Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Plán práce koordinátora ICT

V rámci činnosti koordinátora budou ve školním roce 2021/2022 realizovány tyto činnosti:

 • metodická pomoc kolegům ze ZŠ a MŠ v implementaci robotiky a informatiky do výuky většiny předmětů, zejména na 1. stupni ZŠ dle dodatku Školního vzdělávacího programu
 • koordinace nákupů a aktualizace hardware a software (drobný spotřební materiál, Master Eye Vision)
 • průběžná kontrola a návrhy oprav a inventarizace IT techniky (dataprojektory – postupná obměna)
 • 26. 10. 2021 byl podán projekt OPVV Mikroregion – výměna počítačů v ICT učebně k roku 2022
 • spolupráce na požadavcích na rozpočet na rok 2022 (výpočetní a digitální technika, implementace ŠVP)
 • průběžná kontrola a aktualizace účtů v MS Teams
 • elektronická třídní kniha v aplikaci Bakaláři
 • tvorba dokumentace školy (formuláře, roční plány, vnitřní řády apod.)
 •  podpora pedagogů a rodičů při práci s digitální technikou (školení rodičů na práci v informačním systému Bakaláři a MS Teams – manuál pro práci v online prostředí i pro případ opětovného zavedení distanční výuky)
 • dotazníky a beseda pro žáky na téma „Bezpečí na internetu“ ve spolupráci se ŠMP
 • preventivní akce v rámci balíčku MŠMT “Nástěnka bezpečného internetu”
 • průběžné monitorování a aktualizace výstupů implementace digitálního vzdělávání do výuky v MŠ a ZŠ (pomoc s realizací výstupů digitální gramotnosti v jednotlivých předmětech), revize naplnění výstupů ŠVP digitální gramotnosti ve výuce po 1. pololetí školního roku 2021/2022 a doplnění, co je třeba
 • vedení projektu „Eduzměna“ – dotazníky pro žáky, učitele i vedení školy, spolupráce s jednotlivými subjekty (dotazník listopad 2021) – agregované a anonymizované informace a analýzy dat a informací od osob interesovaných v rámci vzdělávací činnosti, získané v rámci jiných školských zařízení;
 • příprava realizace projektu robotické učebny (spolupráce s firmou AV Media) – využití v hodinách ICT, projektu Šablony II (2.II/17 …), kroužku robotiky…
 • vedení a zpracování dotazníkových šetření školy (vyhodnocení úrazovosti, projekty a spolupráce)

Projednáno a aktualizováno 26. října 2021

Mgr. Martin Mišan

koordinátor ICT