ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekologie v našich hodinách

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

Snažíme se propojit téma prostředí, voda, enegie a odpady s výukou. K tomu, abychom lépe poznali ekoprvky v praxi, nám pomáhají také učitelé v přírodopise, češtině, pracovních činnostech nebo ve výtvarce.

Školní rok 2015/2016

Projektový “den květin”

Ve škole máme květiny, ale uvědomili jsme si, že vůbec nevíme, jak se jmenují, a navíc ani nevíme, jak se o ně máme starat tak, aby prospívaly. Proto jsme se v červnu vrhli na projektový den. Smyslem naší prác bylo listování v klíči rostlin. Podle znaků jsme nejdříve určili její název. Pak jsme zpracovali letáček, který nám prozrazuje, jak se o rostlinu starat. Květiny, kterým už bylo v květináči těsno, jsme přesadili. A protože už byl závěr roku, snesli jsme všechny květiny dolů do vestibulu, kde se nám o ně už paní Kašparová přes léto postará.

 

20160620_105814 20160620_105725 20160620_100545 20160620_100541 20160620_095502 20160620_095457 20160620_095453 20160620_095448

20160620_09550720160620_10572020160620_114224

 

Les nás prostě baví

V rámci Týdne lesů nás pan Kmínek, který má na starosti obecní lesy v Petrovicích, pozval na návštěvu spojenou se sázením stromků. Nejdříve nám vysvětlil práci lesníka, na mapě nám ukazoval stáří lesů, nejstarší stromy zde mají až 170 let. Ukázal nám nástroje, které při své práci lesního hospodáře používá, předvedl vzorky stromů, které v jeho lese rostou. Pak jsme se rozdělili do skupinek a každá měla svůj program. Katka Kmínková nám ukazala, co dokážou zachytit lapače na kůrovce, a povyprávěla nám o kůrovci mnoho zajímavostí. Jiná skupinka zkoumala s Míšou Kmínkovou čerstvé pařezy a zkoušela spočítat věk pokáceného stromu. Ostatní se vrhli na sázení stromků, kterých bylo celkem 100. Každý si ten svůj stromeček označil žlutou páskou se jménem, takže se někdy v budoucnu můžeme přijít podívat, jak naše stromky rostou. Ve volných chvilkách jsme pomocí dalekohledu, který jsme získali z projektu Lesů ČR Smlouva 9/2015, pozorovali šiškami osypané smrky a překrásnou přírodu. Na cestě zpět jsme postřehli srny a pozorovali jsme také madlou zmiji. Jako odměnu za naši práci a pozornost jsme dostali spoustu krásných dárečků: pexesa, omalovánky, sladkosti, pitíčko a reflexní pásku. Celý den se opravdu vydařil. Bylo krásné počasí, na nebi azuro, teploučko, opálili jsme se, nadýchali jsme se čerstvého vzduchu a ještě jsem udělali něco pro naši přírodu.

Více fotografií si prohlédněte zde: http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Lesy_nas_bavi

DSCN5704DSCN5716DSCN5686DSCN5678

Den Země v MŠ Vysoká

…je pro nás jako každý jiný den. Tato krásná a kouzelná planeta si zaslouží, abychom o ni společně pečovali a chránili ji a my se o to denně snažíme. Naše zahrada byla osázena třinácti ovocnými stromy, okrasnými vrbami a my sami jsme si zasadili roubovanec brslenu a okrasné petrklíče.Po celý rok třídíme odpad a všichni dobře víme, co do kterého kontejneru patří.Víme, že musíme šetřit vodou a také ovzduší si zaslouží naši pozornost.

Dnes jsme si vyšli na procházku po nejbližším okolí, všímali si krásných rozkvetlých stromů, porovnávali velikost květů i listů, zkoušeli kreslit na papír vším, co nám příroda nabídla a zhluboka si užívali krásně provoněný slunečný den.

IMG_4952IMG_4950IMG_4953IMG_4955

 

Budky – nový domov při hnízdění ptáků na naší školní zahradě
Na naší školní zahradě jsme umístili dvě nové ptačí budky. Tyto nám vyrobil tatínek Martina Gvuzda z 3. ročníku. I díky jemu budou moci děti  pozorovat  hnízdění ptáků. K tomuto budeme využívat dalekohled získaný z projektu z Lesů ČR – Smlouva 9/2015. Život v ptačích budkách budou sledovat děti nejen v rámci prvouky či přírodovědy, ale rovněž v kroužcích. Budky umístil pan školník a byl moc šikovný.

