ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Zápisy z porad

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

 

Zápis z porady ze dne 16. února 2017
Dnešní porada byla zaměřena na kontrolu (monitoring) našich činností. Zkontrolovali jsme obsah všech odpadkových košů ve třídách. Informace o zjištění naleznete zde. Vše jsme zvážili. Výpočty předáme panu učiteli, aby nám připravil rovnice a nerovnice z údajů číselníku na váze.
Zápis z porady ze dne 13. ledna 2017
Jarda se pokusí udělat hodnotící tabulku ve formě kalendáře. Nejlépe trhacího, abychom nemuseli vytvářet každý měsíc novou. Termín do února.
Zápis z porady ze dne 8. listopadu 2016
Sešli jsme poprvé odpoledne téměř v plném počtu. Chyběl Míša a třeťáci.
Usnesli jsme se na tom, že tašky necháme potisknout logem Ekotýmu a názvem. Žádný jiný nápis nepoužijeme. Oslovili jsme firmu – pána, který každým rokem tiskne deváťákům trička. Napsali jsme mu e-mail.
Zápis z porady ze dne 3. listopadu 2016
Dnes byla porada jen velmi krátká kvůli opozdilcům, na které jsme museli čekat, příště prosíme o to, abyste chodili včas jako čtvrťačky a nově příchozí třeťáčci.
Informace předala a poradu vedla p. uč. Smolíková:
1. Zúčastníme se programu Litter Less – už je to jisté, schválené, potvrzené.
2. Členové Ekotýmu se přihlásili k plnění úkolu – VÝBĚRU KRITÉRIA
a) Viki, Vanča a Ondra – rozdají hlasovací lístečky dětem ve třídách v prvním patře.
b) Bea, Ela a Natka – rozdají hlasovací lístečky s kritérii žákům ve třídách v druhém patře.
c) Kajča – zanese lístky deváťákům, dále poradí p. uč. Kubiszovi s malováním krabic .
d) Holky z osmičky (Nikča, Anička a Anička) sepíší hlášení, které informuje žáky o kritériích.
e) Jarda vyhlásí informace v rozhlase.
dscn6527
Zápis z porady ze dne 20. října 2016
Jak je to s taškami
a) Anička Javůrková oslovila sestru. Tašku by nám ušila za 7-10 Kč. Materiál bychom museli dodat.
b) Magda Hrancová se ptala maminky, zda by v osoblažském podniku neušila tašky. Paní Hrancová nám poslala vzorovou tašku – názory: Taška se nám tvarově líbí, rádi bychom jasnější barvu, třeba zelenou, světle hnědou apod. Ucho tašky by mohlo být delší.
Dobrá zpráva: kdyby nám projekt nevyšel, paní ředitelka přislíbila, že by nám tašky v omezeném množství zafinancovala. Na akcích bychom je prodávali, čímž by se nám náklady vrátily.
Staré telefony
Uvažovali jsme, že bychom při komunitní akci vybrali od rodičů a našich žáků staré mobilní telefony. Ekotýmáci probrali šuplíky. Ve své domácnosti našli 3-5 mobilů. Mohli bychom udělat anketu mezi žáky školy:
– Kolik starých telefonů schováváte doma v šuplíku?
– Byli byste ochotni nám je darovat k recyklaci?
O anketu se postará Irča s Aničkou.
Sbírat mobily začneme v průběhu roku. Paní ředitelka navrhla, že by bylo hezké udělat výstavku starých mobilů. Mobily a baterie pak necháme ekologicky zrecyklovat.
Krabice
a) Beatka zapomněla říct mamince o krabice z obchodu. Slíbila, že do úterý krabice určitě přinese.
b) Chybí nám krabice na víčka. Zjistili jsme, že žáci sice ví, že víčka sbíráme pro Verunku, která má nemoc motýlích křídel, ale nikdo neví, co to za nemoc je.
Nikča s Aničkou do úterý zajistí plakát o Verunce a její nemoci, který umístíme nad krabici, do které se budou víčka vhazovat.
Nástěnka
a) Irča vyslechne paní uklízečku a pana školníka. Zjistí, jak se ve škole udržuje pořádek. Nezapomene udělat foto při rozhovoru.
b) Anička Javůrková se postará o nástěnku. Foto vytiskne p. uč. Smolíková, Anička udělá bublinu a posudek p. školníka a p. uklízečky do ní zaznamená.
Nábor
Holky ze čtvrtého ročníku udělají nábor 2-3 žáků ze třetího ročníku. Potřebujeme zástupce z této třídy. Fota pro prezentaci čtvrťačkám vytiskne p. uč. Smolíková
Zápis z porady ze dne 13. října 2016
Konečně jsme vjeli do starých kolejí a sešli jsme se téměř všichni. Chyběl jen zástupce 3., 5., 6 a 9. ročníku.
dscn6398dscn6397
Učitelka Smolíková nás seznámila s projektem Litter Less. Cílem programu je snížit odpad a informovat o tom veřejnost. Na tuto akci můžeme dostat finanční příspěvek 10 tisíc. Jeví se nám jako skvělý nápad se zapojit.
Co pro tuto akci uděláme?
– Budeme vážit množství vyprodukovaného našeho odpadu. Ještě se domluvíme, v jakém intervalu.
– Informujeme veřejnost prostřednictvím mega akce. Na ní bychom mohli:
dscn6416
