ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Ekoškola

Další odkazy: Ekotým, Analýza, Plán činností, Monitoring, Ekokodex, Ekologie v našich hodinách, Zápisy z porad, Napsali o nás

Program “Ekoškola” je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a své jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Probíhá pod záštitou TEREZY, MŠMT a MŽP. Do programu je zapojeno přes 300 škol v České republice, na celém světě pak přes 44 tisíc škol, ale jen úspěšné školy se mohou pyšnit titulem Ekoškola.

sdruzeni-tereza-logoeko-skola

 

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové


Náš biologický kroužek se aktivně zapojil do zpracování programu, který vede k naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Z biologického kroužku se vykrystalizovali jedinci, kteří vytvořili Ekotým a za pomoci svých spolužáků zpracovali analýzu, z níž určili kladné a záporné stránky naší školy. Poté už Ekotýmáci chrlili nápady, kterými by mohli zlepšit prostředí naší školy tak, aby se v něm cítili žáci dobře, ale zároveň i tak, aby spolužáci nezatěžovali životní prostředí.

20160323_144723Co pro nás zapojení do programu Ekoškola znamená?
K tomu, abychom se stali Ekoškolou, musíme splnit ne příliš jednoduchých 7 kroků. Dva z nich jsme absolvovali již ve školním roce 2014/15. Vytvořili jsme si skupinu nazvanou Ekotým. V druhém kroku jsme analyzovali naši školu.

Následné kroky jsme učinili v dalším školním roce. Na základě analýzy jsme chrlili nápady pro zlepšení mínusových položek. Zatím se jednalo o pracovní-plán-činností zpracovaný Nikčou. Z něj se pak vymezily hlavní úkoly, které jsme chtěli zpracovat do konce školního roku 2015/16. A tak vznikl hlavní plán_činností-od-Jardy.

Na schůzích Ekotýmu vymýšlíme, jak a kdo jednotlivé úkoly zrealizuje. Malí žáci většinou dostanou za úkol polepování a práci s papírem, ti větší se pak zapojují do složitějších úloh, které vyžadují především řečnický um. Vše fotíme a do plánu zapisujeme. Zkrátka a dobře monitorujeme-činnosti a monitorujeme-nápady-činností.

Šestým krokem v naplňování kritérií pro zisk titulu Ekoškoly je informování. S tímto krokem jsme se poprali tak, že jsme udělali nábor do Ekotýmu. Ve třídách jsme požádali o zástupce, kteří se budou účastnit schůzek Ekotýmu. A jak to tedy chodí? Zástupci všech ročníků o všem, co se na schuzi dozvědí, informují své spolužáky ve třídě. Protože se scházíme ráno, dávají jim učitelé prostor hned první hodinu po schůzce. Informujeme také prostřednictvím školního rozhlasu a školního časopisu zde nebo zde v rubrice Životní styl. Nezapomínáme informovat ani prostřednictvím nástěnek na chodbě.

Sedmý krok zněl jasně. Vytvořit Ekokodex. Tímto souborem pravidel se mají řídit všichni žáci naší školy. Ekokodex máme umístěný v přízemí, v místě, kolem kterého musí projít každý žák mířící do své učebny.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit