ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

ICT koordinátor

Plán ICT koordinátora

V rámci činnosti ICT koordinátora budou ve školním roce 2020/2021 realizovány tyto činnosti s přihlédnutím k vývoji epidemiologické situaci (covid):

1) Konzultace s pedagogickými pracovníky

  • Projednání námětů na vybavení ICT
  • Požadavky na přípravu tabletů (program TEMAS) – zápůjčky žákům
  • ICT poradenství dle individuálních potřeb pedagogů (ZŠ, MŠ, ŠD)

2) Spolupráce s vedením školy

  • Plnění požadavku na zpracování tabulek, grafů, výzkumů aj i nad náplň koordinátora ICT

3) Spolupráce s výchovným poradcem

  • Dotazníky – klima školy, prevence

4) Plán úprav ŠVP pro následující období (podklady RVP)

  • Úprava ICT plánu dle aktuálních potřeb školy na další období 2021-2023