbu. A aby to nebylo tak jednoduché, mohli používat jen jednu ruku. Hráli dva týmy – Kubův tým a Honzíkův G. tým. A díky lepší týmové spolupráci a technice se vítězem stal Kubův tým, kterého čekala sladká odměna:-))

APRÍLOVÁ ČEŠTINA

Páteční aprílová čeština začala překvapením. Po zazvonění jsem vstoupila do spící třídy, jediná Andy všem spolužákům předčítala pohádku. Co se dalo dělat. Třídu jsem musela probudit, ale jak. Nakonec mně pomohl Křemílek a Vochomůrka. VSTÁVEJ SEMÍNKO, HOLALA! BUDE Z TEBE FIALA! A třída se probudila a celou hodinu češtiny pilně pracovala:).

p. uč. Lozertová

Zájmenné pexeso v češtině:

V českém jazyce se věnujeme zájmenům a číslovkám. Druhy zájmen, jejich skloňování apod. trénujeme různými způsoby – v týmech formou AZ KVÍZU, klasickým mrazíkem nebo také pomocí online pexesa.

Slavíme světový den vody:

Světový den vody připadá od roku 1993 na 22. 3. Proto jsme se tomuto dni samozřejmě na konci března věnovali. A nejen tomuto dni, ale i samotné vodě. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Popis jednotlivých aktivit a všechny fotky si můžete prohlédnout v článku na hlavních stránkách: http://zsjindrichov.cz/archives/59436

Blesky v šestce:

Elektrický výboj a blesky v miniaturní velikosti měli možnost generovat šesťáci ve fyzice na Ruhmkorffově induktoru. Generované elektrické výboje měly délku až 5 cm. Dále jsme simulovali elektrický výboj na zapalovací svíčce v motorovém prostoru, kdy jsme zapalovali páry lihu v krabičce od kinofilmu. Žáci byli seznámeni o bezpečném chování během bouřky.

Putujeme Řeckem:

V dějepise se věnujeme starověkému Řecku. Podívali jsme se na přírodní podmínky, na vzdělávání, stolování a nesměl chybět popis jejich šatníku. Úkol šesťáků zněl jasně. Měli se na chvíli stát obyvateli Řecka. Doma si vytvořili kostýmy a pokusili se alespoň na malou chvíli zažít starověkou atmosféru.

PONOŽKOVÝ DEN

Na den 21. 3. připadá každý rok Světový den Downova syndromu. Tento den má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek.

Proto jsme si v pondělí 21. 3. 2022 nazuli každou ponožku jinou, abychom podpořili tuto akci.

Informace k exkurzi do planetária:

Ve středu 6. 4. 2022 se zúčastníme vzdělávacího programu v planetáriu v Ostravě.

  • Cena: 300 Kč (vstupné a doprava)
  • Sraz: ve škole v 7:40 hod. (poté se společně přesuneme na vlakové nádraží)
  • Odjezd: 8:31 hod. z vlakového nádraží Jindřichov
  • Příjezd: 17:42 hod na vlakové nádraží Jindřichov (volný rozchod žáků od nádraží)
  • Případná změna bude oznámena telefonicky
  • Po vzdělávacím programu budou mít žáci volný rozchod v nákupním centru Forum Nová Karolína
  • Nezapomeňte co nejdříve do školy přinést vyplněnou návratku a peníze

Více informací o planetáriu najdete přímo na jejich webových stránkách. Máme zajištěný program s názvem “DOBRODRUŽNÁ CESTA K PLANETÁM”. https://planetariumostrava.cz/

Bojujeme s geometrií:

Geometrie se většinou netěší moc velké oblibě, ale snažíme se přijít jí na chuť. Pracujeme s kružítky, pravítky, úhloměry, … a samozřejmě narýsovat něco na tabuli, to už opravdu stojí za to 🙂

Studujeme žížalí svět:

Podívali jsme se do světa žížal. Každý podle svých vědomostí z hodin přírodopisu vyplnil články žížaly a samozřejmě si ji poctivě ozdobil barvičkami. Najednou jsme koukali, kolik si toho z hodin pamatujeme 🙂

VYHLÁŠENO PÁTRÁNÍ PO ZMIZELÉ OSOBĚ ANEB TRÉNUJEME POPIS OSOBY

V pátek v hodině češtiny jsme se začali věnovat tématu POPISU. Rozdělili jsme se na dvě družstva, která proti sobě soutěžila celkem ve třech úkolech. Síly byly velice vyrovnané. Zamýšleli jsme se nad důležitostí vhodných přídavných jmen při popisu člověka, vymýšleli jsme přirovnání, některá byla opravdu povedená :))), a největší úspěch měl úkol poslední, kdy jsme museli hádat vizuální změny u vybraných členů týmů a kdo jich uhodl více, vyhrál.  