DSCN5896DSCN5900DSCN5910

Žížalí farma
Žáci 6. ročníku se v rámci hodiny přírodopisu vrhli na vytváření „žížalích domečků“.  Abychom měli co pozorovat, museli jsme vyrazit do okolí školy a nasbírat naše obyvatele domečků, které jsme nejprve sledovali v jejich přirozeném prostředí.  Ve velké zavařovací sklenici si žáci pro své žížalky připravili vhodné podmínky (vlhká zemina, písek, vrstva listí a trávy). V hodině přírodopisu jsme se seznámili základními informacemi, jak se správně o žížaly starat (čas od času se musí postarat o novou dávku rostlin jako „krmiva“ pro žížaly, zeminu udržovat vždycky dostatečně vlhkou, ale zavlažovat ji opatrně, aby se žížaly neutopily). Za několik týdnů budou moct podél stěny sklenice objevit obytné žížalí chodbičky. Šesťáci uvidí, jak budou žížaly rostlinné zbytky postupně zatahovat do země a jak pozvolna promíchají všechny vrstvy.

DSCN5389DSCN5388DSCN5382

Literární soutěž
Rosteme_web_1289x1800
Sedmáci se zúčastnili literární soutěže, která je zaměřena  na téma „Město jako literární kulisa“ My jsme popsali Ostravu. Snažili jsme se vystihnout dopravu, stavby i vztahy vrstevníků. A protože se ve škole snažíme myslet ekologicky, nechyběly v povídce ani prvky tříděného odpadu. Povídka je postavena napříč staletími. Určitě stojí za přečtení.
SKM_C224e16033113480

Hlášení školního rozhlasu

Protože členové Ekotýmu zjistili, že si žáci pravděpodobně nevědí rady s tříděním odpadu a občas hodí něco někam, kde by věc určitě neměla být, školním rozhlasem vyhlásili manuál.

20160205_102621

Do modrých kontejnerů vhazujte počmárané a pokrčené papíry, papíry popsané piškvorkami a šibenicemi s oběšenci, nepovedené i povedené písemky a desetiminutovky, které si nechcete doma zarámovat, dále obálky, lepenkový papír a krabice. Určitě sem nevhazujte posmrkané kapesníky a použité plenky. 

Do žlutých kontejnerů vhazujte sešlápnuté PET láhve, igelitové sáčky, obaly od čokolády (pokud nejsou z alobalu), bonbonů a oplatků, také do žlutých kontejnerů můžete vyhodit obaly od vámi tolik oblíbených, leč nezdravých brambůrků a obaly od pitíček. Nebojte, na sběrném dvoře je už z plastu vytřídí. Kelímky od jogurtů zde také patří, ale nezapomeňte je před vyhozením vypláchnout, aby nám to ve škole nesmrdělo.

Paní uklízečky po vyučování ohodnotí vaši práci známkou jako ve škole. Třída, která dosáhne nejlepšího měsíčního průměru, dostane putovní pohár. Třídu, která dosáhne nejhoršího průměru, bude zdobit prase u košů.

 

Naše heslo zní – Třídění je umění
S ekotýmem jsme zkoumali, kolik žáků chodí na svačinu, kolik žáků nosí svačinu v sáčku, kdo nosí pití v PET láhvi, a došli jsme k závěru, že musíme obstarat odpadkové koše v prvním i druhém patře. Na základě výzkumu šesťáci napsali úřední dopis paní ředitelce a získané odpakové koše pomalovali čtvrťáci s páťáky v hodině výtvarné výchovy. A teď už můžeme pěkně třídit.
žádost paní ředitelceIMGP7327IMGP7332IMGP7331IMGP7338
Předvánoční čas
Naším vánočním dárkem, který nám připravila paní ředitelka s paní učitelkou Houdkovou, bylo představení zmodernizované cvičné kuchyňky. Velmi si vážíme toho, jak paní ředitelka modernizuje naši školu, a slibujeme, že se o prostředí školy budeme starat co možná nejlépe. Konec konců tento cíl jsme si vybrali jako doprovodný program pro získání titulu Ekoškola. V předvánočním čase jsme kuchyňku náležitě otestovali.
Paní ředitelka razí heslo: “Raději zdravou křížalu, než-li nezdravý bonbón.”, a tak jsme v kuchyňce krájeli a krájeli, sušili a sušili. Dobrota byla rázem na světě.
DSCN4389
DSCN4390
Kuchyňku využily i děti v družině …
DSCN54871_DSCN5486DSCN5481DSCN5490
…i žáci přímo v hodinách.
DSCN5337DSC_0834DSC_0828DSCN5333
DSCN5327
Jen je velká škoda, že prostřednictvím stránek nelze vyjádřit také vůni perníčků, lineckého a jiného druhu cukroví, která se linula všemi patry školy.
DSCN5341
IMG_4483
Myslíme na naše prostředí (září 2015)
Ve středu si šestá třída zpestřila hodinu pracovních činností hrou „Krysáci“. O co vlastně šlo? Třída se rozdělila na dvě družstva – holky a kluci – a jejich úkolem bylo posbírat co největší počet odpadků v okolí naší školy. Výsledek byl téměř nerozhodný: 183 : 177 pro děvčata.Ale hlavní je, že je okolí naší školy zase útulnější. Možná, že když si budete více všímat svého okolí a budete k němu ohleduplnější, nebudeme mít příště co sbírat.Všechny chválím za aktivitu v této soutěži. :-))

