ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Analýza

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

Analýza je zjišťování našich kladných i stinných stránek naší školy v oblastech voda, odpady, energie, prostředí a doprava.

V červnu 2015 se vrhli žáci prvního i druhého stupně do velkého výzkumu. Společně s Ekotýmem prozkoumali, jak si naše škola vede v oblasti odpadů, vody, energie a prostředí. Našli jsme klady i zápory. Na základě analýzy jsme si naplánovali další činnost.

Zde je Analýza naší školy předložena. Tabulku do výsledné podoby zpracoval Jarda Vehovský.

20150623_08172120150623_08215120150623_082226

20150623_08251620150623_08312420150623_082306