   a) udělat modní přehlídku – pro tu potřebujeme odpadní materiál. Bea zařídí krabice, pan učitel Kubisz je s dětmi v pracovkách pomaluje. Do krabic budeme sbírat igelitové tašky na tvorbu pláštěnky do deště, bublinkové igelity s alobalem na tvorbu termokalhot, šály a čepice, staré CD na výrobu šatů… Krabice budou umístěny u schodů.
    b) finanční částku můžeme investovat do tašek – přesvědčíme lidi, aby si koupili pro nákup plátěnou tašku a nepoužívali jednorázové igelitové tašky. Chceme podpořit místní podnikatele. Andulka Javůrková se zeptá sestry, zda  a za kolik peněz by je ušila. Magda Hrancová osloví maminku, která pracuje v šicí firmě. Pan učitel s žáky sestavil nákres tašky.
    c) p. uč. Smolíková se zeptala, kolik telefonů může mít člověk doma. Průměrně měl doma každý asi 3-5 telefonů. Až vyřídíme tašky, promyslíme, jak bychom mohli vybrat od lidí telefony a co by se dalo s nimi udělat – ekologicky zlikvidovat.
Termín další schůzky – ve čtvrtek 20. října 2016
dscn6395dscn6399
Zápis z porady dne 3. června 2016
Hodnocení tříd se jeví jako úspěšné, Jarda Vehovský bude zpracovávat tabulku na další měsíce a hodnocení uplynulého měsíce. S Irenou předávají vítězné třídě pohár.
Jarda je pochválen učitelkou Smolíkovou za převzetí aktivit a jeho samostatnost při plnění úkolů.
Návrh: společná komunitní akce, kterou podnikneme ještě do konce roku.
– zhodnotíme stav třídění odpadu, hodnotami spotřeby vody, plynu a elektřiny v přehledné tabulce
– naučíme znovu třídit
– seznámíme nové třeťáčky s tím, co je ještě bude čekat
– HLAVNÍ ÚKOL – zpracujeme tzv. ekokodex (soubor pravidel).
Zápis ze schůze dne 10. května 2016
Členové ekotýmu vytvořili dopis, který zaslali e-mailovou komunikací zastupitelce obce, paní Renátě Grigoriadisové, v němž ji informovali o skládce u potůčku vedle školy.
Zhodnocení akce Ukliďme školu – shodli jsem se:
1. společnými silami jde vše lépe
2. akce byla organizovaná po třídách a podle náročnosti
3. výsledkem bylo objevení černé skládka, dopis zastupitelce.   Dopis_-_skládka
skládka
Zápis ze schůze dne 20. dubna 2016
Tentokrát se Ekotýmáci sešli, aby si připravili na akci Den otevřených dveří čističky odpadních vod a kanalizace. Jejich úkolem bylo odprezentovat, kdo jsme, co děláme, jak čistička funguje a jaké živočichy (bioindikátory) bychom rádi v našich potocích viděli.
1. úkol – naučit se prezentaci nazpaměť (N. Netuková – povede prezentaci – Kdo jsme + závěr, Chramosta, Barcík, Vehovský, Sochová, Javůrková – provedou jednotlivými body Jak čistička funguje, A. Netuková, Schánělcová, Smolíková – seznámí s bioindikátory čistých vod).
2. úkol – Anna Krušinová nakreslí obrázky raka, pstruha a mihule
3. úkol – zbývající členové roznesou letáky do všech schránek
Fotografie z přípravy na akci…
20160421_10285820160421_10285820160421_102855
…a fotografie z akce.
20160423_10002420160423_10021220160423_092353
Zápis ze schůze dne 6. dubna 2016
Na schůzi jsme se zaměřili na akci, která nás bude čekat ve spolupráci s obecním úřadem. Chystáme den otevřených dveří na čističce odpadních vod. Naším úkolem bylo zpracovat informační leták. O ten se postaral Jaroslav Vehovský, žák sedmého ročníku. Návrh byl zaslán panu starostovi, který ho s mírnými pozměňovacími návrhy schválil. Ekotýmáci malé letáčky plakátu roznesou do schránek dle svého bydliště. Směr k Janovu a Arnultovicím. Sedmáci doplní prezentaci ke DOD na ČOV. Napíšou, kdo jsme a se kterými živočichy se setkáváme v čistých vodách. Tím zdůrazní, proč bychom měli třídit.
Dále vyhlásíme ve čtvrtek sběrných čtrnáct dní. Hlášení zpracuje Anička Javůrková. O velké přestávce přečte a zároveň nás obeznámí o výhercích soutěže o putovní pohár za třídění a úklid třídy.
SKM_C224e16040813050SKM_C224e1604081306020160406_072117
Zápis ze schůze dne 23. března 2016
Členové Ekotýmu se sešli v multimediální učebně, kterou si nejprve upravili podle svých potřeb. Posunuli si lavice tak, aby vznikl v popředí prostor na počáteční aktivitu. Nejprve naši mluvčí, Michal Chramosta a Jaroslav Vehovský, posadili všechny přicházející členy do kroužku. Každý z členů měl zvednutím ruky ukázat, jakou má momentální náladu. Ruka nahoru znamenala náladu dobrou, ruka dolů vyjadřovala negativní postoj. Pak seznámili Ekotýmáky s novou hrou. Mohli bychom ji pojmenovat „Ekotýmáci, hýbněte kostrou“. Bylo vidět, že hra rozveselila všechny členy a nadchla zejména ty nejmenší, v našem týmu nejmladší.Zkušeným slovem moderátora provedli Míša a Jarda prezentací ze Semináře dobré praxe v Litovli.