 DSCN3822DSCN3821DSCN3823

Školní rok 2014/15

Cesta k Vojtovu prameni

Dne 20.5.2015 se žáci 1.-3. ročníku v rámci projektového vyučování vydali k pramenům řeky Osoblahy, a to konkrétně k jednomu z nich k Vojtovu prameni. Žáci se pod odborným vedením pana Kmínka dověděli, že řeka Osoblaha má několik pramenů, slévají se do Petrovického potoka, ale do Jindřichova již teče pod názvem řeka Osoblaha. Tato pak protéká celým osoblažským výběžkem a v Osoblaze naši zemi opouští a teče dále do Polska. Žáci se cestou seznámili s místem zvaným přírodní rezervoár vody, odkud voda vtéká dále potrubím do domácností. Seznámili se s životem v lese, poznávali rostliny, některé živočichy a mluvili se starým bukem, který zodpověděl všechny jejich otázky. U Vojtova pramene si poslechli pohádku O Víle Voděnce a poté, co ochutnali čistou pramenitou vodu, se vraceli zpět do Petrovic k autobusové zastávce, odkud jsme všichni odjeli zpátky do školy. Kapky, které na nás jen občas spadly, se staly aktéry koloběhu vody v přírodě, o kterém se z části také žáci seznámili. Akce byla velmi vydařená, poučná a panu Kmínkovi patří náš velký dík.
DSCN4512DSCN4546 DSCN4549 DSCN4556 DSCN4535 DSCN4520DSCN4526 DSCN4515 DSCN4481

Zasaď si svůj strom

V pondělí 11.5. 2015 jsme se se školní družinou vydali na výlet do Petrovic.Tam nás čekal pan starosta Kmínek, aby nás zavedl na stráň u lesa, kde jsme si každý zasadili svůj strom. Každý jilm jsme označili jmenovkou, abychom se mohli za pár let podívat, jak náš strom vyrostl. Také jsme se mnohé dozvěděli o kůrovci, prohlédli jsme si napadené stromy i lapače na tohoto škůdce. Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem, že jsme pomohli přírodě a projektu „Prameny Osoblahy“.

Děkujeme panu Kmínkovi a jeho dceři za pěkné odpoledne.

DSCN4405DSCN4416 DSCN4417 DSCN4414 DSCN4413 DSCN4411 DSCN4409 DSCN4407

Noc s Andersenem

Jako tradičně se v dubnu ve škole spí. Aby těm nejmenším dětem nebyla dlouhá chvíle, rozhodli jsme se, že zahrajeme divadelní představení. A jak jinak než v duchu ekologie. Mrkněte na video hry O princi Špindíkovi. Pak následovaly hry s víčky od PET láhví.

DSCN2728 DSCN2740 DSCN2722 DSCN2711 DSCN2705 DSCN2697 DSCN2685 DSCN2681 DSCN2678 DSCN2674DSC_0670

Miniskleníky u Ferdíků

Ptačí budky

My druháčci také bádáme, v každém věku po svém. Nabízím pár fotek z přichystaných ptačích budek, které čekají na své nájemníky:

DSCN4260 DSCN4261 DSCN4262

Naše miniskleníky u páťáků
Paní učitelko, už nám to roste,” slyšela jsem z úst každého dítka 5. ročníku asi týden po té, kdy jsme využili použité PET láhve k výrobě miniskleníku. Vhodně jsme nastřihli láhev, přisypali trochu hlíny a zasadili semínka rajčat a paprik. Skleničku jsme zpět zavřeli pomocí gumičky, a tak jsme vytvořili přirozené klima pro klíčení semínek. Přišla doba, kdy už miniskleníček výškově nepostačoval rostlinkám, a tak došlo na přesazování. A zase jsme využili PET láhví. Rozstřihli jsme sklenici na dva díly a oba použili na výrobu květináče. Rostlinky řááááádně zaléváme, dalo by se dokonce říct, že až přeléváme a každou hodinu konstatujeme, že nám to ve třídě pěkně ROSTE…

20150304_10345520150304_10350720150311_11184220150311_11191920150311_11193420150311_11192820150311_11190520150304_11045020150311_111912

Recyklovaná DÁMA
Že se dá v pracovních činnostech využít recyklovaných materiálů, se přesvědčili žáci
5. ročníku. Dáma je oblíbená stolní hra, a tak se páťáci vrhli do její výroby. Nejdříve nás čekalo vyměřování, rýsování, stříhání, vybarvování fixem nebo pastelkou. Trochu jsme si pomalovali i prsty, ale nakonec byla „šachovnice“ na světě. Pak už jen stačilo vzít pár vršků od PET láhví, které sbíráme pro Vojtíška – a hra mohla začít. Zpočátku jsme si museli oprášit pravidla hry, pak jsme ji procvičovali mezi sebou navzájem a nakonec jsme uspořádali třídní turnaj. Závěrečný souboj pak svedla Natálka Dudíková s Vojtou Šmídem. Ti dva nakonec bojovali tak, že jsme si mysleli, že nestihneme zvonění. A vítěz, resp. vítězka? No Natálka Dudíková. Ale do poslední chvíle to bylo napjaté a souboj byl opravdu vyrovnaný. Vojtovi samozřejmě také moc gratuluji.

20150211_11083820150211_11062120150211_10460020150121_11104220150121_11110220150121_111127

Fotosyntéza aneb Za jak dlouho vyrobí strom kyslík pro celou školu

V kroužku jsme počítali, jak dlouho trvá vzrostlému stromu, aby vyrobil kyslík pro děti naší školy. Vycházeli jsme ze známé rovnice:

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

Tato rovnice se žákům podařila graficky zpracovat do podoby, kterou vidíte níže na obrázku. A jak dlouho že trvá vyrobit stromu kyslík pro žáky naší školy? No přece dva dny a šestnáct hodin k tomu.

20150108_144430[1]

Vánoční ekologická lucernička
Na počátku byl pomeranč a mandarinka. K tomu sklenka oleje, zápalky a nůž. Že se z toho dá vytvořit přírodní lucerna? Dali jsme hlavy dohromady…a pak už jen stačilo…a svítili jsme. Postup vám prozrazovat nebudeme. Přijdete také na něho?20141218_13440520141218_13562820141218_13525620141218_13444320141218_13450420141218_141356

Rostlinní chameleoni
Tak se nazývala naše hodina bádání v předmětu Přírodopis v 6. ročníku. Základem našeho zkoumání byla borůvková šťáva, která změnila barvu při dolití mýdlové vody a octu. V případě dolití mýdlové vody borůvková šťáva ztmavla, zatímco když jsme přilili ocet do druhé kádinky, borůvková šťáva získala nádech čiré, jasně červené barvy. A tu nám vyvstalo několik otázek, jako např. Jak je možné, že šťáva získala dvojí odstín? Změní se barva, když do borůvek nalijeme alkohol, citron, křídu nebo prací prášek? Z množství otázek jsme si vybrali ty, které nás zajímaly nejvíce a také ty, které byly možné v našich školních podmínkách ověřit. Vytýčili jsme si hypotézu a tu následně začali ověřovat.

A co jsme zjistili? Že barva tekutiny je závislá na kyselosti nebo zásaditosti prostředí. Zjistili jsme, že nejkyselejším indikátorem je alkohol a kyselina citronová. Zásaditým roztokem je mýdlová voda a křída. Pomocí internetu jsme se dozvěděli, že kyselé prostředí sice není vhodné pro lidský život, ale také jsme zjistili, že například rostlinní bioindikátoři (jako je borůvka nebo mech) kyselé prostředí přímo vyžadují.

Tento výzkum nám přinesl informace o tom, že zkoumat můžeme pomocí barev v přírodě a také prostřednictvím výskytu živočichů a rostlin.

změna barvy_2změna barvy_1otázky_3jdeme ověřovat_4ajdeme ověřovat_4co jsme zjistili_8co jsme zjistili_7co jsme zjistili_6

Zelená kolem školy
Při zahájení činnosti našeho Biologického kroužku jsme se rozhodli, že se zaměříme ekologicky. A proto jsme se přihlásili do mezinárodního programu Ekoškola. Abychom získali tento statut, musíme splnit několik úkolů. Cesta nebude jednoduchá a určitě chvíli potrvá, než se dostaneme do cíle. A tak jsme šťastně, byť i trochu zmrzle vykročili Ekoškole vstříc.

DSCN2048DSCN2049DSCN2050DSCN2051DSCN2073