ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekoškola

Školní rok 2019/2020

Žákovská minikonference Olomouc

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se část deváťáků vydala naši školu reprezentovat na žákovskou minikonferenci do Olomouce. Měli před sebou nelehký úkol. Představit zbývajícím devíti školám, které jsou společně s námi zapojené do projektu “Get up and goals” akci, kterou jsme realizovali minulý školní rok.

Deváťáci ještě ráno netušili co přesně je čeká, ale byli skvěle připraveni, protože do akce “Plast je past”, kterou na minikonferenci prezentovali, se ve školním roce 2018/2019 zapojovali velice aktivně. V Olomouci se nebáli nasadit si plastové šperky vlastní výroby a směle všem popovídat o naší akci. Část žáků se rozutíkala k okolním stolům, aby se inspirovali tím, co se dělo na ostatních školách.

Ve druhé části minikonference se žáci dozvěděli některé potřebné informace ohledně spolupráce s médii. A ve třetí části deváťáci pracovali s cíli udržitelného rozvoje a zamýšleli se nad dalšími akcemi, které budou chtít letos společně se svými vedoucími pedagogy na škole uspořádat.

Naši deváťáci jsou v tomto ohledu velice zkušení. Není divu, jsou to přece členové ekotýmu, proto jim není nic z této oblasti cizí a vše zvládli na jedničku.

To jsme my, deváťáci – ekotýmáci 🙂
Sešlo se nás opravdu hodně 🙂

Kam vyrážíme??

Naši nejzkušenější Ekotýmáci na škole (deváťáci) mají před sebou nelehký úkol. Vyráží do Olomouce na minikonferenci žákovských projektů, aby prezentovali práci, kterou jsme v loňském školním roce u nás v Jindřichově udělali.

Máme tu čest být jednou ze zapojených škol do projektu “Get up and goals”. Podívejte se, kdo další je zapojen s námi:

https://getupandgoals.cz/projekt/zapojene-skoly/

Co nás čeká:

 • Stále se budeme snažit propojit Ekoškolu, Světovou školu a projekt “Get up and goals” (což se nám minulý školní rok dařilo na výbornou)
 • Budeme pokračovat v hodnocení úklidu v šatnách a ve třídách
 • Pokusíme se rozšířit svoji členskou základnu
 • Budeme rozvíjet “eko – aktivity” na naší škole a podporovat “eko – nápady” členů

Školní rok 2018/2019

Vyhodnocujeme plastový audit:

Jak plastový audit probíhal???

Žákům na naší škole byla rozdána tabulka zahrnující kategorie PET láhve, mikrotenové sáčky, plastové krabičky, igelitové tašky a další plastový odpad. K této tabulce dostali přesné instrukce:

 • Na každý den si připravili nádobu, do které po celý den měli dávat plasty, které by jinak za ten den vyhodili
 • Žáci na sebe měli být přísní a spravedliví a každý kousek plastu, který jim prošel rukama a skončil by v koši měli umístit do této nádoby
 • Každý večer měli za úkol do tabulky zaznamenat jaké množství plastového odpadu by ten den vyhodili
 • Tento plastový audit probíhal týden a byl anonymní
 • Získané informace členové ekotýmu zpracovali na plakát, do velké tabulky

Pohádka o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu:

Na škole už máme v plném proudu projekt “Get up and goals”, který je letos věnovaný plastům. A my se snažíme tento projekt samozřejmě propojit s ekoškolou.

Protože chceme, aby se do projektu zapojily děti z celé školy, nesmíme opomenout ani naše nejmenší kamarády z MŠ. Žáci osmého ročníku, kteří jsou zároveň členové ekotýmu si pro ně připravili “Pohádku o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu.” Osmáci se skrze role 3 princů pokusili dětem přiblížit problematiku odpadů, vzniku skládek, třídění odpadů. Zároveň se snažili děti naučit, jak by měly jejich rodiny zacházet s věcmi, které používají, aby nevznikalo takové množství odpadů. Pohádka byla nejen poučná a vzdělávací, kdy se děti nenásilnou formou dozvěděly mnoho informací, ale zárověň byla i zábavná, protože herci po celou dobu pohádky zapojovali aktivně děti do děje.

