ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Analýza

Ekoškola v letech 2017 – 2018 pod vedením koordinátora – Mgr. Martina Mišana

Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy – pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně.

Hodnocení šaten a tříd ve školním roce 2018/2019

 

Hodnocení úklidu v šatnách:

leden 2018
1. místo – 5. ročník (159 bodů)
2. místo – 7. ročník (157 bodů)
3. místo – 4. ročník (148 body)

7. místo – 8. ročník (129 bodů)

Shrnutí: Všechny třídy se v upravenosti šaten zlepšily, ale stále je možné ještě nasbírat více bodů 😉

leden 2018
1. místo – 6. ročník (118 bodů)
2. místo – 5. ročník (110 bodů)
3. místo – 3. ročník (93 body)

7. místo – 7. ročník (68 bodů)

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

Analýza je zjišťování našich kladných i stinných stránek naší školy v oblastech voda, odpady, energie, prostředí a doprava.

V červnu 2015 se vrhli žáci prvního i druhého stupně do velkého výzkumu. Společně s Ekotýmem prozkoumali, jak si naše škola vede v oblasti odpadů, vody, energie a prostředí. Našli jsme klady i zápory. Na základě analýzy jsme si naplánovali další činnost.

Zde je Analýza naší školy předložena. Tabulku do výsledné podoby zpracoval Jarda Vehovský.

20150623_08172120150623_08215120150623_082226

20150623_08251620150623_08312420150623_082306