ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Přijímací řízení

Školní rok 2019/2020

12. 5. 2020

Další info k příjímacímu řízení

 • náhradní termín přijímaček v případě nemoci nebo jiného vážného důvodu 23. 6. 2020
 • přijímačky se konají na škole, kterou má žák uvedenou v přihlášce jako první
 • nejpozději 5 dnů před zkouškou vám příjde pozvánka
 • výsledky zkoušek oznámí Cermat do 7 dnů oběma školám
 • škola má jen 1 den na to, aby oznámila výsledky na svém webu a v tištěné podobě v budově školy
 • do 5 pracovních dnů musíte odevzdat zápisový lístek na zvolenou školu, na kterou vás přijali
 • odvolání je zrušeno
 • pokud má ředitel volná místa, pak vás novým rozhodnutím může přijmout – určitě počty volných míst zveřejní na webu

7. 5. 2020
Nové informace k přijímacím zkouškám

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se budou konat 8. června 2020 (na víceletá gymnázia 9. června 2020).

Koná se jen jedna zkouška z českého jazyka a matematiky. Zkouška z českého jazyka bude prodloužena o 10 minut (tedy na 70 minut). Písemný test z matematiky bude prodloužen o 15 minut (tedy na 85 minut).

MŠMT připravilo podpůrné materiály, kde se žáci mohou seznámit s podobou testovacího archu včetně časomíry. K dispozici jsou také aplikace k procvičování testů z minulých let.

Testy nanečisto najdou žáci pod odkazem níže POZOR – JDE JEN NA POČÍTAČI:
https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Procvičování přijímacích testů NA MOBILU nebo tabletu – podrobnosti najdete zde:
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre
Stáhněte si aplikaci zdarma InspIS SETmobile

Vše o přijímačkách zde:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

Testová zadání k procvičování:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

 

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. června, na víceletá gymnázia o den později – 9. června. Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude letos delší než obvykle, protože žáci mají kvůli epidemii koronaviru a zavřeným školám horší podmínky přípravy.

Další informace o přijímacím řízení v nouzovém stavu  – 7. 4. 2020

 • Obsah zkoušek:
  • obsah přijímacích zkoušek zůstává stejný:
  • písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut
  • písemný test z matematiky – 70 minut
 • Termíny přijímaček:
  • nejdříve 14 dní po znovuotevření škol
  • je možný jen jediný termín přijímacích zkoušek – děti budou dělat přijímačky na škole, kterou napsali do přihlášky jako první
  • všichni dostanou pozvánku
  • výsledek využijí obě zvolené školy
 • Jak probíhají testy?
  • v lavici se sedí po jednom
  • žáci dostanou testové sešity a archy pro záznam odpovědí
  • žák provede kontrolu, jestli je na jeho archu jeho jméno a evidenční číslo
  • učitelé přečtou pravidla pro konání přijímací zkoušky
  • v průběhu zkoušky nesmí žák opustit třídu
  • po uplynutí časového limitu dozorující učitelé vyberou záznamové archy
  • následuje přestávka před testem z druhého předmětu
 • Co rozhodne o přijetí:
  • maximální počet dosažených bodů je 50 pro oba předměty
  • minimální počet bodů pro přijetí není stanovený
  • každá škola má svá další kritéria, která bývají zveřejněna na stránkách škol
  • výsledky opravených testů se posílá na obě zvolené školy
  • škola musí nejpozději 8 dní po konání zkoušek zveřejnit na webových stránkách seznam přijatých pod evidenčními čísly
  • dopis dostanou jen žáci NEPŘIJATÍ!!!
 • Zápisový lístek:
  • musí se odevzdat do 5 PRACOVNÍCH dnů po zveřejnění přijatých žáků (zkráceno z 10 dnů)
  • ODEVZDÁVÁ SE NA ŠKOLU, KTEROU SI ŽÁK VYBRAL PRO STUDIUM a kde ho řijali
  • změnu zvolené školy nelze  provést
 • Odvolání:
  • letos je možnost odvolání zrušena
  • místo toho se zavádí NOVÉ ROZHODNUTÍ
  • ředitel školy může hned přijmout uchazeče na uvolněná místa, a to po datu pro odevzdání zápisových lístků
  • ředitel školy by měl na webové stránky školy vyvěsit informaci o počtu volných míst
  • když vás přijme, dá vám NOVÉ ROZHODNUTÍ a na jeho základě vám na předchozí škole vrátí zápisový lístek (ten se vyplní v části 2 a odevzdá na 2. škole)
 • Zápisový lístek na učňovské obory bez přijímaček
  • tyto lze odevzdávat v termínu stejném jako pro školy s přijímačkami
  • VÝPOČET TOHOTO TERMÍNU: termín přijímaček + 8 kalendářních dní na zveřejnění výsledků + 5 pracovních dnů na odevzdání zápisových lístků – NEJPOZDĚJŠÍ DATUM ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
  • POKUD VÁM ŠKOLA BEZ PŘIJÍMAČEK NAPSALA, ŽE UŽ TEĎ MŮŽETE ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÉ LÍSTKY, ROZHODNĚ VYČKEJTE, AŽ  VÁM TENTO POKYN DÁ I DRUHÁ ŠKOLA a pak odevzdejte na tu vybranou