Elektroskop či elektrometr?

Žáci šestého ročníku měřili velikost elektrického náboje pomocí elektrometru a porovnávali výchylky aluminiové folie při přiblížení opačně polarizovaných nábojů vzniklých třením.

Dne 1.3.2022 Steuerová, předmět VKO

Dnes v této těžké době, kdy na Ukrajině bojují lidé za svou vlast , rodiny jsme v hodně probírali učivo rodina. Soustředili jsme se na funkce rodiny a potřeby rodiny. Děti dokázaly velice podrobně popsat co lidem válka bere a co je potřeba dělat, abychom dokázali lidem válkou zkoušené Ukrajiny pomoci.

My House

V hodinách Aj jsme se po jarních prázdninách věnovali opakování slovní zásoby týkající se domu a také jsme si procvičili, jak dům popsat. http://zsjindrichov.cz/archives/58004

Dva druhy elektrického náboje…

…a fyzika v šestém ročníku, kdy žáci zjišťovali, jakým způsobem se chovají tělesa nabitá kladnými i zápornými, tedy souhlasnými náboji a náboji opačnými. Na základě experimentu vyslovili žáci závěr o vzájemném působení těles s elektrickým nábojem.

Hodina matematiky – procvičujeme zlomky:

Po jarních prázdninách jsme začali výuky matematiky zábavněji. Pracovali jsme v týmech – holky a kluci. Procvičovali jsme zlomky, abychom se potom mohli vrhnout zase na počítání 🙂 http://zsjindrichov.cz/archives/57768

Hodina přírodopisu – Vodní život v kuchyni:

V hodině přírodopisu jsme se věnovali projektu – Mlžům. Podívali jsme se na ně trošku z jiného pohledu – zahráli jsme si na malé kuchaře. Více informací a fotky si prohlédněte v článku na hlavních stránkách: http://zsjindrichov.cz/archives/57436

Před jarními prázdninami jsme ještě stihli oslavit narozeniny Natálky Rejdové:-))

Tak ještě jednou VŠECHNO NEJLEPŠÍ Natálko!!!

Co nás čeká…

  • ve čtvrtek 3.2. bude poslední vyučovací hodinu rozdán výpis pololetního vysvědčení
  • v pátek 4.2. jsou POLOLETNÍ PRÁZDNINY
  • v týdnu 14.2. – 18.2. jsou JARNÍ PRÁZDNINY

Lyžařský výcvik

Bylo to velice narychlo, ale stálo to za to… Naše děvčata se připojila k 5. a 7. ročníku a vyjela s nimi na týdenní pobyt spojený s lyžařským výcvikem do Vrbna pod Pradědem. Byla to pro ně náhrada za lyžák z loňského roku, který se kvůli covidové pandemii nemohl konat. Věřím, že jste si to užily a příští rok na dalším lyžařském výcviku své získané dovednosti předvedete v plné parádě…. Všechny články, fotky a videa najdete na těchto odkazech: http://zsjindrichov.cz/archives/56529, http://zsjindrichov.cz/archives/56584, http://zsjindrichov.cz/archives/56692, http://zsjindrichov.cz/archives/56804, http://zsjindrichov.cz/archives/56943.

Oslavili jsme Alexovy a Šimonovy narozeniny

V pátek 14. ledna jsme v třídnické hodině popřáli klukům k jejich krásným narozeninám. Samozřejmě nesměl chybět ani přípitek….

Retro pondělí

Naše holky srší jedním nápadem za druhým:-) V pondělí 10. ledna se rozhodly nás překvapit retro stylem, který náš pedagogický sbor velmi pobavil…..

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – dne 11. ledna 2022 od 15:30 do 16:30.

Oslavili jsme společně Vánoce

Všichni jsme se těšili na ten den, kdy si uděláme společnou besídku, rozdáme svým kamarádům dárečky, naplníme břicha k prasknutí, popovídáme si, zahrajeme si hry a koukneme na nějaký film. Stromeček jsme měli nazdobený už od začátku prosince a byl tak krásný, že nám ho bylo moc líto po besídce odstrojovat…

Palačinkové dopoledne

Ve středu 8. prosince se nám povedlo udělat si hezky strávené dopoledne, kdy jsme si usmažili hromadu palačinek. Kluci se rozhodli ukázat děvčatům své kuchařské umění a připravili si své vlastní palačinky. Stejně tak děvčata se pustily s vervou do práce a po chvíli se školou linula nádherná vůně….

Dopravní preventivní akce CRASH

Náš společný první výlet se uskutečnil v Krnově, kde jsme se zúčastnili dopravně preventivního programu CRASH. Uvědomili jsme si důležitost užívání reflexních prvků coby chodec, používání ochranné přilby při jízdě na kole, že bychom neměli nepřekračovat povolenou rychlost při jízdě na motorce ani ve vozidle či důležitost používání bezpečnostních pásů. Komiksy s příběhy nás upozornily na následky, mnohdy fatální, které mohou nastat v případě dopravní nehody. Díky audiovizuálnímu a interaktivnímu rozměru výstavy jsme si mohli prověřit své reakce v konkrétních situacích, kterou může být např. jízda na kole s puštěnou hlasitou hudbou ve sluchátkách, viděli jsme místo dopravní nehody a slyšeli audio záznam z volání účastníka dopravní nehody na tísňovou linku. Celou výstavu nás provázely reálné zvukové i obrazové záznamy z dopravních nehod. Více fotek info zde: http://zsjindrichov.cz/archives/55465

Adventní čas v naší třídě

Vánoce se kvapem blíží a tak jsme si za pomocí p. učitelky Halířové v Badatelském kroužku vyzdobili třídu. Ještě stromeček a bude vše dokonalé:-))

Výsledky dotazníku ohledně pitného režimu v naší třídě

Státní svátek 17.11. – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Letos si připomínáme už 32. výročí sametové revoluce. Tehdejší Československo se v listopadu roku 1989 vymanilo ze spárů totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. Den za svobodu a demokracii, to je 17. listopad. K tomuto datu se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, kdy byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let později – tedy v roce 1989 – zase proběhly studentské protesty na Národní třídě, které vedly k pádu komunistického režimu.

Státním svátkem se 17. listopad stal až v roce 2000. Do roku 2000 měl 17. listopad pouze status významného dne. Tento den si připomínají také na Slovensku.

Rozloučili jsme se s Honzíkem Houslíkem

Na konci října jsme se museli ve třídě rozloučit se spolužákem a kamarádem, Honzíkem. Honzo, přejeme Ti, ať se Ti v nové škole líbí, daří se Ti a ať si najdeš spoustu nových dobrých kamarádů. A nezapomeň! Kdyby jsi měl někdy cestu do Jindřichova, rádi Tě uvidíme:-)

Státní svátek 28.10. – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 27. 10. – 29. 10.

V pátek 8. října jsme v třídnické hodině oslavili narozeniny Honzíka Houslíka:-)

Třídní schůzky

V úterý 7. září 2021 se budou konat 1. společné informativní třídní schůzky. Sejdeme se ve třídě 6. ročníku (přízemí vpravo vedle sborovny).

Milí šesťáci,

vítám Vás všechny na 2. stupni naší základní školy. Prázdniny jsou již za námi a s nimi i uplynulé roky na 1. stupni. V šesté třídě Vás čeká mnoho změn, které společně určitě zvládneme. Přeji Vám, ať se Vám v novém školním roce 2021/2022 daří, ať je naplněn spousty příjemných zážitků a výborných výsledků.

Moc se na Vás těším, Vaše nová třídní učitelka Jana Houdková.

Harmonogram 1. týdne:

Slavnostní zahájení školního roku 2021 / 2022 – 1. září (středa) v 9:00 před školou. Po zahájení neodcházejte domů, ještě si spolu řekneme před školou informací ohledně následujících školních dnech. Až poté odcházíte domů.

Čtvrtek 2. září – budete mít 5. vyučovacích (třídnických) hodin, strávíme je společně ve třídě. 1. hodinu budete testováni. Vezměte si přezůvky, psací potřeby, nějaký notes, svačinu a pití. Také mějte u sebe respirátor nebo chirurg. roušku, kterou budete mít nasazenou ve společných prostorách školy (chodba, záchod, šatny…)

Pátek 3. září – začínáte se učit podle rozvrhu.

Obědy se budou vydávat od 2. 9.

Svačinky se budou vydávat od 6. 9.