A závěr naší porady?

  • Vytvořili jsme nástěnky, které představují naši činnost.
  • Rádi bychom vybavili naši učebnu živými přírodními exponáty, o které by se mohli členové Ekotýmu starat. Nejprve by to mohl být králík a želva. Nastal ale problém, kde bychom pro „zvěř“ sehnali domečky. Tedy terária. A světe, div se. „Přišli jsme na to,“ zaznělo náhle z řad Ekotýmáků, „vyhlásíme sběrný týden. Naši rodiče jistě budou rádi, když budou moct z domu vyhodit nepotřebný papír. Za utržené peníze zakoupíme terária!“ Nápad to je velmi užitečný a musím uznat, že cílený. Uvidíme, jak se nám realizace zadaří.
  • Ve čtvrtek vyhlásíme vítěznou třídu, která nejlépe třídí odpad. A protože si vedou všechny třídy vedou velmi vzorně, a mají tedy samé jedničky, rozhodli jsme se, že maličko přitvrdíme. Do známky budou paní uklízečky zaznamenávat i vzorný pořádek v šatně.

Zápis provedly Nikola Netuková a Mgr. Hana Smolíková

Zápis ze schůze Ekotýmu z 8. března 2016

Dne  8. března 2016 oslovili stálí členové Ekotýmu všechny zástupce 4.-9. ročníku, aby se přišli podívat, jak probíhá schůzka členů Ekotýmu. Všichni se dozvěděli, co je Ekoškola, jak funguje a co pro ni děláme.
Po úvodu Jarda Vehovský přednesl, jak dopadla soutěž ve třídění odpadků. Zvítězil 5. ročník. V soutěži dále pokračujeme.
Daniel Pšenica požádal o rukavice, aby nemusela služba třídit z košů odpad holýma rukama. Všichni jsme se však shodli na tom, že třídit má každý sám za sebe, tudíž by každý, kdo sní svačinu, měl igelitový sáček nebo papírek odhodit rovnou do koše na tříděný odpad, nikoli do koše pod umývadlem. Tento požadavek měl za úkol každý zástupce třídy prezentovat před svými spolužáky a zdůraznit jim, že netřídí služba, ale každý sám.
Dále Michal Chramosta sestaví hlášení, ve kterém seznámí žáky školy s výsledky soutěže a doporučí jim způsob třídění, ve kterém by měla znít slova: „Třídíme každý za sebe.“
Stále nemáme polepy na vypínačích v některých třídách a v jídelně. Anička Krušinová je do konce týdne dokreslí.

Záznam ze schůze zpracovala: Nikola Netuková (zapisovatelka)

20160308_07145920160308_071452

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit