Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Aktivity přírodovědného kroužku (EVVO)

Soutěžíme v přírodě:

Soutěžení si v přírodovědném kroužku opravdu užíváme. Tentokrát jsme měli před sebou celkem 3 disciplíny. Doplňovali jsme rčení a pořekadla, hráli zvířecí pantomimu a plnili různé úkoly (hledali květiny, dělali kotouly, …) http://zsjindrichov.cz/archives/62942

Stínová hra:

Dalším tématem byla práce s vlastním stínem. Vyzkoušeli jsme si práci v přírodě, spolupráci ve dvojicích, kombinaci přírodnin a technologií http://zsjindrichov.cz/archives/62548

Domácí ekologie:

Tentokrát jsme se ponořili do práce s technologiemi. Vyzkoušeli jsme si, jak nám to půjde s QR kódy a aplikací wordart http://zsjindrichov.cz/archives/62522

Naše oblíbené plasty:

Stále pokračujeme v práci s naším oblíbeným plastem. Zpracováváme vše, co jen jde. Někteří umývají materiál, další stříhají a jiní zase suší ukládají připravené stavební prvky. Snad se brzy začně rýsovat naše dílo 🙂 http://zsjindrichov.cz/archives/62215

Pracujeme s plasty:

Plast je náš oblíbený materiál. Teď máme obrovský plán. Chceme vytvořit přímo mistrovské dílo http://zsjindrichov.cz/archives/61950

Dej plastu šanci:

Rozhodli jsme se zapojit do fotografické soutěže s názvem “Dej plastu šanci”. Vyrazili jsme ven, vzali s sebou potřebný plastový materiál, další jsme si posbírali v okolí školy a vybaveni iPady jsme šli fotit http://zsjindrichov.cz/archives/61618

Zpověď známých živočichů:

Hurááááá, udělalo se hezké počasí. Proto jsme neváhali a vyrazili jsme do přírody plnit spoustu úkolů. http://zsjindrichov.cz/archives/61355

Pořídili jsme si “školní mazlíčky”:

Konečně jsme se dočkali a do školy jsme si pořídili vermikompostér a do něj ubytovali kalifornské žížaly. O své školní mazlíčky se budeme poctivě starat, hlídat je a samozřejmě je také budeme krmit. Takže teď naše svačinky budou zdravější, aby něco zbylo i pro žížaly. Určitě budou rády za zbytek jablka 🙂 Jak nám zakládání vermikompostéru šlo si prohlédněte v článku http://zsjindrichov.cz/archives/61091

Soutěžní klání v přírodovědném kroužku:

V přírodovědném kroužku se se snažíme rozvíjet se různými směry. Tentokrát jsme měli na programu soutěžení, rozvoj spolupráce a samozřejmě nechyběly přírodověné znalosti a dovednosti. Soutěžili jsme chlapci proti dívkám v celkem 5 různých disciplínách. Jak nám to šlo se můžete podívat v článku na hlavních stránkách školy: http://zsjindrichov.cz/archives/60649

Nový způsob úklidu má název PLOGGING:

Již tradičně jsme se zapojili do celorepublikové akce “Ukliďme Česko”. My jsme se však vrhli na úklid Jindřichova. Ale nebyl to jen obyčejný úklid, rovnou jsme si vyzkoušeli tzv. plogging. O co se jedná???

Tento název v sobě ukrývá běh spojený s úklidem. Takže jsme nejen něco udělali pro přírodu, ale i pro svá těla http://zsjindrichov.cz/archives/60455

Žížalí svět:

Ve škole jsme se rozhodli pořídit si školní mazlíčky – kalifornské žížaly. V tomto kroužku jsme se připravovali na jejich pořízení. Podrobnější informace najdete zde: http://zsjindrichov.cz/archives/59933

Virtuální voda:

