ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Seznam vyučujících

Seznam učitelů základní školy

Ředitelka školy: Mgr. Zlata Steuerová

Seznam učitelů pro školní rok 2019/2020:
Mgr. Ludmila Schaffartziková – 1. ročník
Mgr. Alžběta Balvanová – 2. ročník
Mgr. Hana Cilová – 3. ročník (+ Vv)
Mgr. Alena Grossová – 4. ročník (+ Hv)
Mgr. Jana Zábranská – 5. ročník (+ Hv, Vv)
Mgr. et Bc. Kateřina Lozertová – 6. ročník (+ČJ, VV)
Ing. et Mgr. Petr Kubisz – 7. ročník (+ M, Fy, SeM)
Mgr. Jana Houdková – 8. ročník (+ A, Oo)
Mgr. Barbora Halířová – 9. ročník (+ Ch, M + Př ., D + 7. -9.)

Netřídní učitelé:
Mgr. Zlata Steuerová – (VkO 6.-9., VkZ 8.+9.)
Mgr. Jiří Ranostaj – (Vt, PnK 6+7, SvP 8+9)
Mgr. Martin Mišan –  (+ Nj, Z – 6.-9., D 6., Tv 6.+7., 8.+9.)