Když už si dali osmáci tolik práce s nácvikem představení, své herecké umění předvedli před celou školou na zahájení dětského dne. Na této akci bylo cílem zapojit děti z 1. a 2. třídy, aby se i ony dozvěděly o problematice plastů a odpadů.

Připravujeme se na projekt:

 • Už se nám to rozběhlo – projekt “Get up and goals”.
 • Propojujeme Ekoškolu i Světovou školu.
 • Připravujeme se na divadlo. Žáci osmého ročníku zahrají mladším dětem (hlavně MŠ a první stupeň ZŠ) pohádku tematicky zaměřenou na plasty a třídění odpadů.
 • Proto je třeba připravit si potřebné vybavení a rekvizity.

Máme hotovo:

Plakáty jsou na světě:

 • Plakáty o plastech z různých pohledů jsou hotovy a čekají až budou vystaveny ve škole, aby si je všichni žáci mohli přečíst
 • Jejich vystavení pro zraky všech nás čeká zase příště
 • Plakáty nám poslouží k propojení Ekoškoly a letošního projektu “Get up and goals” a Světové školy

Už se nám to rýsuje:

Plakáty se stále tvoří:

 • Vytvořit takový plakát nám dává pořádně zabrat

Pokračujeme na tvorbě plakátů:

 • Stále pracujeme na plakátech s tematikou PLASTY

Připravujeme plakáty:

 • Zahájili jsme přípravu plakátů, jejichž tematika jsou PLASTY
 • Budeme se věnovat obecně plastům, jejich vlastnostem, výrobě, jejich recyklaci a dalším zajímavostem
 • Napsali jsme firmám žádost o sdělení, jak třídí, recyklují a zacházejí s plastovými obaly svých výrobků
 • O tom všem se brzy budou moci všichni ve škole na našich plakátech dočíst

Polepili jsme si vypínače:

 • Ve škole máme hlavu opravdu zaplněnou, proto není potřeba si ji zatěžovat přemýšlením, který vypínač použít na rozsvícení určitého světla
 • Ekotýmáci nám s tímto pomohli. Na vypínače nalepili obrázky pro lepší orientaci
 • Každý tak bude vědět, po kterém vypínači sáhnout, když bude chtít rozsvítit pouze určitou řadu zářivek

Koše na tříděný odpad dostaly nový kabátek:

 • Žaci z ekotýmu se vydali napříč školou a vyzdobili koše na tříděný odpad novými popisy a obrázky
 • Teď se na škole bude třídit jedna báseň, zaručeně všichni poznají kam má přijít každý kousek jejich odpadků

Chystáme nové obrázky na polepení košů na tříděný odpad:

 • Protože na našich stávajících koších na tříděný odpad, které se nacházejí na každém patře školy jsou obrázky, které nás provází již nějaký pátek, vrhli se členové ekotýmu na jejich obnovu
 • “Ekotýmáci” mají za úkol vytvořit nové obrázky na koše pro sklo, papír a plasty

Co nás čeká:

 • Pokusíme se propojit Světovou školu, Ekoškolu a projekt “Get up and goals
 • Budeme analyzovat množství plastového odpadu na naší škole
 • Provedeme mezi žáky osvětu o plastech
 • Budeme zjišťovat, jestli se poté změní pohled některých na plasty a jestli to bude mít vliv na množství plastového odpadu
 • Opravíme popis vypínačů ke světlům ve třídách a popis košů na tříděný odpad na chodbách
 • Budeme hodnotit úklid ve třídách a v šatnách. Zároveň se budeme věnovat vyhodnocování a oceňování vítězů, ale i poražených