Novinky – 23. 3. 2020:

 1. Přijímací zkoušky proběhnou až po opětovném otevření škol, a to nejdříve 14 dní po dni otevření.
 2. Bohužel proběhne jen jedno kolo přijímacích zkoušek (možné bylo původně psát přijímačky ve dvou termínech a počítal se lepší výsledek). K dispozici budou jen náhradní termíny, které platí pro žáky, kteří se z vážných zdravotních či jiných důvodů nebudou moci přijímacích zkoušek zúčastnit (toto musí být doloženo lékařskou zprávou či jiným relevantním dokladem).
 3. Testy zůstávají na stejné úrovni, ale budou je pravděpodobně vyhodnocovat školy samotné (ne CERMAT).
 4. Rozhodně se stále na přijímací zkoušky připravujte, máte na to prakticky více času než původně.

Zápisový lístek – vyplňuje se, až vás přijmou na školu!!!!!!

K čemu slouží zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2020)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

Kdo zápisový lístek vyplní špatně, ztratí ho, poškodí, požádá si písemně o nový a tento si uhradí.

Cermat zveřejnil testy k provičování
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

 

ROZPIS K MUDr. Václavcové – potvrzení přihlášky

úterý 11. 2. po 10.hodině – Pavlíček, Zábranský, Baierová, Kopecká, Štíbr, Macho

čtvrtek 13. 2. po 11:30 – Blahuta, Guštan, Němec, Dobiáš, Hluštíková, Machala
S sebou: vyplněné přihlášky, vytisknuté papíry na zdravotní potvrzení, peníze!!!!
Pokud chce jít v jiném termínu, prosím zavolejte si a k lékařce se objednejte, děkuji.

 

Prezentace ze schůzky s rodiči:
Schůzka s rodiči žáků 9 přijímačky

Prihlaska_SS_20192020_denni_edit editovatelná přihláška na SŠ růžová

Procvičujte si na přijímačky

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Změna oborové nabídky některých středních škol pro rok 2020/2021 v PDF zde:  Aktualizace pro školní rok 2020_2021

Nabídka stipendijních programů na vybraných středních školách:

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/

Důležitá data a čísla k přijímacímu řízení pro šk. rok 2019/2020

1. října pro obory s talentovou zkouškou – zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou – poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
  pro obory s talentovou zkouškou – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek
2. – 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
2. – 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
15. – 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
15. února poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky
20. února nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

14. dubna 2020

čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2019

čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2020

víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

17. dubna 2020

víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
  do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška
3. května nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín

14. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 2. termín

Důležitá čísla

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
  každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
  náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
  1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
  maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
  do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/  do 30. 11. 2018

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno :

2. 1. – 15. 1. 2019 /umělecké školy/

2. 1. – 15. 2. 2019 /gymnázia se sportovní přípravou/

15. 1. – 31. 1. 2019 /konzervatoře/

② Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2019 (už musí být doručeny na danou střední školu)

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. termín: 12. dubna 2019 (4leté obory)

2. termín: 15. dubna 2019 (4leté obory)

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)                           https://www.cermat.cz/

Obecné informace
​o přijímacím řízení:

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

►součástí přihlášky – doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy

2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí

► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

3)Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:

► vážné důvody (např. zdravotní)

► písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy

4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

► Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.    ► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna – JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%.     (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)
► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena            Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet – min. 15 dnů)
a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

 • Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.
 • Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.
 • Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna – 30. dubna.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).

 • ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

7) Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2019)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení – zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

8) Další kola přijímacího řízení

 • Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou informace zveřejňovány na www.zkola.cz.
 • V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).
 •  Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
 •  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Podávání přihlášek na střední školy

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální adresa).
Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte zbývající údaje, podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.                                                                               

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek je co nejdříve po vydání pololetního vysvědčení. Nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere, v únoru jsou jarní prázdniny,  tak abyste všechno stihli včas.

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

Školní rok 2018/2019

Nejpozději do 28. dubna se všichni dozvíte výsledky přijímacího řízení. Co dál?

 • vybrat si školu, na kterou chci jít
 • do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdat na příslušné škole vyplněný zápisový lístek
 • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem!!

Když mě nepřijali:

 • na poště co nejdříve vyzvednout dopis o výsledku přijímacího řízení (je uchován 5 dní, pak je považován za doručený) – POSÍLÁ SE JEN NEPŘIJATÝM ŽÁKŮM (pro přijaté je rozhodnutí zveřejněno formou seznamu na stránkách škol)
 • pokud vás nepřiijali, podejte do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání k rukám ředitele střední školy
 • na stránkách škol nebo na stránkách krajského úřadu hledejte školy, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení nebo mají volná místa (můžete podat libovolný počet přihlášek)
 • ptejte se ředitelů škol na možné přijetí na místa těch, kteří přijatí byli, ale vybrali si jinou školu (neodevzdali zápisový lístek)

Rozhodnutí o přijetí

1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisové lístky

 • všem byly oproti podpisu vydány před jarními prázdninami společně s pokyny k vyplňování a dalšími informacemi
 • dbejte, prosím, na jejich uschování, a pak na jejich správné vyplnění, až si s dítětem vyberete školu, na kterou po ukončení přijímacího řízení opravdu půjde
 • pokud by došlo ke ztrátě, poničení nebo špatnému vyplnění zápisového lístku, musíte žádat o vydání náhradního  ZL
 • info k zápisovému lístku
 • žádost o vydání náhr. záp. lístku

POZOR!!!!! K lékařce pro potvrzení na přihlášku choďte po předchozím objednání, a to nejlépe ve čtvrtek po 10. hodině !!!!!!


Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku ohledně přijímacího řízení na střední školy a učiliště se koná v úterý 11. prosince od 16:00 v přízemí školy. Rodiče dostanou pokyny k volbě povolání, vyplňování přihlášek a postupu při přijímacím řízení.

