Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Velikonoční zajíček 27. – 31. 3.

-seznámení s lidovými tradicemi, pranostikami a velikonočními říkadly

-opakování jarních písní

-seznámení s velikonočními symboly

Výtání jara – Vynášení Mořeny – 20. – 24. 3.

-seznámení s tradicí vynášení Mořeny

-výroba malé Mořeny

-seznámení se s lidovými písnemi

-seznámení s básničkou Zimo táhni pryč!

-povídání o jarním a zimním počasí, znaky jara, třídění obrázků

-poslech pohádky Morena z knihy Český rok – zvyky a tradice

-hry s hláskami, slabikami a slovy, jarní oromotorika

-výroba velké Mořeny

-navlékání výdumků

-tělocvik – cvičení ve dvojici (spolupráce), motivační cvičení, překážková dráha

-21. 3. 2023 – Ponožkový den – aktivity ke Světovému dni Downova syndromu + přijď na každé nožce v jiné barevné ponožce

-22. 3. 2023 – Den vody – výlet ke studánce

-24. 3. 2023 – Vynášení Mořeny – procházka po vesnici

Jaro dělá pokusy 13. – 17. 3.

-poznávání zahradního náčiní

-opakování jarních květin

-seznámení s písní Probuzení

-procvičování skládaní papíru

-procvičování seskoky z vyšší roviny s dopomocí na měkkou podložku

Jaro dělá pokusy – Jarní probuzení živlů 6. – 10. 3.

-seznámení s přírodními živly

-výtvarná činnost Kruh živlů- použití více výtvarných technik (rozfoukávání, zapouštění barev, slash painting, práce s přirodními materiály)

-seznámení s písněmi ŽÍŽALIČKO, ŽIVLY

-seznámení s básničkou s pohybem VÍTR

-pokusy – tornádo ve sklenici, sopka

-hry s přirodninami a pozorování

-pohybové hry

-relaxacní cvičení – poslech hudby, správné dýchání

-dárek pro vodu – malování na kamínky

-kdo bude mít zájem může přijít v barvách živlů (úterý – země- zelená, hnědá, středa – voda – modrá, čtvrtek – vzduch – bílá, pátek – ohěň – červená, oranžová)

-8. 3. 2023 – MDŽ – výroba přáníčka ke dni matek

 

Jaro dělá pokusy 27. 2. – 3. 3.

-seznámení dětí s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě

-seznámení s písní Čtyři roční období

-seznámení s básní Pampeliška

-malování – pampelišková louka

-seznámení s hudebně – pohybovou hrou “Uvíjíme věneček “

-27. 2. 2023 – jarní fotografování

Masopustní taškařice 20. 2. – 24. 2.

-seznámení dětí s lidovými tradicemi a zvyky v období masopustu

-rýžování – malování tvarů do rýže podle předlohy, senzorické hraní

-nácvik básničky s pohybem ŠAŠEK

-seznámení s písněmi TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ, MYJSME MUZIKANTI, KALAMAJKA

-Pohybové hry – masopust, medvěd

-cvičení s míčky – přenášení na lžíci, házení do koše, přenášení ve dvojicích, třídění podle barev

-výroba hudebních nástrojů, karnevalových čepiček, koláčku nebo jitrnice

-oromotorické, artikulační, dechové cvičení – přišel k nám masopust, nafukování balónků

-poslech příběhu o masopustu z Knihy České tradice a zvyky – Masopust

-21. 2. 2023 – Masopustní taškařice – zábavné dopoledne v maskách plné her, soutěží a tance a na závěř masopustní průvod po vesnici

 

Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky 13. 2. – 17. 2.

-seznámit děti s klasickými pohádkami

-procvičování pohádkových básní a písní

-opakování pojmenování pohádkových postav

-procvičování jemné motoriky při třídění navlékání, stříhání, lepení

-výtvarné činnosti – natírání plochy válečkem, stříhání, dolepování – “PAŘEZOVÁ CHALOUPKA”

-14. 2. 2023 – Den plný lásky – aktivity k Valentýnu

-16. 2. 2023 – Divadelní představení Smíšek – Zvířátka a loupežníci

Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky – Večerníček – 6. 2. – 10. 2.

-seznámení s pohádka z Večerníčků a s pohádkovými postavami

-nácvik tanečeku na písničku Večerníček

-cvičení s míčem – podávání kolem těla, nad hlavou,  kutálení

-hry na rozvoj spolupráce

-pohybová hra – Do pohádky

-Dechové cvičení – rozfoukávání tuše (motýl Emanuel a Maková panenka)

-procvičení stříhání a lepení při tvorbě věnečku víly Amálky

-grafomotorika – Rákosníčkovo souhvězdí

-seznámení s básničkou – Knížka

-seznámení s písničkou – pohádkový les

-poslech a shlédnutí pohádek z Večerníčků

-sluchová hra – Posloucháme bubínek

-pokus – kouzelné barevné květiny

-7. 2. 2023 – Návštěva školní knihovny

Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky – 30. 1. – 3. 2.

-seznámit děti s klasickými pohádkami

-poznávání pohádek podle obrázků

-seznámit se a učit se používat loutkové divadlo

-zapojit se do výroby perníkové chaloupky

-pohádkové hádanky

-dramatizace pohádky O perníkové chaloupce

-30. 1. zahájení projektu “RODIČE ČTOU DĚTEM “

Vláda sněhové královny – Severní pól – 23. 1. – 27. 1.

-grafomotorické cvičení

-pohybové hry – překážková dráha, závody s oblečením, skákání snožmo po stopách medvěda, cvičení s míčem, pohyby podle zvířátek

-seznámení s tématem – polární zvířata, Eskymáci a jejich život

-vyhledávání obrázků v knihách, na mapě, glóbu

-dechové cvičení – foukání “sněhových kuliček” do domečku

-seznámení s písní Grónská písnička a využití orffových nástrojů

-seznámení a nácvik básničky Lední medvěd

-pokus – hra na barevné rampouchy

-výroba výtvarného díla Lední medvěd v polární záři – stříhání, práce s barvou, lepení

-rozvoj jemné motoriky – skládání kliček na čáru

-rybolov

-poslech pohádky Ledový domeček

-venkovní aktivity – cvičení s padákem, procházka s plněním úkolů, barevné hry se sněhem

-24. 1. 2023 – Sněhobílé hraní – enviromentální aktivity se sněhem

 

Vláda sněhové královny – Zimní sporty – 16. 1. – 20. 1.

-seznámit děti s druhy zimních sportů

-osvojit si poznatky o oblečení, ochraně při sportu, zdraví

-rozvíjet zrakové a sluchové vnímání, rytmizaci, pantomimu – napodobování

-procvičování stříhání, trhání měkkého papíru, lepení

-seznámení s písní ” ZIMNÍ OLYMPIÁDA”

-19. 1. 2023 – dopoledne plné her a zábavy “DĚTSKÁ OLYMPIÁDA”

Vláda sněhové královny – Zvířátka v zimě – 9. 1. – 13. 1.

-seznámení se zvířátky z lesa, čím je v zimě krmíme, kdo v zimě spí a kdo je vzhůru

-přiřazování stop ke zvířátkům

-pohybové aktivity – skoky snožmo,překážková dráha, chůze po čáře, lezení po žebřinách

-seznámení s písničkou zvířátka v zimě

-nácvik básničky s pohybem Lesní zvířátka

-tvoření obrázku Zímní spánek

-matematické představy – ježečkovi bodlinky (počítání), řazení podle velikosti

-grafomotorika

-kimova hra na rozvoj paměti

-procházky do přírody

11. 1. – Po stopách zvířátek + dobroty pro zvířátka

Vláda sněhové královny – Tři králové – 2. 1. – 6. 1.

-seznámit děti s tradicí “TŘI KRÁLOVÉ”

-seznámit s písní “MY TŘI KRÁLOVÉ”

-procvičovat stříhání po čáře

-experimentování se sněhem

-grafomotorické cvičení

-5. 1. – Tři králové v MŠ – aktivity ke svátku tří králů

-6. 1. – Den sčítání ptactva + krmení ptáčků

Kouzelný čas adventu – 5. 12. – 22. 12.

-ranní aktivity – počítání do 6, rozvíjení jemné motoriky – třídění kouzelných oříšků, modelování z plastelíny, procvičování barev a tvarů, řazení podle velikosti, rozvoj zrakového vnímání)

-pohybové hry – hra Vánoce, překážková dráha (cesta za vánočním dárkem), hudevně – pohybová hra “Na sněhové vločky”, básničk s pohybem Vločka

-seznámení s básničkou s pohybem – Jablíčko a Chumelenice

-seznámení s písní – Dědečku koleda, Pujdem spolu do betléma

-poslech vánočních koled – Bílý vánoční slon

-výtvarná činnost – výroba vánočního přáníčka

-grafomotorika – obtahování vánočních tvarů na velkém formátu

-seznámení se s vánočními tradicemi a zvyky – lití olova, pouštění lodiček, Barborky, zdobení stromečku, rozkrajování jablíčka, házení střevícem

-poslech příběhu – O nejšťastnějším stromečku

-logopedická prevence – dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení

-pokus s nafukovacím balónkem, co umí prskavka

-pobyt venku – hry s míčem, výroba ledové zahradní ozdoby, hry se sněhem (podle počasí), PH – ocásky, procházky po okolí

-5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ

-12. 12. – Zdobení vánočního stromečku a zpívání koled

-13. 12. – Vánoční nadílka v MŠ

Kouzelný čas adventu – Mikuláš 28. 11. – 2. 12. 

-seznámíme se se svátkem Mikuláše

-hry na čertíky

-poslech čertovských příběhů

-opakování a nácvik písní a básní o Mikuláši, čertovi, andělovi

-kreslení + lepení – andělíček

-prohlížení časopisů

-vybarvování obrázků

-sluchové hry

-2. 12. – čertí rej v MŠ – zábavné dopoledne

Kouzelný čas adventu – Mikuláš, čert a anděl – 21. 11. – 25. 11.

-seznámení se s písněmi Mik, Miku, Mikuláš a Kdo to tady děti straší

-seznámení s básničkou Leze z pekla čert

-TV – cvičení s uhlíky (házení, chytání, kutálení), skákání v pytly, prolézání tunelem

-PH – koho odnesl čert?

-výroba čertíka

-grafomotorika – pytel plný uhlí

-oromotorika – “na čertíky”

-dechové cvičení – foukání do andělského peříčka

-pokus – tajný vzkaz Mikuláši – práce s citrónem a svíčkou

-pobyt venku – malování uhlíkem, najdi, co nejvíc andílků, poznávání malovaných písniček, prostorová orientace (kam letí anděl), procházky po okolí MŠ

-čím budu? (22. 11. 2022) -seznámení s různými povolání

Podzimní čarování – odlet ptáků – 14. 11. – 18. 11.

-procvičování různé chůze a poskoků – ptáčci

-opakování poznatků o změnách v přírodě na podzim

-seznámení s ptáky, kteří odlétají

-poslech příběhů o ptácích

-procvičování stříhání, kreslení křídou

-opakování písní, poslech a procvičování nových

O zlaté podkově – 7. 11. – 11. 11.

-seznámení s s tradicí o sv. Martinovi

-poslech příběhu o sv. Martinovi

-překážková dráha – zvládání různých překážek

-taneček s židlemi na hudbu – Přijíždí sv. Martin

-seznámení se s básní “Martin jede”

-seznámení se s písní “Svatý Martin”

-výroba svatomartinské lucerny

-grafomotorická cvičení

-gymnastika mluvidel

-hry se “sněhěm” – malování do mouky

-pokus – krystalizace, co plave či potápí?

-hry na školní zahradě – “sněhové hry”, hry s padákem

Uspávání broučků – 31. 10. – 4. 11. 

-tv-procvičení lezení po 4, poskoky po jedné noze, snožmo, prolézání tunelem 

-poslech pohádky ,,Myška a Makovice´´

-seznámení se s básní ,, Palouček´´

-seznámení se s písní ,, Broučci a Berušky´´

-opakování ph ,, Ježek´´

-výroba broučka z papíru 

-grafomotorická cvičení 

-vycházky do přírody s pozorováním a vyhledáváním hmyzu

-práce s časopisy a obrázky 

Lesní zvířátka – 24. 10. – 27. 10. 

-tv – chůze po zvýšené rovině, převaly stranou, kotoul vpřed s dopomocí 

-práce s obrázky lesních zvířat, jejich znaky a péče o ně  

-předmatematická gramotnost- určování více x méně

-pozorování přírody -, hry s listy a přírodninami

-rozhovory nad knihami se vířátky 

-php- čáp ztratil čepičku.

opakování podzimních  písní a básní 

pobyt venku – tvoření z listů, hry s míčem, opakování barev, zvířat, pozorování změn 

TVP – Den Stromů 17. 10. – 21. 10. 

-výtvarná činnost: společná práce – strom + dolepování listí, výroba skřítka podzimníčka 

-seznámení, poznávání a rozlišování různých druhů stromu, (strom x keř)

-poslech příběhu ,,O Stromu´´

-pozorování změn v přírodě 

– práce s obrázkovým materiálem – poznávání šišek, listů + přiřazování ke stromům a

keřům

– předmatematická gramotnost – vážení plodů, měření, určování více x méně, seřazování dle velikosti

-polytechnická gramotnost – vytváření mandal, přírodní bingo 

– práce s přírodninami – skládání dle předloh do obrazců

-IT-,, Matýsek učí děti kreslit strom´´

-poslech písně – Svěrák – Uhlíř – ,, Na stejné zemi, co my ´´, 

– didaktický materiál:  stíny, hledání stejných obrázků

-poslech a nácvik písní a básní k tématu – ,, lesní skřítci´´, 

-říkanka s pohybem – Jak roste strom, podzimní větříková, Foukej, Foukej

Podzimní čarování – podzimní plody 10. – 14. 10

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

-výtvarná činnost – malba žaludu, kaštanu , – rozfoukávání tuše – „Šípkový keř“

– poslech a nácvik písní a básní k tématu – Dub, Kaštan, Mochomůrka 

– sbírání kaštanů ,žaludů, šípků pro tvoření

– polytechnická gramotnost – výroba šípkových náhrdelníků (navlékání na jehlu s nití)

– práce s obrázkovým materiálem – poznávání hřibů, lesních plodů, šišek + přiřazování ke stromům a

keřům

– předmatematická gramotnost – vážení plodů, měření, určování více x méně, seřazování dle velikosti

– práce s přírodninami – skládání dle předloh do obrazců

– lokomoční pohybové činnosti – nácvik hodu kaštanem na cíl a koulení kaštanem, přenášení kaštanů na

lžíci

– motivované cvičení „Stojí, stojí bedla“

– vycházka po vesnici, do lesa – sledování změn v přírodě, tvoření z přírodnin

– didaktický materiál:  stíny, hledání stejných obrázků

– projektový den „Šípkobraní“ – sběr šípků a vaření šípkového čaje 

-dramatizace pohádky – Šípková Růženka 

Podzimní čarování – Zelenina 3. 10. – 7. 10. 

-tv – procvičení kotoulu vpřed 

-přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině

– seznámení se s druhy zeleniny – jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce s obraz. materiálem

-seznámení se s básní Mrkev 

-rozvoj smyslů – ochutnávka 

-výtvarné činnosti: tisk barvou, 

– hra – „Košík plný zeleniny´´, stínové pexeso, Na ovoce a zeleninu, didaktická hra -ovoce a zelenina 

-doplnění obrázků zeleniny ( chybějícího místa) pomoci víčka od pet lahve – učíme se barvy 

-čtenářská pregramotnost -poslech a rozbor pohádky – Jak se zajíc stal zahradníkem

-opakování písně Cupy, dupy u chalupy a seznámení se s písní Lečo 

-procházky v okolí Mš – sledování změn v podzimní přírodě

–  polytechnická pregramotnost – tvoření z  přírodnin

Projekt – Bramborové hraní 26. 9. – 30. 9.  

– výtvarné činnosti: vytvoření brambory a pytle 

– rozvoj slovní zásoby: antonyma -„Jaká je brambora?“ (špinavá x čistá, velká x malá, tvrdá x měkká apod.)

-seznámení se s básní ,, Na poli´´

– procházka do okolí MŠ: pozorování práce na poli

– seznámení se s písní ,, Kopu, kopu, brambory´´ a ,, Šel zahradník´´

– seznámení se s bramborami – kam je řadíme (zelenina), jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce

  s obraz. materiálem

– matematická pregramotnost : počítání brambor 1-10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně, 

 určování polohy brambory, řazení podle velikosti, vytváření bramborových hadů, čeho mám víc? jablíček nebo brambor 

-přírodovědná gramotnost: pokusy s bramborami (klíčení, rozříznutí a sledování změn na bramboře)

– nácvik a pohybové ztvárnění básně „Kutálí se ze dvora“

-seznámení se s říkadlem ,, Kulaté, jak knoflíky´´

-grafomotorika: PL „Traktor“, „Brambory“, „Košík plný brambor“

– rozhovor: „Jaká jídla můžeme uvařit z brambor? „Která jsou zdravá a která nezdravá?“

– shlédnutí pohádky Chaloupka na vršku – „Jak děti pekly brambory“

– pohybové činnosti: ,,nesení brambory na lžíci´´ – běh kolem kužele 

Podzimní čarování – Ovoce 19. 9. – 23. 9.

