ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekotým

Ekotým vedený koordinátorkou Mgr. Hanou Smolíkovou za období let 2014 – 2017

22. června 2017 – Převzali jsme si titul a vlajku

Komunitní akce – Litter Less

Dne 6. června jsme uspořádali Den činu, který byl zaměřen na snížení množství odpadu. Náš plán byl předem daný – naučit rodiče, děti, babičky a dědečky důsledně třídit odpad. Nejprve jsme naší návštěvě nabídli nákup v improvizovaném obchodě. Úkolem nakupujícího bylo zaškrtnout v Testu šetrného spotřebitele výrobek, který by si zakoupil s co možná nejšetrnějším ohledem na životní prostředí. Pomocí prezentace pak Ekotýmáci vysvětlili, který výrobek je z hlediska dovozu, obalu, výroby nebo původu nejlepší, ten ohodnotili 3 body. Naopak 1 bod získal výrobek, který nejvíce zatěžuje životní prostředí. Po prezentaci se pastvou pro oči stali čtvrťáčci. Oblékli se totiž do šatů, které si pod vedením paní učitelky Zábranské sami v hodinách pracovní činnosti zhotovili. Po jejich módní přehlídce jsme usoudili, že by si z nich mohli vzít příklad návrháři i švadleny. Smích v publiku a rovněž i velký potlesk si získali šesťáci, kteří si pro své rodiče a sourozence připravili divadelní představení “O princi Špindíkovi”. Svého úkolu se zhostili s velkým nadšením a snahou a za perfektní a nezapomenutelný herecký výkon si zasloužili do žákovské knížky udělení divadelního Oscara. Závěrem Dne činu se stal prodej nákupních tašek, které jsme nechali zhotovit především za účelem zisku peněz na pořízení kostry do učebny přírodopisu, neboť naše Zuzanka, jak říkáme naší kostře, už má svá nejlepší léta za sebou. Za tyto tašky bychom chtěli poděkovat majiteli firmy LIPTEX TRADING s.r.o., který nám poskytl látku, paní Hrancové, která si našla čas a tašky nám zcela bezúplatně ušila, a panu Brunclíkovi, který nám tašku potiskl oboustranně za cenu jedné strany. Prodejem těchto tašek za částku 35 Kč se nám vrátí náklady na jejich zpracování, a navíc na kostru vyděláme přibližně 8 Kč z každé tašky.

Vytvořili jsme pozvánku na akci Den činu

Jarda vytvořil pozvánku na Den činu, kterou všichni Ekotýmáci roznesli do schránek občanů Jindřichova a přilehlých akcí.

Ekotým se snaží rozšířit své řady

Čtvrťačky dostaly docela složitý úkol. Viki, Eliška, Bea a Vanča vyzbrojeny prezentací plnou fotek si vyšly ke třeťákům, aby nalákaly nové zástupce třídy, kteří budou navštěvovat kroužek Ekotýmu. Pomocí fotografií seznámily třeťáky s náplní Ekotýmu a s některými činnostmi, kterých se Ekotým ve škole účastní.

dscn6523dscn6524

dscn6522

Ekotým nově rozšíří Daniela Blahutová, Natálie Chvístková a Ondřej Merta.

dscn6525

Ekotým tak trochu úřadoval

Po náročném období, kdy Ekotým představil obci čističku odpadních vod, se 5. května 2016 Irenka s Nikčou pustily do úřadování. Sepsaly dopis, který adresovaly paní zastupitelce Bc. Renátě Grigoriadisové. Paní zastupitelku v dopise informovaly o tom, že při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko našli žáci na hraně potůčku u školy eternit a pneumatiku,uvnitř které je skelná vata. Prostřednictvím dopisu paní zastupitelku a celý obecní úřad požádaly o prověření. Paní zastupitelka splnila naši dohodu a dopis předala panu starostovi Vlastimilu Adámkovi, který nám odepsal. Jak to s odpadem dopadne, budeme sledovat.

skm_c224e16093013581skm_c224e16093013580

Ekotým představil společně s panem starostou a místostarostou čističku odpadních vod

kotým ve složení sedmi sedmáků, šesťačky a  tří třeťaček  v sobotu 23.4. 2016 představil příchozím občanům Jindřichova, jak místní nově vystavěná čistička odpadních vod funguje. Úkol to pro ně byl velmi složitý. Text obsahoval mnoho cizích slov, se kterými se Ekotýmáci setkali prvně. Jednalo se např. o pojmy denitrifikační nádrž, proces nitrifikace, rozklad dusičnanů přes dusitany na plynný molekulární kyslík apod. Jejich prezentace se sestávala z představení, kdo vlastně jsou a co je náplní Ekotýmu, poté volně přešli k jednotlivým bodům, které představují funkci čističky, a závěrem tři odvážné třeťačky vyzvedly bioindikátory čistých vod – mihuli, raka a pstruha, a zdůraznily všem příchozím, že by tyto živočichy rády pozorovaly nejen na obrázcích, ale zejména v přírodě.

Velké poděkování patří Nikole Netukové, která se nebála a zcela profesionálně prokázala řečnický um. Celou prezentaci uváděla, dávala slovo svým spolužákům a nakonec vše uzavřela poděkováním za pozornost a předala slovo zpět panu starostovi.

Výkon malých organizátorů obecenstvo ocenilo velkým potleskem.

20160423_09282920160423_09240720160423_09591220160423_09240720160423_10130620160423_10013520160423_10002420160423_09595620160423_09585520160423_10021220160423_10050320160423_10044720160423_100437

Ekotým zaklepal na dveře pana starosty
Členové Ekotýmu, Irena a Jarda, si domluvili schůzku u pana starosty, kde je rovněž čekala i paní Ing. Ludmila Boháčková, zastupitelka Jindřichova. Za panem starostou přišli s prosbou, zda by se mohli společně zúčastnit Dne otevřených dveří čističky odpadních vod. Slíbili, že pro občany graficky zpracují leták, který pak roznesou do schránek občanů Jindřichova.
DSCN5414SKM_C224e16040813060
Ukliďme svět, ukliďme Česko…my dodáváme “Ukliďme si kolem školy”Jednou z náplní Plánu činností je úklid kolem školy. Když jsme zpracovávali Analýzu, prohlédli jsme si místní potůček, který teče kolem hřiště. Zjistili jsme, že se v něm nachází mnoho PET láhví, sáčky, igelity, eternit a pneumatiky. Po Noci s Andersenem dne 16. dubna se převážně sedmácí, tvořící zdravé jádro Ekotýmu, vrhli do potůčku až po kolena. Odpad pěkně vytáhli a roztřídili. Bohužel eternit jsme považovali za nebezpečný odpad, protože obsahuje zdraví nebezpečný azbest, proto jsme se s paní zastupitelkou, Bc. Renátou Grigoriadisovou, dohodli, že napíšeme oficiální dopis, v němž požádáme obec o pomoc při odstranění tohoto odpadu.
IMGP8085IMGP8096IMGP8098IMGP8094IMGP8089IMGP8066IMGP8097IMGP8100
Ekotým na návštěvě v Litovli
V pátek 18. března vyslali členové Ekotýmu spolu s p. uč. Smolíkovou dva zástupce na Seminář dobré praxe, který se konal v Základní škole Jungmannova v Litovli. Michal Chramosta a Jarda Vehovský dostali za úkol všímat si každých maličkostí, díky nimž získali žáci tamního Ekotýmu mezinárodní titul Ekoškola. Naši chlapci, vyzbrojeni školními tablety, nakoukli do každého zákoutí a fotili a fotili.
O všech nových námětech pro naši další činnost nám poreferují na schůzi Ekotýmu, která se bude konat ve středu v 7 hodin v multimediální učebně.
20160318_12232520160318_101514

20160318_094623

Uložit

Uložit

Uložit