Prezentace ze schůzky: Schůzka s rodiči žáků 9 přijímačky

Nevíte si rady s výběrem smeru studia? Vyzkoušejte si profitest na tomto odkazu:
http://www.infoabsolvent.cz/Profitest

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:

1.    termín 13. května 2019
2.    termín 14. května 2019

VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY  vzor přihlášky 2018

Tiskopisy přihlášek na SŠ najdete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Informace CERMATu k přijímacím zkouškám:

Termíny přijímacích zkoušek:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 600 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a $ 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2019
2. termín: středa 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 13. května 2019
2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Webové stránky k volbě povolání:

http://www.gwo.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.povolaniprozivot.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

http://www.istp.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/cesta

http://www.msmt.cz/

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/skoly.html – informace k přijímacímu řízení, volná místa na SŠ po 1. kole přijímacího řízení,…

http://portal.mpsv.cz – portál MPSV – informace, formuláře, statistiky nezaměstnanosti, volná místa hlášená úřadům práce,…

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly  – vyhledávání škol a oborů

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips   – informace z IPS Moravskoslezského kraje

 

 

 

Šk. rok 2017/2018

2. 5. Co dál po přijímacích zkouškách

Nejpozději do 3. května se všichni dozvíte výsledky přijímacího řízení. Co dál?

 • vybrat si školu, na kterou chci jít
 • do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdat na příslušné škole vyplněný zápisový lístek
 • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem!!

Když mě nepřijali:

 • na poště co nejdříve vyzvednout dopis o výsledku přijímacího řízení (je uchován 5 dní, pak je považován za doručený) – POSÍLÁ SE JEN NEPŘIJATÝM ŽÁKŮM (pro přijaté je rozhodnutí zveřejněno formou seznamu na stránkách škol)
 • pokud vás nepřiijali, podejte do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání k rukám ředitele střední školy
 • na stránkách škol nebo na stránkách krajského úřadu hledejte školy, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení nebo mají volná místa (můžete podat libovolný počet přihlášek)
 • ptejte se ředitelů škol na možné přijetí na místa těch, kteří přijatí byli, ale vybrali si jinou školu (neodevzdali zápisový lístek)

11. 4. 2018 Rozhodnutí o přijetí

1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.
2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

29.1.2018 ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ!!!!

Podívejte se na internetové stránky příslušné školy (oboru), zda nemají v požadavcích speciální formulář na zdravotní prohlídku. Pokud ano, stáhněte a vytiskněte si formulář a s ním jděte k dětskému (nebo odbornému lékaři). Pokud speciální formulář škola nemá, stačí si zajít pro potvrzení od lékaře s vyplněnou přihláškou. Potvrzení o zdravotní způsobilosti se platí!!!!!

18. 1. 2018

Podívejte se, co bude na přijímačkách:

http://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2017-cesky-jazyk-a-literatura-1404035420.html

http://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-testum-2017-matematika-1404035419.html

11.1. 2018

Blíží se pololetí, tedy i čas podávání přihlášek na SŠ. Jak to bude probíhat s přihláškami?

 • v co nejkratším termínu po pololetním vysvědčení dostane každý žák 2 předvyplněné přihlášky
 • škola vyplní hlavičku (osobní údaje) a známky vzadu
 • rodiče si vyplní do každé přihlášky stejné 2 školy:  POZOR, VE STEJNÉM POŘADÍ!!!!!
  • uvádějte kód oboru
  • celý správný název školy a oboru
  • všechno najdete v katalogu škol, který všichni deváťáci dostali v listopadu
  • PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT PODEPSANÉ V PŘÍSLUŠNÝCH KOLONKÁCH, A TO JAK ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM (RODIČEM), TAK ŽÁKEM!!!!
  • zajdete s žákem na lékařské vyšetření k dětskému nebo odbornému lékaři, přesně podle požadavků školy (najdete opět v katalogu) – s vyplněnou přihláškou, pozor, potvrzení se platí (lékař obyčejně vytiskne potvrzení zvlášť, přiložíte jako přílohu a uvedete ji v počtu příloh na zadní straně přihlášky)
 • pokud chcete, aby výchovná poradkyně (Mgr. Alena Grossová) překontrolovala přihlášku, přineste ji včas (pozor, v době odevzdávání přihlášek budou jarní prázdniny!!!)
 • DO 1. BŘEZNA MUSÍ BÝT VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ODEVZDÁNY BUĎ OSOBNĚ NEBO POŠTOU K RUKÁM ŘEDITELŮ JEDNOTLIVÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL (toto nezajišťuje základní škola)