-poznat a pojmenovat ovoce

-rozvíjet všechny smysly + ochutnávka

-opakování barev

-počítat do 5 – 10

-pracovat s obrázky, časopisy a knihami

-seznámit se s básničkami: Švestka, Hruška, Jablíčka

-s písněmi – Cupy, dupy, Hruška, Pod naším okýnkem, – napodobování, rytmizace

-práce s nůžkami, barvou, lepidlem – Hruška, Jablíčko

-na školní zahradě hry s míčem (chytání obouruč), zdolávání přírodních překážek

-na vycházce – všímat si ovocných stromů, pojmenovat ovoce na nich

Vítáme své kamarády 1. 9. – 16. 9. 

– seznámení se s novým prostředím – ,, Hádej, hádej hádači´´, ,, Jak to u nás chodí´´

– seznámení se s novými kamarády – PH – ,, Na jména´´, ,, Hledáme své kamarády´´, ,,Dobrý den, pojďte ven´´, ,,Koulíš, koulím, koulíme´´, 

-starat se o hygienu, správně stolovat, naučit se oblékat 

-zapamatovat si svoji značku, učit se znát jména svých kamarádů

-seznámit se s kouzelnými slovíčky – naučit se poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, naučit se nebát komunikovat s dospělými 

-orientovat se po třídě – Hra ,, Skřítek neposeda´´ – hledáme zatoulané hračky a ukládáme je na své místo

-seznamujeme se s pravidly při pobytu venku  

-výtvarné činnosti – ,, My jsme třída Sluníčko´´ 

-přivítací písnička – ,,Dobrý den, Dobrý den…, 

-písnička -,, My jsme děti´´

– zklidňující básnička – ,, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět..´´ 

-grafomotorika – PL Sluníčko, omalovánka Sluníčko 

-tv – procvičování základních pohybových dovedností 

Cestováním za poznáním 25. 7. – 29. 7.

Cesta do pravěku 

-grafomotorické cvičení – cesta dinosaura

-počítání do 10 pomocí didaktické pomůcky dinosauři

-výtvarná činnost – obtiskávání dinosaurů do hlíny a malování barvami

-nácvik písně V pravěku

-seznámení s nejrůznějšími dinosaury a jejich dobou za využití encyklopedie a obrázkového materiálu

-pohybová hra dinosauří stopy

-dinosauří puzzle

-sestavování dinosauří kostry

-nácvik básničky Dinosaurus

-házení do dino tlamy

-“archeologické vykopávky” – hledání koster v písku

-vytleskávání jmen dinosaurů

Cestováním za poznáním 18. 7. – 22. 7.

Honba za pirátským pokladem

-nácvik básně Pirát

-výroba pirátského klobouku – práce s barvou, stříhání

-seznámení s tématem piráti, s novými pojmy – využití obrázkového materiálu

-spojování klíčů s jejich stínem

-procvičení jemné motoriky – otevírání zámků podle kriterií

-splnění překážkové dráhy

-hod míčkem do piráta

-práce s pracovním listem bludiště – pirátova cesta za pokladem

-venkovní hry s padákem – moře

-pohybové hry s vodou na školní zahradě

-zábavné tancování – Míša Růžičková – Námořnická

-poslech příběhu O pirátovi

-rozvoj matematické pregramotnosti – počítání zlaťáků

-poslech a nácvik písně Pirátská

-plnění dětského obrázkového sudoku

-hledání pirátského pokladu podle mapy a plnění pirátských úkolů

-vybarvování omalovánky

-den v kostýmu piráta

-skládání papírové lodičky a pouštění po vodě

Cestováním za poznáním    11. 7. – 15. 7.

Exotická zvířata

– seznámení se s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu a pokrytím těla – 

  využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou a globusem – seznámení se a určování kontinentů na

  planetě – která zvířata zde žijí

– rozhovory na téma: “Co je to ZOO, Safari park?“, „Kdo je to ošetřovatel“, „Proč se musí chránit zvířata

   na světě?“, „Co je to cirkus?“

– nácvik básně „Zebra“

– poslech písně „Pět minut v Africe“, „Opičí kapela“

– nácvik tanečku „ZOO“ + „Indiáni“ – M. Růžičková

– polytechnická gramotnost – výroba zvířecích masek, stavba ZOO

– matematická pregramotnost: počítání zvířátek,určování více x méně, orientace v prostoru – „Kde je

  zvířátko?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků ze ZOO

-grafomotorika – PL „Opičky“

-rozvoj jemné motoriky – stříhání po čáře „Lví hříva“

– pohybové aktivity – překážková dráha „ZOO“, pantomimické ztvárnění pohybu zvířat, závodivé soutěže,

  nácvik skoku do dálky

– smyslová hra –  „Poznej zvíře podle zvuku“

– práce s IT – PC a tablety

– sledování pohádky „Krtek v ZOO“

– výroba exotických zvířat z papírových talířů

  rytmizace názvů zvířat – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování zvuků zvířat – např. zařvi jako lev, zatrub jako slon

– seznamování se s novými pojmy – např. džungle

– nácvik písně „To je on“

– četba a poslech příběhů a pohádek z cizích krajin

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba zvířat za pomocí šablon, kresba dle své fantazie

 

Cestováním za poznáním 4. 7. – 8. 7.

Den slovanských věrozvěstů

Moře

-seznámení se slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem

-seznámení s mořskými živočichy

-práce s didaktickým materiálem – podmořský svět

-využití knih, encyklopedií, obrázků

-práce s nůžkami, barvou – výroba medúzy nebo kraba

-opakování básní a písní

-seznámení s písní – Zlatá rybka

-pohybové aktivity na školní zahradě

Cestováním za poznáním    13. 6. – 1. 7.

Moje vesnice

– získávat povědomí o naší vesnici, o místě, kde žijeme, o blízkém okolí

– znát název vesnice, ve které žiji, významné budovy, kulturní památky

– upevňovat citové vztahy k domovu, schopnost žít ve společnosti ostatních lidí

– seznámit s pojme Česká republika, vlajkou, korunovačními klenoty, se jménem prezidenta a názvem hlavního města a českou  hymnou

– poslech říkanek – Vlajka, Malý  znak, Naše hymna

– rozvoj digitální pregramotnosti – práce s tablety a IT

– pohybové aktivity a hry v terénu, zdolávání překážek

– plánujeme – vycházku vesnicí – MŠ, ZŠ, OBCHOD, POŠTA, OBECNÍ ÚŘAD, KOSTEL A HŘBITOV, POŠTA, DPS, HASIČÁRNA

– plánujeme procházku do zámeckého parku a návštěvu místního muzea

Dopravní prostředky

– cílem je seznámit děti s dopravními prostředky, rozlišováním jejich pohybu – země, voda, vzduch a účel – osobní,  nákladní

– práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi

– PL – bludiště, přiřazování, zrakové vnímání, vybarvování

– PČ + VV – práce s nůžkami, barvami

– rozvoj jemné a hr. motoriky, fantazie a kreativity- práce se stavebnicemi a kostkami, vláčkodráhou

– Hry – Na barevná auta, Všechno lítá

– HV – nácvik písně Tú, tú, tú

– Báseň – Výlet

Děti černé, žluté, bílé      30. 5. – 10. 6.

– rozvíjet u dětí kulturní a společenské postoje, sounáležitost s rodinou, lidmi a společností

– vnímat odlišnost mezi lidmi

– poznávat rozdíly v životě dětí celého světa

– poslech písní – Děti, Indiánská rodina, Eskymáci

– poslech básní – Kamarád, Svátek dětí, Eskymáci, Černoušci

– PH – Kdo půjde do boje?

– PL – přiřazování dvou obrázků, které k sobě patří

– seznámit děti s druhy pokrmů různých zemí

– poslech různých jazyků

– rozvoj digitální pregramotnosti – IT – názorné ukázky lidí různých národností a barvy kůže

– výroba indiánské čelenky

– Oslava Dne dětí – zábavné dopoledne v MŠ

– školní výlet do Bellamy v Holčovicích

 

Jede, jede koloběžka     16. 5. – 27. 5.

– seznámení dětí s bezpečností na silnici, naučit se používat základní pravidla silničního provozu

   přiměřeně věku

– pojmenování dopravních prostředků, některých dopravních značek, ochranných prvků

– příběh O neposlušném autíčku 

– seznamování s publikacemi – Máme zelenou a Děti v dopravním provozu – příběhy a písničky

– PL – rozvoj grafomotoriky, rozvoj zrak. vnímání – bludiště

– seznámení s IZS

– nácvik básně – Semafor

– nácvik písně – Hra na chodníku

– na ŠZ – bezpečná jízda na koloběžkách a hry s dopravními značkami

– návštěva u hasičů – 24. 5.

 

Co já ti, maminko, k svátku dám         2. 5. – 13. 5.

– námětové hry – Na rodinu, Na maminky – učíme se společně pravidla – jak se k sobě chováme

– rozhovor na téma maminka, co vše pro nás dělá, apod.

