ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Školská rada

Školská rada je na školách zřizována podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Více zde:

Plánované termíny konání zasedání školské rady v roce 2018:

Zasedání Školské rady se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 15:30.

Program:

  • schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018
  • schválení rozpočtu na kalendářní rok 2019
  • předložení koncepce rozvoje školy
  • informace o vzniku ŠPP
  • kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
  • navýšení rozpočtové položky – ochranné pomůcky BOZP
  • kritéria ocenění pedagogického pracovníka
  • souhlas ŠR – pověření jednat o rozpočtu v obci Vysoká
  • vznik účtu tříd, ocenění žáků 9. ročníku
  • změny ve fungování ŠR

 

Těším se na vaši účast.

Mgr. Martin Mišan

předseda ŠR při ZŠ a MŠ Jindřichov

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

 

30. srpna 2018

12. června 2018

24. dubna 2018

2. listopadu 2017

26. září 2017

31. srpna 2017

31. května 2017

15. března 2017