Tentokrát jsme se v kroužku podívali na problematiku tzv. virtuální vody. Uskutečnili jsme spoustu aktivit. Zvládli jsme brainstorming, napsat diamantovou báseň a zahrát si vědomostní kvíz na iPadech. Všechny fotky a článek naleznete zde: http://zsjindrichov.cz/archives/59898

Slavíme světový den vody:

Na 22. 3. připadá světový den vody. Náš přírodovědný kroužek na tento významný den nemohl zapomenout. Proto jsme se v hezkém počasí venku tomuto dni věnovali. Popis jednotlivých aktivit si můžete přečíst v článku na hlavních stránkách: http://zsjindrichov.cz/archives/59436

Přírodovědná vycházka s bingem:

Po minulé “přípravné fázi” jsme se konečně vydali do přírody. Sluníčko vysvitlo, venku bylo příjemně. Každý vybaven svým herním plánem čekal, co všechno dokáže na vycházce poznat a najít. Během dlouhé procházky jsme zjistili, že okolí školy známe opravdu dobře, protože hned několikrát zněl z úst badatelů pokřik “BINGO” http://zsjindrichov.cz/archives/59210

Připravujeme se na přírodní bingo:

V kroužku se už nemůžeme dočkat, až budeme moct chodit pravidelně do přírody. Prozatím tam vyrážíme podle počasí. Tento týden jsme měli přípravnou fázi. Pracovali jsme ve skupinách, spolupracujeme a přemýšlíme nad přírodou, kterou můžeme v okolí potkat na jaře. Doufejme, že příští kroužek se dostaneme ven, abychom mohli využít námi připravené herní plánky http://zsjindrichov.cz/archives/58644

Studujeme svět žížal:

Podívali jsme se do světa žížal. Každý podle svých vědomostí z hodin přírodopisu vyplnil články žížaly a samozřejmě si ji poctivě ozdobil barvičkami. Najednou jsme koukali, kolik si toho z hodin pamatujeme 🙂

Sportujeme v přírodě:

Tentokrát jsme i přes chladné počasí vyrazili ven a rozhýbali svá těla. Plnili jsme úkoly sportovního, kreativního i vzdělávacího charakteru. A že nám to opravdu šlo 🙂 Splnit 12 úkolů pro nás byla hračka 🙂 http://zsjindrichov.cz/archives/58491

Navštívily nás šelmy:

V této hodině jsme se podívali na život a zajímavosti šelem. Doslova jsme se pokusili v tyto zvířata proměnit. O masky nebyla nouze. Pracovali jsme ve skupinách a rozvíjeli komunikační dovednosti http://zsjindrichov.cz/archives/57866

Seznamujeme se s národním stromem:

V přírodovědném kroužku jsme se tentokrát bavili o národním stromu. V centru našeho zájmu byla lípa. Každý na ni má jiný pohled a to se pokoušíme přenést ve formě výtvarné nebo literární.

Jak se nám dařilo? Podívejte se na hlavní stránky školy: http://zsjindrichov.cz/archives/57467

Mandelinka fon brambor:

Pokrok zastavit nejde a sociální sítě hýbou celým světem. Proto jsme tuto skutečnost zakomponovali do našeho kroužku. Žáci dostali šablonu a každý měl za úkol vytvořit pro vybraného živočicha profil na facebooku. A k tomu je samozřejmě potřeba takového živočicha pořádně znát. http://zsjindrichov.cz/archives/56452

Krvácíme:

V tomto kroužku jsme se podívali na zoubek krvi. Seznámili jsme se základními informacemi o této nezbytné tekutině, naučili jsme se nahmatat si tep a následně jsme se pokusili si ho změnit fyzickou aktivitou. Na závěr jsme se krve už nebáli, proto jsme se pokusili orientačně stanovit si svou krevní skupinu. http://zsjindrichov.cz/archives/56381

Trénujeme spolupráci a paměť:

Rozdělili jsme se do soutěžních párů a šlo se na věc. Žáci se rozběhli po škole a snažili se najít na chodbách ukryté básničky. Samotné nalezení byl ten nejlehčí úkol. Potom se každý musel naučit krátkou básničku zpaměti, přiběhnout ke svému partnerovi a naučit ho verše. Druhý žák tuto básničku odpřednášel nahlas. http://zsjindrichov.cz/archives/56334

Hodnotíme pohled do mikrosvěta:

Na tomto setkání jsme si udělali krátký test, jestli jsme schopni rozpoznat fotografie z elektronového mikroskopu. Na závěr jsme si vyrobili vzpomínkovou knížku s našimi fotkami z minulého kroužku, abychom tento zážitek měli stále na očích. http://zsjindrichov.cz/archives/55654

Máme smysl pro detail:

Vyzbrojeni moderní technologií (iPady) jsme vyběhli do zasněžené přírody v okolí školy. Naším úkolem bylo zpomalit, rozhlédnout se a objevovat detaily, které jsou nám často skryty. http://zsjindrichov.cz/archives/55652

Přírodovědné hry:

V přírodovědném kroužku se nám role obrátily. Žáci si připravili program a vymysleli vlastní hry. Inspirovali se tím, co hrají doma a přenesli tyto zkušenosti do školy. Tentokrát jsme si vyzkoušeli postřeh, znalosti přírody, zeleniny i ovoce. http://zsjindrichov.cz/archives/54883

Putování s přírodou:

V tomto přírodovědném kroužku jsme se ponořili do hry. Zábavnou formou jsme zjistili, jaké máme vědomosti z oblasti přírody, lidského těla, ekologie. Zároveň jsme vyzkoušeli své dovednosti v oblasti pohybu a logického myšlení. http://zsjindrichov.cz/archives/54456

Soutěžní klání v přírodě:

Tento kroužek byl pro žáky ve znamení soutěžního klání. Rozdělili se do družstev a co nejlépe a samozřejmě co nejrychleji se dali do plnění rozmanitých úkolů. Úkoly zahrnovaly poznávání přírody (rostliny, stromy, …), trénování paměti, rozhýbání svalů, spolupráci. http://zsjindrichov.cz/archives/54039

Analyzujeme jména na naší škole:

V tomto kroužku jsme se zaměřili na jména žáků a učitelů na naší škole. Zkoumali jsme počty stejných jmen a provedli jsme statistické zpracování získaných údajů. http://zsjindrichov.cz/archives/53883

Povídáme si o zkamenělinách:

Tentokrát jsme se zastavili na pískovišti. Povídali jsme si o zkamenělinách. Řešili jsme, jak vznikne, případně jak bychom ji mohli vyrobit. http://zsjindrichov.cz/archives/53618

Aktivity “EKOŠKOLY”:

Žáci se aktivně zapojují do aktivit Ekoškoly. Tentokrát se vrhli na hodnocení úklidu ve třídách a šatnách a na třídění odpadů. Provedli vyhodnocení prvního měsíce tohoto školního roku a připravili se na hodnocení měsíce řijna. http://zsjindrichov.cz/archives/53531

Objevujeme sluneční soustavu:

Přírodovědný kroužek není pouze o bádání, zkoumání a experimentování, ale snažíme se i rozvíjet komunikační dovednosti, spolupráci, učíme se vzájemně se poslouchat a respektovat se. V tomto kroužku tomu nebylo jinak. Pracovali jsme hodně ve skupinách, takže o sociální kontakt nebyla nouze. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o sluneční soustavě, o jednotlivých planetách a dokonce jsme použili i matematiku v praxi. http://zsjindrichov.cz/archives/53495

Zkoumáme přírodu:

V kroužku jsme se vydali poznávat, objevovat a zkoumat přírodu v okolí školy. Samotné zkoumání probíhalo skrz čočku “speciálního” fotoaparátu. Více informací a fotek v článku na hlavních stánkách školy: http://zsjindrichov.cz/archives/53332

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 241400536_1342112359536858_6953928852464622696_n-1068x800.jpg.