 – PL – grafomotorika, skládanky rodina, kresba maminky a rodiny, kdo se mnou bydlí

– vyjádření emocí – úsměv, pláč, smích apod.

– logopedické cvičení – posílám pusinku, dej pusinku, foukání do sáčku

– nácvik písničky – Co já ti, maminko, k svátku dám, Pampelišky + pohyb

– výroba přáníčka pro maminku + zápich – stříhání a práce s barvou 

– tvoříme s hlínou – obtisky

– nácvik básničky – Červené jablíčko v zástěrce

– pohybové a sportovní aktivity ve třídě i v prostorách školní zahradě a multifunkčního hřiště

– nácvik na vystoupení pro maminky

 

Slet čarodějnic  25. 4. – 29. 4.

– seznámení s písničkou Čarodějnice

– čarodějnické počítání

– čarodějnické pexeso

– výtvarná činnost – pavučina

– vaření lektvaru

– smyslová hra – Čichám, čichám, co to je? – poznávání koření podle vůní

– 29. 4. Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

Modrá planeta  19. 4. – 22. 4.

– nácvik písně Třídíme odpad

– seznámení s tříděním odpadu – barvy kontejnerů

– seznámení s pojmem černá skládka

– námětová hra Na uklízeče

– rozhovory – jak dlouho se rozkládá odpad z různého materiálu

– aktivity zaměřené na rozvoj paměti – pomíchané kontejnery

– hra – Smějící se a mračící se planeta – co je špatně?

– seznámení s povoláním popelář a jeho pracovním náčiním

– omalovánky k tématu

– 22. 4. – návštěva sběrného dvora 

Velikonoční zajíček 4. 4. – 14. 4.

– seznámit děti se svátky jara – Velikonocemi

– získat podvědomí o pranostikách v období Velikonoc

– nácvik říkadel – Hody, hody doprovody, Já jsem malý zajíček

– nácvik písní – Pomlázka, Běžel tudy zajíček

– rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše

– práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní, zhlédnutí velikonočních zvyků

– použití rytmických nástrojů

– barvení a zdobení vajíček různými technikami

– seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec

– PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky

– zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené

– matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání

– Velikonoční šipkovaná – aktivita v přírodě

– pohybové hry – Zvedni vajíčko a Kdo zachrání vajíčko

– fotografování dětí – Jarní den

– Den dětské knihy – výroba vlastní knihy

– Velikonoční zajíček – odpolední akce tvoření rodičů s dětmi

 

Podzimní čarování – podzimní plody 10. – 14. 10

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

-výtvarná činnost – malba žaludu, kaštanu , – rozfoukávání tuše – „Šípkový keř“

– poslech a nácvik písní a básní k tématu – Dub, Kaštan, Mochomůrka 

– sbírání kaštanů ,žaludů, šípků pro tvoření

– polytechnická gramotnost – výroba šípkových náhrdelníků (navlékání na jehlu s nití)

– práce s obrázkovým materiálem – poznávání hřibů, lesních plodů, šišek + přiřazování ke stromům a

keřům

– předmatematická gramotnost – vážení plodů, měření, určování více x méně, seřazování dle velikosti

– práce s přírodninami – skládání dle předloh do obrazců

– lokomoční pohybové činnosti – nácvik hodu kaštanem na cíl a koulení kaštanem, přenášení kaštanů na

lžíci

– motivované cvičení „Stojí, stojí bedla“

– vycházka po vesnici, do lesa – sledování změn v přírodě, tvoření z přírodnin

– didaktický materiál:  stíny, hledání stejných obrázků

– projektový den „Šípkobraní“ – sběr šípků a vaření šípkového čaje 

-dramatizace pohádky – Šípková Růženka 

Podzimní čarování – Zelenina 3. 10. – 7. 10. 

-tv – procvičení kotoulu vpřed 

-přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině

– seznámení se s druhy zeleniny – jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce s obraz. materiálem

-seznámení se s básní Mrkev 

-rozvoj smyslů – ochutnávka 

-výtvarné činnosti: tisk barvou, 

– hra – „Košík plný zeleniny´´, stínové pexeso, Na ovoce a zeleninu, didaktická hra -ovoce a zelenina 

-doplnění obrázků zeleniny ( chybějícího místa) pomoci víčka od pet lahve – učíme se barvy 

-čtenářská pregramotnost -poslech a rozbor pohádky – Jak se zajíc stal zahradníkem

-opakování písně Cupy, dupy u chalupy a seznámení se s písní Lečo 

-procházky v okolí Mš – sledování změn v podzimní přírodě

–  polytechnická pregramotnost – tvoření z  přírodnin

Projekt – Bramborové hraní 26. 9. – 30. 9.  

– výtvarné činnosti: vytvoření brambory a pytle 

– rozvoj slovní zásoby: antonyma -„Jaká je brambora?“ (špinavá x čistá, velká x malá, tvrdá x měkká apod.)

-seznámení se s básní ,, Na poli´´

– procházka do okolí MŠ: pozorování práce na poli

– seznámení se s písní ,, Kopu, kopu, brambory´´ a ,, Šel zahradník´´

– seznámení se s bramborami – kam je řadíme (zelenina), jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce

  s obraz. materiálem

– matematická pregramotnost : počítání brambor 1-10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně, 

 určování polohy brambory, řazení podle velikosti, vytváření bramborových hadů, čeho mám víc? jablíček nebo brambor 

-přírodovědná gramotnost: pokusy s bramborami (klíčení, rozříznutí a sledování změn na bramboře)

– nácvik a pohybové ztvárnění básně „Kutálí se ze dvora“

-seznámení se s říkadlem ,, Kulaté, jak knoflíky´´

-grafomotorika: PL „Traktor“, „Brambory“, „Košík plný brambor“

– rozhovor: „Jaká jídla můžeme uvařit z brambor? „Která jsou zdravá a která nezdravá?“

– shlédnutí pohádky Chaloupka na vršku – „Jak děti pekly brambory“

– pohybové činnosti: ,,nesení brambory na lžíci´´ – běh kolem kužele 

Podzimní čarování – Ovoce 19. 9. – 23. 9.

-poznat a pojmenovat ovoce

-rozvíjet všechny smysly + ochutnávka

-opakování barev

-počítat do 5 – 10

-pracovat s obrázky, časopisy a knihami

-seznámit se s básničkami: Švestka, Hruška, Jablíčka

-s písněmi – Cupy, dupy, Hruška, Pod naším okýnkem, – napodobování, rytmizace

-práce s nůžkami, barvou, lepidlem – Hruška, Jablíčko

-na školní zahradě hry s míčem (chytání obouruč), zdolávání přírodních překážek

-na vycházce – všímat si ovocných stromů, pojmenovat ovoce na nich

Vítáme své kamarády 1. 9. – 16. 9. 

– seznámení se s novým prostředím – ,, Hádej, hádej hádači´´, ,, Jak to u nás chodí´´

– seznámení se s novými kamarády – PH – ,, Na jména´´, ,, Hledáme své kamarády´´, ,,Dobrý den, pojďte ven´´, ,,Koulíš, koulím, koulíme´´, 

-starat se o hygienu, správně stolovat, naučit se oblékat 

-zapamatovat si svoji značku, učit se znát jména svých kamarádů

-seznámit se s kouzelnými slovíčky – naučit se poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, naučit se nebát komunikovat s dospělými 

-orientovat se po třídě – Hra ,, Skřítek neposeda´´ – hledáme zatoulané hračky a ukládáme je na své místo

-seznamujeme se s pravidly při pobytu venku  

-výtvarné činnosti – ,, My jsme třída Sluníčko´´ 

-přivítací písnička – ,,Dobrý den, Dobrý den…, 

-písnička -,, My jsme děti´´

– zklidňující básnička – ,, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět..´´ 

-grafomotorika – PL Sluníčko, omalovánka Sluníčko 

-tv – procvičování základních pohybových dovedností 

Cestováním za poznáním 25. 7. – 29. 7.

Cesta do pravěku 

-grafomotorické cvičení – cesta dinosaura

-počítání do 10 pomocí didaktické pomůcky dinosauři

-výtvarná činnost – obtiskávání dinosaurů do hlíny a malování barvami

-nácvik písně V pravěku

-seznámení s nejrůznějšími dinosaury a jejich dobou za využití encyklopedie a obrázkového materiálu

-pohybová hra dinosauří stopy

-dinosauří puzzle

-sestavování dinosauří kostry

-nácvik básničky Dinosaurus

-házení do dino tlamy

-“archeologické vykopávky” – hledání koster v písku

-vytleskávání jmen dinosaurů

Cestováním za poznáním 18. 7. – 22. 7.

