ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekoškola

Ekoškola v letech 2017 – 2018 pod vedením koordinátora – Mgr. Martina Mišana

Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy – pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně.

Hodnocení šaten a tříd ve školním roce 2018/2019

Hodnocení úklidu v šatnách:

listopad 2018
1. místo – 4. ročník (235 bodů)
2. místo – 3. ročník (227 bodů)
3. místo – 5. ročník (225 bodů)

4. místo – 9. ročník (210 bodů)
5. místo – 8. ročník (193 body)
6. místo – 7. ročník (183 body)
7. místo – 6. ročník (174 body)

Hodnocení úklidu v šatnách:

říjen 2018
1. místo – 5. ročník (159 bodů)
2. místo – 7. ročník (157 bodů)
3. místo – 4. ročník (148 body)

7. místo – 8. ročník (129 bodů)

Shrnutí: Všechny třídy se v upravenosti šaten zlepšily, ale stále je možné ještě nasbírat více bodů 😉

září 2018
1. místo – 6. ročník (118 bodů)
2. místo – 5. ročník (110 bodů)
3. místo – 3. ročník (93 body)

7. místo – 7. ročník (68 bodů)

Další odkazy: Ekotým, Analýza, Plán činností, Monitoring, Ekokodex, Ekologie v našich hodinách, Zápisy z porad, Napsali o nás

Program “Ekoškola” je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a své jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Probíhá pod záštitou TEREZY, MŠMT a MŽP. Do programu je zapojeno přes 300 škol v České republice, na celém světě pak přes 44 tisíc škol, ale jen úspěšné školy se mohou pyšnit titulem Ekoškola.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit