ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekoškola

Vyhodnocujeme plastový audit:

Jak plastový audit probíhal???

Žákům na naší škole byla rozdána tabulka zahrnující kategorie PET láhve, mikrotenové sáčky, plastové krabičky, igelitové tašky a další plastový odpad. K této tabulce dostali přesné instrukce:

  • Na každý den si připravili nádobu, do které po celý den měli dávat plasty, které by jinak za ten den vyhodili
  • Žáci na sebe měli být přísní a spravedliví a každý kousek plastu, který jim prošel rukama a skončil by v koši měli umístit do této nádoby
  • Každý večer měli za úkol do tabulky zaznamenat jaké množství plastového odpadu by ten den vyhodili
  • Tento plastový audit probíhal týden a byl anonymní
  • Získané informace členové ekotýmu zpracovali na plakát, do velké tabulky

Pohádka o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu:

Na škole už máme v plném proudu projekt “Get up and goals”, který je letos věnovaný plastům. A my se snažíme tento projekt samozřejmě propojit s ekoškolou.

Protože chceme, aby se do projektu zapojily děti z celé školy, nesmíme opomenout ani naše nejmenší kamarády z MŠ. Žáci osmého ročníku, kteří jsou zároveň členové ekotýmu si pro ně připravili “Pohádku o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu.” Osmáci se skrze role 3 princů pokusili dětem přiblížit problematiku odpadů, vzniku skládek, třídění odpadů. Zároveň se snažili děti naučit, jak by měly jejich rodiny zacházet s věcmi, které používají, aby nevznikalo takové množství odpadů. Pohádka byla nejen poučná a vzdělávací, kdy se děti nenásilnou formou dozvěděly mnoho informací, ale zárověň byla i zábavná, protože herci po celou dobu pohádky zapojovali aktivně děti do děje.

Když už si dali osmáci tolik práce s nácvikem představení, své herecké umění předvedli před celou školou na zahájení dětského dne. Na této akci bylo cílem zapojit děti z 1. a 2. třídy, aby se i ony dozvěděly o problematice plastů a odpadů.

Připravujeme se na projekt:

  • Už se nám to rozběhlo – projekt “Get up and goals”.
  • Propojujeme Ekoškolu i Světovou školu.
  • Připravujeme se na divadlo. Žáci osmého ročníku zahrají mladším dětem (hlavně MŠ a první stupeň ZŠ) pohádku tematicky zaměřenou na plasty a třídění odpadů.
  • Proto je třeba připravit si potřebné vybavení a rekvizity.

Máme hotovo:

Plakáty jsou na světě:

  • Plakáty o plastech z různých pohledů jsou hotovy a čekají až budou vystaveny ve škole, aby si je všichni žáci mohli přečíst
  • Jejich vystavení pro zraky všech nás čeká zase příště
  • Plakáty nám poslouží k propojení Ekoškoly a letošního projektu “Get up and goals” a Světové školy

Už se nám to rýsuje:

Plakáty se stále tvoří:

  • Vytvořit takový plakát nám dává pořádně zabrat

Pokračujeme na tvorbě plakátů:

  • Stále pracujeme na plakátech s tematikou PLASTY

Připravujeme plakáty:

  • Zahájili jsme přípravu plakátů, jejichž tematika jsou PLASTY
  • Budeme se věnovat obecně plastům, jejich vlastnostem, výrobě, jejich recyklaci a dalším zajímavostem
  • Napsali jsme firmám žádost o sdělení, jak třídí, recyklují a zacházejí s plastovými obaly svých výrobků
  • O tom všem se brzy budou moci všichni ve škole na našich plakátech dočíst

Polepili jsme si vypínače:

  • Ve škole máme hlavu opravdu zaplněnou, proto není potřeba si ji zatěžovat přemýšlením, který vypínač použít na rozsvícení určitého světla
  • Ekotýmáci nám s tímto pomohli. Na vypínače nalepili obrázky pro lepší orientaci
  • Každý tak bude vědět, po kterém vypínači sáhnout, když bude chtít rozsvítit pouze určitou řadu zářivek

Koše na tříděný odpad dostaly nový kabátek:

  • Žaci z ekotýmu se vydali napříč školou a vyzdobili koše na tříděný odpad novými popisy a obrázky
  • Teď se na škole bude třídit jedna báseň, zaručeně všichni poznají kam má přijít každý kousek jejich odpadků

Chystáme nové obrázky na polepení košů na tříděný odpad:

  • Protože na našich stávajících koších na tříděný odpad, které se nacházejí na každém patře školy jsou obrázky, které nás provází již nějaký pátek, vrhli se členové ekotýmu na jejich obnovu
  • “Ekotýmáci” mají za úkol vytvořit nové obrázky na koše pro sklo, papír a plasty

Co nás čeká:

  • Pokusíme se propojit Světovou školu, Ekoškolu a projekt “Get up and goals
  • Budeme analyzovat množství plastového odpadu na naší škole
  • Provedeme mezi žáky osvětu o plastech
  • Budeme zjišťovat, jestli se poté změní pohled některých na plasty a jestli to bude mít vliv na množství plastového odpadu
  • Opravíme popis vypínačů ke světlům ve třídách a popis košů na tříděný odpad na chodbách
  • Budeme hodnotit úklid ve třídách a v šatnách. Zároveň se budeme věnovat vyhodnocování a oceňování vítězů, ale i poražených