Honba za pirátským pokladem

-nácvik básně Pirát

-výroba pirátského klobouku – práce s barvou, stříhání

-seznámení s tématem piráti, s novými pojmy – využití obrázkového materiálu

-spojování klíčů s jejich stínem

-procvičení jemné motoriky – otevírání zámků podle kriterií

-splnění překážkové dráhy

-hod míčkem do piráta

-práce s pracovním listem bludiště – pirátova cesta za pokladem

-venkovní hry s padákem – moře

-pohybové hry s vodou na školní zahradě

-zábavné tancování – Míša Růžičková – Námořnická

-poslech příběhu O pirátovi

-rozvoj matematické pregramotnosti – počítání zlaťáků

-poslech a nácvik písně Pirátská

-plnění dětského obrázkového sudoku

-hledání pirátského pokladu podle mapy a plnění pirátských úkolů

-vybarvování omalovánky

-den v kostýmu piráta

-skládání papírové lodičky a pouštění po vodě

Cestováním za poznáním    11. 7. – 15. 7.

Exotická zvířata

– seznámení se s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu a pokrytím těla – 

  využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou a globusem – seznámení se a určování kontinentů na

  planetě – která zvířata zde žijí

– rozhovory na téma: “Co je to ZOO, Safari park?“, „Kdo je to ošetřovatel“, „Proč se musí chránit zvířata

   na světě?“, „Co je to cirkus?“

– nácvik básně „Zebra“

– poslech písně „Pět minut v Africe“, „Opičí kapela“

– nácvik tanečku „ZOO“ + „Indiáni“ – M. Růžičková

– polytechnická gramotnost – výroba zvířecích masek, stavba ZOO

– matematická pregramotnost: počítání zvířátek,určování více x méně, orientace v prostoru – „Kde je

  zvířátko?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků ze ZOO

-grafomotorika – PL „Opičky“

-rozvoj jemné motoriky – stříhání po čáře „Lví hříva“

– pohybové aktivity – překážková dráha „ZOO“, pantomimické ztvárnění pohybu zvířat, závodivé soutěže,

  nácvik skoku do dálky

– smyslová hra –  „Poznej zvíře podle zvuku“

– práce s IT – PC a tablety

– sledování pohádky „Krtek v ZOO“

– výroba exotických zvířat z papírových talířů

  rytmizace názvů zvířat – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování zvuků zvířat – např. zařvi jako lev, zatrub jako slon

– seznamování se s novými pojmy – např. džungle

– nácvik písně „To je on“

– četba a poslech příběhů a pohádek z cizích krajin

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba zvířat za pomocí šablon, kresba dle své fantazie

 

Cestováním za poznáním 4. 7. – 8. 7.

Den slovanských věrozvěstů

Moře

-seznámení se slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem

-seznámení s mořskými živočichy

-práce s didaktickým materiálem – podmořský svět

-využití knih, encyklopedií, obrázků

-práce s nůžkami, barvou – výroba medúzy nebo kraba

-opakování básní a písní

-seznámení s písní – Zlatá rybka

-pohybové aktivity na školní zahradě

Cestováním za poznáním    13. 6. – 1. 7.

Moje vesnice

– získávat povědomí o naší vesnici, o místě, kde žijeme, o blízkém okolí

– znát název vesnice, ve které žiji, významné budovy, kulturní památky

– upevňovat citové vztahy k domovu, schopnost žít ve společnosti ostatních lidí

– seznámit s pojme Česká republika, vlajkou, korunovačními klenoty, se jménem prezidenta a názvem hlavního města a českou  hymnou

– poslech říkanek – Vlajka, Malý  znak, Naše hymna

– rozvoj digitální pregramotnosti – práce s tablety a IT

– pohybové aktivity a hry v terénu, zdolávání překážek

– plánujeme – vycházku vesnicí – MŠ, ZŠ, OBCHOD, POŠTA, OBECNÍ ÚŘAD, KOSTEL A HŘBITOV, POŠTA, DPS, HASIČÁRNA

– plánujeme procházku do zámeckého parku a návštěvu místního muzea

Dopravní prostředky

– cílem je seznámit děti s dopravními prostředky, rozlišováním jejich pohybu – země, voda, vzduch a účel – osobní,  nákladní

– práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi

– PL – bludiště, přiřazování, zrakové vnímání, vybarvování

– PČ + VV – práce s nůžkami, barvami

– rozvoj jemné a hr. motoriky, fantazie a kreativity- práce se stavebnicemi a kostkami, vláčkodráhou

– Hry – Na barevná auta, Všechno lítá

– HV – nácvik písně Tú, tú, tú

– Báseň – Výlet

Děti černé, žluté, bílé      30. 5. – 10. 6.

– rozvíjet u dětí kulturní a společenské postoje, sounáležitost s rodinou, lidmi a společností

– vnímat odlišnost mezi lidmi

– poznávat rozdíly v životě dětí celého světa

– poslech písní – Děti, Indiánská rodina, Eskymáci

– poslech básní – Kamarád, Svátek dětí, Eskymáci, Černoušci

– PH – Kdo půjde do boje?

– PL – přiřazování dvou obrázků, které k sobě patří

– seznámit děti s druhy pokrmů různých zemí

– poslech různých jazyků

– rozvoj digitální pregramotnosti – IT – názorné ukázky lidí různých národností a barvy kůže

– výroba indiánské čelenky

– Oslava Dne dětí – zábavné dopoledne v MŠ

– školní výlet do Bellamy v Holčovicích

 

Jede, jede koloběžka     16. 5. – 27. 5.

– seznámení dětí s bezpečností na silnici, naučit se používat základní pravidla silničního provozu

   přiměřeně věku

– pojmenování dopravních prostředků, některých dopravních značek, ochranných prvků

– příběh O neposlušném autíčku 

– seznamování s publikacemi – Máme zelenou a Děti v dopravním provozu – příběhy a písničky

– PL – rozvoj grafomotoriky, rozvoj zrak. vnímání – bludiště

– seznámení s IZS

– nácvik básně – Semafor

– nácvik písně – Hra na chodníku

– na ŠZ – bezpečná jízda na koloběžkách a hry s dopravními značkami

– návštěva u hasičů – 24. 5.

 

Co já ti, maminko, k svátku dám         2. 5. – 13. 5.

– námětové hry – Na rodinu, Na maminky – učíme se společně pravidla – jak se k sobě chováme

– rozhovor na téma maminka, co vše pro nás dělá, apod.

 – PL – grafomotorika, skládanky rodina, kresba maminky a rodiny, kdo se mnou bydlí

– vyjádření emocí – úsměv, pláč, smích apod.

– logopedické cvičení – posílám pusinku, dej pusinku, foukání do sáčku

– nácvik písničky – Co já ti, maminko, k svátku dám, Pampelišky + pohyb

– výroba přáníčka pro maminku + zápich – stříhání a práce s barvou 

– tvoříme s hlínou – obtisky

– nácvik básničky – Červené jablíčko v zástěrce

– pohybové a sportovní aktivity ve třídě i v prostorách školní zahradě a multifunkčního hřiště

– nácvik na vystoupení pro maminky

 

Slet čarodějnic  25. 4. – 29. 4.

– seznámení s písničkou Čarodějnice

– čarodějnické počítání

– čarodějnické pexeso

– výtvarná činnost – pavučina

– vaření lektvaru

– smyslová hra – Čichám, čichám, co to je? – poznávání koření podle vůní

– 29. 4. Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

Modrá planeta  19. 4. – 22. 4.

– nácvik písně Třídíme odpad

– seznámení s tříděním odpadu – barvy kontejnerů

– seznámení s pojmem černá skládka

– námětová hra Na uklízeče

– rozhovory – jak dlouho se rozkládá odpad z různého materiálu

– aktivity zaměřené na rozvoj paměti – pomíchané kontejnery

– hra – Smějící se a mračící se planeta – co je špatně?

– seznámení s povoláním popelář a jeho pracovním náčiním

– omalovánky k tématu

– 22. 4. – návštěva sběrného dvora 

Velikonoční zajíček 4. 4. – 14. 4.

