Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Provozní doba mateřské školy: 6.30 – 15.30 hodin

V MŠ Vysoká se neplatí školné.

TŘÍDA U DRÁČKA

Učitelky:

Bc. Marcela Vondráková, DiS. (vondrakova@zsjindrichov.cz)

Bc. Michaela Žáčková, DiS.  (zackova@zsjindrichov.cz)

Vyvěsila: 29. 8. 2022 Bc. Marcela Vondráková, DiS.

Dokumenty k zápisu do MŠ

Vyvěsila: Machová Monika

1. Žádost – Vysoká

2. evidenční list -Vysoká

3. zmocnění – Vysoká

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE MŠ VYSOKÁ

třídní schůzka Vysoká

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

Výsledky dotazníku pro rodiče MŠ Vysoká

MŠ Vysoká

Uzavření provozu MŠ Vysoká v období letních prázdnin

Vyvěsila: 16. 5. 2022 Monika Robenková

MŠ provoz léto 2022

ZÁPIS DO MŠ  VYSOKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÁ 2022

VSTUP DO MŠ
Vyvěsila: 25. 11. 2021, Mgr. Jana Zábranská

Doporučení starosty obce
Vyvěsila: 14. 10. 2021, Mgr. Jana Zábranská

Oznámení o zdražení obědů k 1. 11. 2021
Vyvěsila: 13. 10. 2021, Mgr. Jana Zábranská

Provozní doba – 6.30 – 15.30 HODIN

V MŠ Vysoká se neplatí školné.

TŘÍDA U DRÁČKA

Učitelky:

Bc. Marcela Vondráková, DiS. (vondrakova@zsjindrichov.cz)

Dáša Součková  (souckova@zsjindrichov.cz)

Šárka Šindelářová

Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční 8. 9. 2021 v 15.30 hodin.

Dodatek ŠVP MŠ 2021

Školní řád MŠ ZMĚNA K 1.9. 2021

Zápis žáků do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodla takto:

Informace o přijetí podle registračního čísla:

  5/2021/ 1 – Ji    Přijat/a        

  5/2021/ 2 – Ji     Přijat/a                   

  5/2021/ 3 – Ji     Přijat/a                               

  5/2021/ 1 – Vy   Přijat/a                                           

  5/2021/ 2 – Vy     Přijat/a                               

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňující dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

21. 5. 2021 – Informace MŠMT a MZ ČR k provozu škol od 24. 5. 2021

Podrobné informace naleznete na hlavních stránkách školy: https://zsjindrichov.cz/archives/51522.

VSTUP TŘETÍCH OSOB JE MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MZ ČR ze dne 19. 5. 2021 STÁLE ZAKÁZÁN. (Vyvěšeno také na vstupních dveřích do všech budov).

19. 5. 2021 – Pozvánka na setkání s rodiči předškoláků

7. 5. 2021 – MŠ se od 10. 5. 2021 otevírá všem dětem

8. 4. 2021 – Povinné testování dětí v MŠ od 12. 4. 2021

Jak probíhá testování?

Instruktážní video průběhu testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ls0nrA-Oe20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2hnY_hNwq21wSw6eFRUFKvdw3LMeQ2pDAeaB1pjscuaCvD4YismpKMnDo

Vyhodnocení testu a další postup…

Další základní informace naleznete v dokumentu MŠMT zde:

26. 2. 2021 – oznámení rodičům – uzavření provozu ZŠ a MŠ Jindřichov:

18. 2. 2021 – MŠ bude otevřena za zpřísněných podmínek

16. 2. 2021 – UZAVŘENÍ VEŠKERÉHO PROVOZU OD 17. 2. 2021

12. 2. 2021 – Otevření MŠ Vysoká od 15. 2. 2021

5. 2. 2021 – MŠ Vysoká (i Jindřichov) jsou stále uzavřené
Více se dočtete v dokumentu níže:

18. 1. 2021 – Uzavření MŠ starostou obce Jindřichov

Mateřská škola ve Vysoké.

Vysoká 81, 793 99

Oznámení o uzavření MŠ Jindřichov a MŠ Vysoká v době vánočních prázdnin r. 2020.

ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Provozní doba – 6.30 – 15.00.

V MŠ Vysoká se neplatí školné.

TŘÍDA U DRÁČKA

Učitelky:

Dáša Součková           (souckova@zsjindrichov.cz)

Šárka Šindelářová

Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční 23. 9. 2020 v 15.00.

Výsledky zápisu do mateřské školy 2020/2021

přijato – nepřijato 2020-2021

Vážení rodiče, pokud máte zájem o stravné zdarma a splňujete podmínky, přihlaste se učitelkám v MŠ v termínu od 1. 9. do 4. 9. 2020.

STRAVNÉ

Pokyny pro rodiče budoucích prvňáčků  ve formátu PDF zde.

HARMONOGRAM DNE MŠ Vysoká

Školní řád MŠ Vysoká