Prezentace ze schůzek pro rodiče deváťáků – přijímací řízení
Schůzka s rodiči žáků 9 přijímačky

Informace k  jednotným přijímacím zkouškám:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Přihláška na SŠ – editovatelná ve formátu PDF  (nástroje – vyplnit a podepsat)

http://www.msmt.cz/file/43456/

Poznámky a vysvětlivky k přihláškám http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Do oborů, na které se konají talentové zkoušky, je třeba podat přihlášku do 30. listopadu 2017!!!!!

31. října pro obory s talentovou zkouškou – zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou – poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
  pro obory s talentovou zkouškou – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek
2. – 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
2. – 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
15. – 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
15. února poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky
20. února nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
12. dubna 2018 čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
13. dubna 2018 víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
16. dubna 2018 čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
17. dubna 2018 víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
  do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška
3. května nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole
10. května 2018 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín
11. května 2018 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 2. termín

Nejpozději do 3. května se všichni dozvíte výsledky přijímacího řízení. Co dál?

 • vybrat si školu, na kterou chci jít
 • do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdat na příslušné škole vyplněný zápisový lístek
 • Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem!!

Když mě nepřijali:

 • na poště co nejdříve vyzvednout dopis o výsledku přijímacího řízení (je uchován 5 dní, pak je považován za doručený) – POSÍLÁ SE JEN NEPŘIJATÝM ŽÁKŮM (pro přijaté je rozhodnutí zveřejněno formou seznamu na stránkách škol)
 • pokud vás nepřiijali, podejte do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolání k rukám ředitele střední školy
 • na stránkách škol nebo na stránkách krajského úřadu hledejte školy, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení nebo mají volná místa (můžete podat libovolný počet přihlášek)
 • ptejte se ředitelů škol na možné přijetí na místa těch, kteří přijatí byli, ale vybrali si jinou školu (neodevzdali zápisový lístek)

Vyzkoušejte si testy jako na přijímačkách
http://www.susmevemnastredni.cz/

Vyzkoušejte si zkušební přijímací testy

Najdete je zde:
LOŇSKÉ testy   http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html

http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html

http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-1404035118.html

http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-duben-2015-1404035196.html

Informační systém Absolvent

http://www.infoabsolvent.cz/

Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

13.11.2016

POZOR ZMĚNA!!!!

Přečtěte si nejdůležitější změny v nové vyhlášce o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 zde: nova-vyhlaska-prijimacky

30.11.2016

Důležitá data pro přijímací řízení

DO 30. LISTOPADU 2016 – odevzdávají přihlášky ti, co chtějí studovat obory, u kterých je třeba absolvovat talentové zkoušky

DO 1. BŘEZNA 2017  –  se odevzdávají přihlášky ke vzdělávání na ostatní typy škol bez talentových zkoušek

12. až 28. DUBNA 2017 – řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté studijní obory

22. až 30.DUBNA 2017 – termíny přijímacích zkoušek pro obory bez maturitní zkoušky

12. DUBNA – 1. TERMÍN jednotně zadávaných přijímacích zkoušek pro 4 leté obory vzdělávání

18.DUBNA – 1. TERMÍN přijímacích zkoušek na 6 a 8 letá gymnázia

19.DUBNA – 2.termín jednotně zadávaných přijímacích zkoušek pro 4 leté obory vzdělávání

20.DUBNA – 2. termín přijímacích zkoušek na 6 a 8 letá gymnázia

11. a 12. dubna náhradní termníny přijímacích zkoušek pro všechny obory

Přihlášky podávají rodiče (nebo zákonní zástupci) dítěte. Základní škola pouze ověřuje známky. Přihlášky jsou ke stažení na stránkách středních škol a na www.cermat.cz .Pozor na požadavky školy – některé požadují lékařské potvrzení. A nezapomeňte vyplnit, na který termín přijímací zkoušky se dítě dostaví.

1. září 2016

Výchovná poradkyně bude průběžně informovat žáky a zákonné zástupce o přijímacím řízení.

Stáhněte si zdarma ebook o přijímacím řízení na střední školy zde:ebook_jak_na_ss_2016

V Praze dne 10. září 2015

Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky
ve školním roce 2015/2016

Čl. 1
Účel a cíle pokusného ověřování
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,pokusné ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče přijímané do skupin oborů vzdělání stanovených v čl. 2 odst. 2 (dále jen „ověřování“) .

(2) Účelem ověřování je prověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů jako součásti přijímací zkoušky (dále jen „test“) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude využito testůz předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Český jazyk a literatura(dále ČJL) v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programupro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostíuchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

(3) Ověřovány jsou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy). Dosažitelné bodové hodnocení za otevřené úlohy musí být v testu z českého jazyka minimálně 15 %, v testu z matematiky minimálně 50 % dosažitelného bodového hodnocení za celý test.

(4) Základní cíle ověřování:
a) ověřit organizaci a obsah centrálně zadávaných testů,
b) získat poznatky o působení použití centrálně zadávaných testův přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení,
c) získat podklady pro budoucí změny v právních předpisech upravujících systém přijímacího řízení.

(5) Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání pro vybrané skupiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou (uvedené v čl. 2 odst. 2) je pověřenoCentrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). V rámci ověřováníCentrum navrhuje, připravuje a zabezpečuje výrobu testových zadání, jejich distribuci, vyhlašuje metodiku pro zajištění organizace testů, zabezpečuje jejich vyhodnocení a předává výsledky přihlášeným středním školám s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou (dále jen „střední školy“).

(6) Na konání centrálně zadávaných testů se vztahují obdobně ustanovení § 80b školského zákona.

Čl. 2
Organizace ověřování
(1) Ověřování se uskuteční ve školním roce 2015/2016.

(2) Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie:
– „K“ (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/),
– „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ),
– „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik),
včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy (viz § 61 odst. 2 školského zákona), a kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 odst. 1 školského zákona).

(3) Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a v kmenovém oboruGymnázium se sportovní přípravou, v nástavbovém studiu a zkráceném studiu (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona), a při přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b), c), d), a e) školského zákona).

(4) Při stanovení obsahu testů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se ověřuje učivo dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), popř. stanoveného standardem pro ČJL a Ma a „Doporučených učebních osnov předmětů ČJL, AJ a Mpro základní školu“ (MŠMT 2011).
Ze vzdělávacího oboru ČJL nebo Ma pro přijetí do 1. ročníku je u:
a) osmiletých středních škol dán rozsahem učiva RVP ZV na 1. stupni základní školy,
b) šestiletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou dán přiměřeným rozsahem učiva ze vzdělávacího obsahu vymezeného pod bodem c),
c) čtyřletých oborů dán rozsahem učiva celého RVP ZV.

(5) Ověřování je pro střední školy dobrovolné.

(6) Testová dokumentace protesty z uvedených zkušebních předmětů budou pro školy, které se účastní ověřování, poskytnuty bezplatně Centrem.

(7) Zadání u obou testů musí obsahovat jednoznačnou identifikaci zkoušky, informace o rozsahu a bodovánízpůsobu hodnocení a informace o způsobu záznamu řešení. Příprava zadání přijímací zkoušky se zabezpečuje samostatně pro ČJL a samostatně pro Ma.

(8) Zadání obou testů jsou po ukončení zkoušky veřejná a ředitel školy má povinnost je zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístupbez zbytečného odkladu. Klíč správných řešení poskytne Centrum řediteli současně s předáním výsledků a ředitel je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu.

(9) Posouzení obsahu otázek testů z ČJL a Ma s RVP ZV provádí ve spolupráci s Centrem Národní ústav pro vzdělávání.

(10) Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

(11) Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do15. října 2015.Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 30. října 2015. Seznamy přihlášených středních škol zveřejní Krajské úřady a Centrum způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(12) Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna.

(13) Uchazeči podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání (dále jen „přihláška“) středním školám k přijímacímu řízení do dotčených maturitních oborů vzdělání do 15. března.

(14) Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy. Testykoná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola uvedená v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná uchazeč testy ve škole uvedené v druhém pořadí.

(15) Střední škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky v rozsahu 1 až 9999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem dat v požadované struktuře. Import bude proveden samostatně pro skupiny uchazečů z jednotlivých ročníků základní školy, tedy samostatně pro žáky 5., 7. a 9. ročníků (a další přihlášené uchazeče na tato přijímací řízení). Bližší podrobnosti zveřejní Centrum v termínu podle čl. 3 odst. 11.

(16) Střední škola, která se přihlásila k ověřování, předá prostřednictvím informačního systému (IS CERTIS) do 21. března Centru údaje o uchazečích, kteří se hlásí do oborů vzdělání uvedených v čl. 2 odst. 2, pro náhradní termín testů do 28. dubna 2016.

(17) Centrum zašle do 13. dubna zadání testů (testové sešity), prezenční listinu a záznamové archy (zkušební dokumentaci) pro řádné termíny testů v zabezpečeném balení pro každého přihlášeného žáka do distribučního místa v každém kraji. Distribučním místem v kraji je místně příslušný krajský úřad, pro Prahu a Středočeský kraj je distribučním místem sídlo CZVV, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Pro účely ověřování se rozumí řádný termín stanovený podle čl. 3 odst. 4.

(18) Ředitelé škol si v distribučních místech vyzvednou zkušební dokumentaci před konáním testů 14. dubna 2016, popř. 15. dubna 2016, pokud konají testy pouze pro uchazeče do šestiletých a osmiletých gymnázií.
Distribuce zkušební dokumentace pro náhradní termín bude provedena elektronicky 12. května 2016.Pro účely ověřování se rozumí náhradní termín stanovený podle čl. 3 odst. 4.

Čl. 3
Organizacepřijímací zkouškys využitím testů
(1) Testy pro oba zkušební předměty jsou zpracovány:
a) ve variantách po uchazeče přijímané do prvního ročníku osmiletých gymnázií, šestiletých gymnázií a čtyřletých oborů vzdělání středních škol,
b) jednotněpro všechny kategorie dosaženého vzdělání (uvedené v čl. 2 odst. 2),
c) samostatně pro zkoušky konané v řádném a náhradním termínu.

(2) Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti sleduje organizaci a průběh pilotního ověřování.

(3) Zkoušky podle testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol.

(4) Konkrétně se zkouškykonané formou testů u maturitních oborů provedou ve dnech:

Studium Řádný termín Náhradní termín
Čtyřleté 15. 4. 2016 13. 5. 2016
Šestileté a osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

(5) Testyse uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. Přesné termíny jejich zahájení budou stanoveny Centrem v termínu podle čl. 3odst. 11.

(6) Testy se konají formou písemného testu z ČJL a Ma.

(7) Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z Ma trvá 60 minut.

(8) Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek přijímací zkoušky konané formou testů podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Pokud není na základě doporučení školského poradenského zařízení možná odpovídající individualizace testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, ředitel školy uchazeči zajistí obsahově obdobnou alternativní přijímací zkoušku odpovídající jeho vzdělávacím potřebám.

(9) Záznamové archy musí umožňovat jednoznačnou identifikaci zkoušky a uchazeče.

(10) Záznamové archy budou neprodleně po ukončení příslušné zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Vyhodnocení výsledků testů provede Centrum na základě zaslaných záznamových archů. Výsledky testů zašle Centrum středním školám nejpozdějido čtyř pracovníchdnů po obdržení záznamových archů.

(11) Bližší podrobnosti k organizaci konání testůna školní rok zveřejníCentrum do 15. září.

(12) Centrumve spolupráci s NIDV nabídne školám přihlášeným do ověřování školení pro ředitele a zadavatele testů, které se uskuteční v termínu stanoveném Centremod 13. do 30. ledna.

Čl. 4
Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení
(1) Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podle čl. 2 odst. 12 podíl hodnocení testůna celkovém hodnocení uchazeče.

(2) Testy jsou vyhodnocovány Centrem v anonymizované podobě.

(3) Ředitel střední školy může stanovit hranici úspěšnosti každého testupro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti zkoušky konané formou testustanovenéCentrem.

(4) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečůvčetně údajů o dosažené úspěšnosti v jednotlivých testech a podílu výsledků testů na celkovém hodnocení nejdříve 22. dubna.

(5) Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konánítestů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst.

(6) Výsledky testůuchazeče obdržíod Centra takéškolauvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě (pokud je přihlášena do ověřování)podle čl. 3 odst. 10.

(7) Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

(8) Pro zajištění případného přezkoumání hodnocení přijímací zkoušky v rámci odvolacího řízení poskytuje Centrum odvolacím místům součinnost.

Čl. 5
Vyhodnocení ověřování

Závěrečnou zprávu a vyhodnocení ověřovánízpracuje Centrum do 20. června 2016.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek
pro řízení sekce vzdělávání
Příloha č. 1
Přehledný harmonogram ověřování pro školní rok 2015/2016

Akce, činnost Termín Odpovědnost
Stanovení podrobností k organizaci konání testů, předání pokynů k organizaci testování do 15. září 2015 Centrum
Přihlášení středních škol k ověřování místnímu krajskému úřadu do 15. 10. 2015 školy
Předání seznamu škol (účastnících se ověřování) od KÚ a MHMP Centru do 30. 10. 2015 KÚ (MHMP)
Informační semináře pro registrované školy v období od 13. 1. 2016
do 29. 1. 2016 Centrum
Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy do 31. 1. 2016 školy
Poskytnutí ilustračních testů ředitelům škol do 1. 2. 2016 Centrum
Zveřejnění ilustračních testů do 7. 2. 2016 Centrum
Odevzdání přihlášek uchazečů školám do 15. 3. 2016
uchazeč
Zpřístupnění aplikace v IS CERTIS pro import dat 15. 3. 2016 Centrum
Předání údajů z přihlášek uchazečů Centru do 21. 3. 2016,
pro náhradní termín do 28. 4. 2016 školy
Dodání personalizovaných dokumentů zkušební dokumentace v listinné podobě distribučním centrům do 13. 4. 2016 Centrum
Převzetí zkušební dokumentace od KÚ; v Centru pro Prahu a Stč kraj 14. 4., popř. 15. 4. 2016 (pokud škola koná testypouze pro obory v délce 6 a 8 let) školy
Termíny konání testů Řádný termín:
Pá 15. 4. 2016 pro 4leté obory;
Po 18. 4. 2016 pro6letá a 8letá gymnázia.
Náhradní termín:
Pá 13. 5. 2016 pro všechny obory školy
Zaslání výsledků testů školám Nejpozději do čtyř pracovních dnů po obdržení záznamových archů Centrum
Předání přihlášek Centru k náhradnímu termínu do 28. 4. 2016 školy
Dodání veškeré elektronické zkušební dokumentace pro náhradní termín do 12. 5. 2016 Centrum
Předání souhrnné závěrečné zprávy se sumarizací, srovnáním a komentářem za všechny školy a skupiny oborů vzdělání do 20. 6. 2016 Centrum
Předání dat získaných ze zpracování ověřování testů do 31. 7. 2016 Centrum