– seznámit děti se svátky jara – Velikonocemi

– získat podvědomí o pranostikách v období Velikonoc

– nácvik říkadel – Hody, hody doprovody, Já jsem malý zajíček

– nácvik písní – Pomlázka, Běžel tudy zajíček

– rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše

– práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní, zhlédnutí velikonočních zvyků

– použití rytmických nástrojů

– barvení a zdobení vajíček různými technikami

– seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec

– PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky

– zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené

– matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání

– Velikonoční šipkovaná – aktivita v přírodě

– pohybové hry – Zvedni vajíčko a Kdo zachrání vajíčko

– fotografování dětí – Jarní den

– Den dětské knihy – výroba vlastní knihy

– Velikonoční zajíček – odpolední akce tvoření rodičů s dětmi

 

-povídání nad knihou – ,, Kdo bydlí v dutinách stromů´´

-tv- zdolávání různě vysokých překážek 

Podzimní čarování – podzimní plody 10. – 14. 10

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

-výtvarná činnost – malba žaludu, kaštanu , – rozfoukávání tuše – „Šípkový keř“

– poslech a nácvik písní a básní k tématu – Dub, Kaštan, Mochomůrka 

– sbírání kaštanů ,žaludů, šípků pro tvoření

– polytechnická gramotnost – výroba šípkových náhrdelníků (navlékání na jehlu s nití)

– práce s obrázkovým materiálem – poznávání hřibů, lesních plodů, šišek + přiřazování ke stromům a

keřům

– předmatematická gramotnost – vážení plodů, měření, určování více x méně, seřazování dle velikosti

– práce s přírodninami – skládání dle předloh do obrazců

– lokomoční pohybové činnosti – nácvik hodu kaštanem na cíl a koulení kaštanem, přenášení kaštanů na

lžíci

– motivované cvičení „Stojí, stojí bedla“

– vycházka po vesnici, do lesa – sledování změn v přírodě, tvoření z přírodnin

– didaktický materiál:  stíny, hledání stejných obrázků

– projektový den „Šípkobraní“ – sběr šípků a vaření šípkového čaje 

-dramatizace pohádky – Šípková Růženka 

Podzimní čarování – Zelenina 3. 10. – 7. 10. 

-tv – procvičení kotoulu vpřed 

-přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině

– seznámení se s druhy zeleniny – jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce s obraz. materiálem

-seznámení se s básní Mrkev 

-rozvoj smyslů – ochutnávka 

-výtvarné činnosti: tisk barvou, 

– hra – „Košík plný zeleniny´´, stínové pexeso, Na ovoce a zeleninu, didaktická hra -ovoce a zelenina 

-doplnění obrázků zeleniny ( chybějícího místa) pomoci víčka od pet lahve – učíme se barvy 

-čtenářská pregramotnost -poslech a rozbor pohádky – Jak se zajíc stal zahradníkem

-opakování písně Cupy, dupy u chalupy a seznámení se s písní Lečo 

-procházky v okolí Mš – sledování změn v podzimní přírodě

–  polytechnická pregramotnost – tvoření z  přírodnin

Projekt – Bramborové hraní 26. 9. – 30. 9.  

– výtvarné činnosti: vytvoření brambory a pytle 

– rozvoj slovní zásoby: antonyma -„Jaká je brambora?“ (špinavá x čistá, velká x malá, tvrdá x měkká apod.)

-seznámení se s básní ,, Na poli´´

– procházka do okolí MŠ: pozorování práce na poli

– seznámení se s písní ,, Kopu, kopu, brambory´´ a ,, Šel zahradník´´

– seznámení se s bramborami – kam je řadíme (zelenina), jak se pěstují, k čemu se využívají atd. + práce

  s obraz. materiálem

– matematická pregramotnost : počítání brambor 1-10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně, 

 určování polohy brambory, řazení podle velikosti, vytváření bramborových hadů, čeho mám víc? jablíček nebo brambor 

-přírodovědná gramotnost: pokusy s bramborami (klíčení, rozříznutí a sledování změn na bramboře)

– nácvik a pohybové ztvárnění básně „Kutálí se ze dvora“

-seznámení se s říkadlem ,, Kulaté, jak knoflíky´´

-grafomotorika: PL „Traktor“, „Brambory“, „Košík plný brambor“

– rozhovor: „Jaká jídla můžeme uvařit z brambor? „Která jsou zdravá a která nezdravá?“

– shlédnutí pohádky Chaloupka na vršku – „Jak děti pekly brambory“

– pohybové činnosti: ,,nesení brambory na lžíci´´ – běh kolem kužele 

Podzimní čarování – Ovoce 19. 9. – 23. 9.

-poznat a pojmenovat ovoce

-rozvíjet všechny smysly + ochutnávka

-opakování barev

-počítat do 5 – 10

-pracovat s obrázky, časopisy a knihami

-seznámit se s básničkami: Švestka, Hruška, Jablíčka

-s písněmi – Cupy, dupy, Hruška, Pod naším okýnkem, – napodobování, rytmizace

-práce s nůžkami, barvou, lepidlem – Hruška, Jablíčko

-na školní zahradě hry s míčem (chytání obouruč), zdolávání přírodních překážek

-na vycházce – všímat si ovocných stromů, pojmenovat ovoce na nich

Vítáme své kamarády 1. 9. – 16. 9. 

– seznámení se s novým prostředím – ,, Hádej, hádej hádači´´, ,, Jak to u nás chodí´´

– seznámení se s novými kamarády – PH – ,, Na jména´´, ,, Hledáme své kamarády´´, ,,Dobrý den, pojďte ven´´, ,,Koulíš, koulím, koulíme´´, 

-starat se o hygienu, správně stolovat, naučit se oblékat 

-zapamatovat si svoji značku, učit se znát jména svých kamarádů

-seznámit se s kouzelnými slovíčky – naučit se poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, naučit se nebát komunikovat s dospělými 

-orientovat se po třídě – Hra ,, Skřítek neposeda´´ – hledáme zatoulané hračky a ukládáme je na své místo

-seznamujeme se s pravidly při pobytu venku  

-výtvarné činnosti – ,, My jsme třída Sluníčko´´ 

-přivítací písnička – ,,Dobrý den, Dobrý den…, 

-písnička -,, My jsme děti´´

– zklidňující básnička – ,, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět..´´ 

-grafomotorika – PL Sluníčko, omalovánka Sluníčko 

-tv – procvičování základních pohybových dovedností 

Cestováním za poznáním 25. 7. – 29. 7.

Cesta do pravěku 

-grafomotorické cvičení – cesta dinosaura

-počítání do 10 pomocí didaktické pomůcky dinosauři

-výtvarná činnost – obtiskávání dinosaurů do hlíny a malování barvami

-nácvik písně V pravěku

-seznámení s nejrůznějšími dinosaury a jejich dobou za využití encyklopedie a obrázkového materiálu

-pohybová hra dinosauří stopy

-dinosauří puzzle

-sestavování dinosauří kostry

-nácvik básničky Dinosaurus

-házení do dino tlamy

-“archeologické vykopávky” – hledání koster v písku

-vytleskávání jmen dinosaurů

Cestováním za poznáním 18. 7. – 22. 7.

Honba za pirátským pokladem

-nácvik básně Pirát

-výroba pirátského klobouku – práce s barvou, stříhání

-seznámení s tématem piráti, s novými pojmy – využití obrázkového materiálu

-spojování klíčů s jejich stínem

-procvičení jemné motoriky – otevírání zámků podle kriterií

-splnění překážkové dráhy

-hod míčkem do piráta

-práce s pracovním listem bludiště – pirátova cesta za pokladem

-venkovní hry s padákem – moře

-pohybové hry s vodou na školní zahradě

-zábavné tancování – Míša Růžičková – Námořnická

-poslech příběhu O pirátovi

-rozvoj matematické pregramotnosti – počítání zlaťáků

-poslech a nácvik písně Pirátská

-plnění dětského obrázkového sudoku

-hledání pirátského pokladu podle mapy a plnění pirátských úkolů

-vybarvování omalovánky

-den v kostýmu piráta

-skládání papírové lodičky a pouštění po vodě

Cestováním za poznáním    11. 7. – 15. 7.

Exotická zvířata

– seznámení se s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu a pokrytím těla – 

  využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou a globusem – seznámení se a určování kontinentů na

  planetě – která zvířata zde žijí

– rozhovory na téma: “Co je to ZOO, Safari park?“, „Kdo je to ošetřovatel“, „Proč se musí chránit zvířata

   na světě?“, „Co je to cirkus?“

– nácvik básně „Zebra“

– poslech písně „Pět minut v Africe“, „Opičí kapela“

– nácvik tanečku „ZOO“ + „Indiáni“ – M. Růžičková

– polytechnická gramotnost – výroba zvířecích masek, stavba ZOO

– matematická pregramotnost: počítání zvířátek,určování více x méně, orientace v prostoru – „Kde je

  zvířátko?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků ze ZOO

-grafomotorika – PL „Opičky“

-rozvoj jemné motoriky – stříhání po čáře „Lví hříva“

– pohybové aktivity – překážková dráha „ZOO“, pantomimické ztvárnění pohybu zvířat, závodivé soutěže,

  nácvik skoku do dálky

– smyslová hra –  „Poznej zvíře podle zvuku“

– práce s IT – PC a tablety

– sledování pohádky „Krtek v ZOO“

– výroba exotických zvířat z papírových talířů

  rytmizace názvů zvířat – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování zvuků zvířat – např. zařvi jako lev, zatrub jako slon

– seznamování se s novými pojmy – např. džungle

– nácvik písně „To je on“

– četba a poslech příběhů a pohádek z cizích krajin

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba zvířat za pomocí šablon, kresba dle své fantazie

 

Cestováním za poznáním 4. 7. – 8. 7.

Den slovanských věrozvěstů

Moře

-seznámení se slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem

-seznámení s mořskými živočichy

-práce s didaktickým materiálem – podmořský svět

-využití knih, encyklopedií, obrázků

-práce s nůžkami, barvou – výroba medúzy nebo kraba

-opakování básní a písní

-seznámení s písní – Zlatá rybka

-pohybové aktivity na školní zahradě

Cestováním za poznáním    13. 6. – 1. 7.

Moje vesnice

– získávat povědomí o naší vesnici, o místě, kde žijeme, o blízkém okolí

– znát název vesnice, ve které žiji, významné budovy, kulturní památky

– upevňovat citové vztahy k domovu, schopnost žít ve společnosti ostatních lidí

– seznámit s pojme Česká republika, vlajkou, korunovačními klenoty, se jménem prezidenta a názvem hlavního města a českou  hymnou

– poslech říkanek – Vlajka, Malý  znak, Naše hymna

– rozvoj digitální pregramotnosti – práce s tablety a IT

– pohybové aktivity a hry v terénu, zdolávání překážek

– plánujeme – vycházku vesnicí – MŠ, ZŠ, OBCHOD, POŠTA, OBECNÍ ÚŘAD, KOSTEL A HŘBITOV, POŠTA, DPS, HASIČÁRNA

– plánujeme procházku do zámeckého parku a návštěvu místního muzea

Dopravní prostředky

– cílem je seznámit děti s dopravními prostředky, rozlišováním jejich pohybu – země, voda, vzduch a účel – osobní,  nákladní

– práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi

– PL – bludiště, přiřazování, zrakové vnímání, vybarvování

– PČ + VV – práce s nůžkami, barvami

– rozvoj jemné a hr. motoriky, fantazie a kreativity- práce se stavebnicemi a kostkami, vláčkodráhou

– Hry – Na barevná auta, Všechno lítá

– HV – nácvik písně Tú, tú, tú

– Báseň – Výlet

Děti černé, žluté, bílé      30. 5. – 10. 6.

– rozvíjet u dětí kulturní a společenské postoje, sounáležitost s rodinou, lidmi a společností

– vnímat odlišnost mezi lidmi

– poznávat rozdíly v životě dětí celého světa

– poslech písní – Děti, Indiánská rodina, Eskymáci

– poslech básní – Kamarád, Svátek dětí, Eskymáci, Černoušci

– PH – Kdo půjde do boje?

– PL – přiřazování dvou obrázků, které k sobě patří

– seznámit děti s druhy pokrmů různých zemí

– poslech různých jazyků

– rozvoj digitální pregramotnosti – IT – názorné ukázky lidí různých národností a barvy kůže

– výroba indiánské čelenky

– Oslava Dne dětí – zábavné dopoledne v MŠ

– školní výlet do Bellamy v Holčovicích

 

Jede, jede koloběžka     16. 5. – 27. 5.

– seznámení dětí s bezpečností na silnici, naučit se používat základní pravidla silničního provozu

   přiměřeně věku

– pojmenování dopravních prostředků, některých dopravních značek, ochranných prvků

– příběh O neposlušném autíčku 

– seznamování s publikacemi – Máme zelenou a Děti v dopravním provozu – příběhy a písničky

– PL – rozvoj grafomotoriky, rozvoj zrak. vnímání – bludiště

– seznámení s IZS

– nácvik básně – Semafor

– nácvik písně – Hra na chodníku

– na ŠZ – bezpečná jízda na koloběžkách a hry s dopravními značkami

– návštěva u hasičů – 24. 5.

 

Co já ti, maminko, k svátku dám         2. 5. – 13. 5.

– námětové hry – Na rodinu, Na maminky – učíme se společně pravidla – jak se k sobě chováme

– rozhovor na téma maminka, co vše pro nás dělá, apod.

 – PL – grafomotorika, skládanky rodina, kresba maminky a rodiny, kdo se mnou bydlí

– vyjádření emocí – úsměv, pláč, smích apod.

– logopedické cvičení – posílám pusinku, dej pusinku, foukání do sáčku

– nácvik písničky – Co já ti, maminko, k svátku dám, Pampelišky + pohyb

– výroba přáníčka pro maminku + zápich – stříhání a práce s barvou 

– tvoříme s hlínou – obtisky

– nácvik básničky – Červené jablíčko v zástěrce

– pohybové a sportovní aktivity ve třídě i v prostorách školní zahradě a multifunkčního hřiště

– nácvik na vystoupení pro maminky

 

Slet čarodějnic  25. 4. – 29. 4.

– seznámení s písničkou Čarodějnice

– čarodějnické počítání

– čarodějnické pexeso

– výtvarná činnost – pavučina

– vaření lektvaru

– smyslová hra – Čichám, čichám, co to je? – poznávání koření podle vůní

– 29. 4. Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

Modrá planeta  19. 4. – 22. 4.

– nácvik písně Třídíme odpad

– seznámení s tříděním odpadu – barvy kontejnerů

– seznámení s pojmem černá skládka

– námětová hra Na uklízeče

– rozhovory – jak dlouho se rozkládá odpad z různého materiálu

– aktivity zaměřené na rozvoj paměti – pomíchané kontejnery

– hra – Smějící se a mračící se planeta – co je špatně?

– seznámení s povoláním popelář a jeho pracovním náčiním

– omalovánky k tématu

– 22. 4. – návštěva sběrného dvora 

Velikonoční zajíček 4. 4. – 14. 4.

– seznámit děti se svátky jara – Velikonocemi

– získat podvědomí o pranostikách v období Velikonoc

– nácvik říkadel – Hody, hody doprovody, Já jsem malý zajíček

– nácvik písní – Pomlázka, Běžel tudy zajíček

– rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše

– práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní, zhlédnutí velikonočních zvyků

– použití rytmických nástrojů

– barvení a zdobení vajíček různými technikami

– seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec

– PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky

– zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené

– matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání

– Velikonoční šipkovaná – aktivita v přírodě

– pohybové hry – Zvedni vajíčko a Kdo zachrání vajíčko

– fotografování dětí – Jarní den

– Den dětské knihy – výroba vlastní knihy

– Velikonoční zajíček – odpolední akce tvoření rodičů s dětmi

 

Vítání jara – Vynášení Mořeny 28. 3. – 1. 4.

– rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky, práce s knihou
– rytmizace říkadel
– rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
– výroba malé Mořeny – zápich
– vynášení Mořeny
– cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování
– rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně
– rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání jednoduchých tvarů – Den ptactva – aktivity ke Dni ptactva – Ukliďme Česko – environmentální aktivity – 1. 4. Aprílový den aneb Den naruby

Probuďte se, zvířátka 21. 3. – 25. 3.

– seznámit se s různými druhy hmyzu
– poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
– poslech a nácvik písně Včelka
– práce s IT – vzdělávací program
– grafomotorické cvičení – uvolnění ruky – Motýlek
– práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
– rozvoj matematická pregramotnosti – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-5, třídění, porovnávání
– vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

JARO DĚLÁ POKUSY 1. 3. – 18. 3

– seznámení s prvními jarními kytičkami

– opakování ročních období

– poznávání charakteristickch znaků jara

– počítání do 10, porovnávání menší x větší

– nácvik básní – Sluníčko, Zimo už jdi pryč, Konvalinka, Volám tě sluníčko

– nácvik písní – Na jaře, Jaro, jaro, Pampelišky, Petrklíč, Sluníčko, Sedmikráska

– PH – Uvíjíme věneček

PL- rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímání, logického myšlení

digitální pregramotnost – fotografování tablety – jarní příroda

– pozorujeme klíčení fazole

– návštěva divadla Smíšek v MŠ

– vyrábíme dáreček pro maminky k MDŽ

– výtvarné a pracovní činnosti k tématu – použití různých technik

– sportovní aktivity v MŠ i na školní zahradě, překonávání nerovného terénu

MÁME TU MASOPUST, HEJ, HEJ, HEJ

21. 2. – 28. 2. 2022

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • výtvarné činnosti k tématu – výroba klauna, jitrnice a koláčů
 • seřazování, třídění, přiřazování, řazení od největšího po nejmenší, počítání do deseti 
 • nácvik písně Šašek, Masopustní polka
 • hra na rytmické nástroje
 • masopustní karneval – zábavné dopoledne v maskách
 • nácvik básně – Masopust

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

7. 2. – 18. 2. viz níže

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

17. 1. – 28. 1. 2022

 • zpěv pohádkových písniček
 • memorování veršovaných pohádek
 • seznamování se s pohádkovými postavami
 • rozvoj hrubé motoriky – cvičení
 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj čtenářské, matematické a digitální pregramotnosti

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

leden – únor

– seznámit se se svátkem – TŘI KRÁLOVÉ

– seznámení s písněmi a básněmi o zimě

– výtvarné činnosti – stříhání, lepení, práce s barvou

– kresba sněhuláka spojená s básničkou Sněhuláček stojí bos

– grafomotorická cvičení

– práce s pracovními listy

– poslech příběhu se zimní tématikou

– povídání o zimním počasí, o sněhu, změnách v přírodě

– pokusy se sněhem a ledem – pozorování znečištění, zabarvení

– sněhové hraní – bobování, koulování, andělíčci ve sněhu, stavění sněhuláka, odklízení sněhu

– matematická pregramotnost – počítaní do 5 -10 , porovnávání větší x menší, víc x míň, řazení od nejmenšího po největší, před, za, první poslední, práce s velkým počítadlem

– seznámení se zimní olympiádou – znaky, sporty, sportovci (rozlišování, rozhovory)

– tancování s Míšou Růžičkovou – Sněhuláci

– práce s obrázkovým materiálem a knihami s danou tématikou

– pantomima – poznej sportovce

– poznávání názvů ptáčků, krmení ptáčků

– hra – Kukačko, zakukej

– povídání o zimním oblečení

– soutěž v rychlosti – kdo bude dřív správně oblečený

– rozhovory o nebezpečném pohybu na ledu, o nebezpečí úrazu při sportu a pohybu po komunikaci

– opičí překážková dráha „Ledové království“ – průlez přes ledový tunel, přelézt přes ledovou horu, chůze po ledové řece, skoky po vločkách

KOUZELNÝ ČAS ADVENTU

21. 12. – 22. 12.

SEZNÁMENÍ SE S VÁNOČNÍMI ZVYKY A LIDOVÝMI TRADICEMI

PŘIPOMENUTÍ SI SYMBOLŮ VÁNOC

VYZKOUŠENÍ SI NĚKTERÝCH ZVYKŮ

UČIT SE PÍSEŇ MIKULÁŠSKOU (MIKULÁŠI, MIKULÁŠI)

UČIT SE PÍSNĚ S VÁNOČNÍ TÉMATIKOKU (DĚDEČKU, DĚDEČKU)

BÁSNĚ (ČERTÍK, ANDĚL, ANDĚLSKÉ ČAROVÁNÍ)

POSLECH PŘÍBĚHŮ A POHÁDEK

KNIHY A PRACOVNÍ LISTY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU

PRACOVNÍ ČINNOSTI – PRÁCE S UHLEM, BARVOU, LEPENÍ, STŘÍHÁNÍ, VÝROBA OZDOB, PŘÁNÍ A SYMBOLŮ VÁNOC

POSLECH KOLED

ZDOBENÍ STROMEČKU S NADÍLKOU

O ZLATÉ PODKOVĚ

8. 11. – 19. 11. 2021

– seznámení s příběhem svatého Martina

-poznávat tradice, některé pranostiky

– uvědomovat si změny v přírodě podzim x zima

– seznámení s písní Než přijede svatý Martin

– poslech legendy o martinských podkovičkách

– hry s hudebními nástroji – zvonky, rolničky, ozvučná dřívka

– sledování a pomoc při pečení svatomartinských rohlíčků

– procvičování stříhání, práce s barvou – husa

ZVÍŘÁTKA V LESE

25. 10. – 5. 11. 2021

– pozorování známých zvířat na obrázcích, kde bydlí, čím se živí

– práce s knihami a časopisy – počítání a opakování barev

– PL – najdi stejné zvířátko

– stínohry

– opakování písní a říkadel – Běží liška k Táboru, Cupy, dupy u chalupy, Na medvěda

– stříhání, malování, lepení – JEŽEK

– povídání, co všechno najdeme v lese

– beseda s myslivcem

– TV – hry na zvířátka, napodobování

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

18. 10. – 22. 10. 2021

– poznávání života některých druhů hmyzu

– seznámení s písní Milí skřítci podzimníčci

– seznámení s básní Beruška

– poslech příběhu Myška a makovice

– práce s papírem – stříhání, kreslení, lepení – BERUŠKA

– připomenutí pohádkových Broučků – Beruška, Ferda mravenec, brouk Pytlík, včelka Mája

– přímé pozorování v přírodě

– Uspávání broučku s lampionovým průvodem – akce s rodiči

TVP DEN STROMŮ

1. 10. – 15. 10. 2021

– PH – Foukej, foukej větříčku

– práce s knihami -Kdo bydlí v dutině, Kniha o přírodě

– rozlišování strom – keř, jehličnatý, listnatý, přímé pozorování a rozlišování v okolí i na zahradě MŠ

– hry a tvoření z větviček, šišek, listů a plodů

– dechová cvičení – foukání

– nácvik básně – Podzim přišel mezi nás

– pokusy – přírodniny – co plave, co se potopí

– pozorování velikosti plodů, ochutnávka ořechů

– práce s barvou – malujeme strom

– návštěva zámeckého parku – oslava Dne stromů

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – VITAMÍNY

– seznámení a nácvik písně Bacil

– cvičení s kobylkou Emilkou – projekt Sokol

– pohybová hra – Hlava, ramena, kolena

– co je zdravé a nezdravé

– pohádka – Opička Ola a Karkulka

– sběr šípků, vaření šípkového čaje – projektový den Šípkobraní

– opakování již známých písní, PH, říkadel

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – OVOCE A ZELENINA

27. 9. – 1. 10. 2021

– poznávání ovoce a zeleniny – ochutnávka – sladký, kyselý

– nácvik písně „Spadlo dolů jablíčko“, „Měla babka“

– seznámení s básní – vitamíny

– rytmizace říkadel – vnímání tempa – rychle x pomalu

– procvičení práce s nůžkami, lepidlem

– jemná motorika – mačkání měkkého papíru, správný úchop pastelky

BRAMBOROVÉ HRANÍ

20. 9. – 24. 9. 2021

– nácvik a pohybové ztvárnění básně Brambora

– seznámení s písní Cupy, dupy u chalupy, Šel zahradník

– prostorová orientace v obrázcích a časopisech

– práce s barvou – malování, tiskátka z brambor

– pokus – pozorování klíčení brambory

– Bramborování – akce s rodiči

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 17. 9. 2021

– poznáváme kamarády – „mám tě rád“, „jak se jmenuješ“

– TV chvilky – pohybová hra Kolo, kolo, mlýnský, Na medvěda, Žába leze po žebříku.

– opakování a upevňování barev

– porovnávání větší x menší

– příběh – Krtek se představuje

– práce s barvou – obtiskování ručiček

– na školní zahradě práce s jednotlivým nářadím – smeták, hrábě

– písnička – Slzičky

– říkadla – uklízení, ranní rozcvička

– hry a skládaní s přírodninami

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

7. 6. – 13. 8.

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM

31. 5. – 4. 6.

 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a různorodý
 • pojmenovat některé národnostní rasy podle barvy pleti
 • chápat, že lidé jsou různí, mají stejnou hodnotu, a proto je třeba všechny respektovat, neposmívat se odlišnostem
 • rozlišovat exotická zvířata
 • uvědomovat si názvy jiných evropských států
 • znát jméno naší země
 • poznat českou vlajku, seznámit se s vlajkami jiných zemí
 • rozlišovat různé méně tradiční dopravní prostředky
 • rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných a pracovních činnostech
 • rozvíjet funkční gramotnosti
 • práce s mapou, knihami, IT
 • vyprávění zážitků z cestování
 • práce s obrazovým materiálem, časopisy
 • čím pojedu, popluji, poletím
 • kreslení zvířat, dopravních prostředků
 • orientace v prostoru, nahoře x dole
 • rozlišování geometrických tvarů
 • stavba zoo
 • výroba zápichu české vlajky
 • konstruování – dopravní prostředky
 • skládání kamínků v ploše na ŠZ
 • mozaiky, kostky
 • pojmenovávání exotických zvířat
 • práce s lupou – pozorování přírody
 • poznávání naší vesnice – vycházky po okolí
 • pozorování života v okolí potoka
 • pohybové hry, cvičení se Sokolem
 • výtvarné a pracovní činnosti k tématu
 • nácvik písní, básní k tématu

DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvíjet respekt ve vztahu k druhému
 • poznávat rozdíly v životě dětí celého světa
 • umět respektovat národnostní rozdíly mezi dětmi, znát svá práva a umět je přiznat i ostatním
 • nácvik písně – Dětiškolní výlet – ZOO Ostrava
 • práce s mapou, encyklopediemi, interaktivní tabulí, obrazovým materiálem
 • rozvoj zrakového vnímání – bludiště
 • příprava na školní výlet – exotická zvířata
 • rozvoj pohybových dovedností
 • počítání do 5, velký x malý, daleko x blízko

24. 5. – 28. 5.

JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
 • získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým
 • poslech příběhu O neposlušném autíčku
 • pracovní a výtvarné činnosti – téma dopravní výchova, dopravní prostředky, různé výtvarné techniky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije a pohybuje se
 • závody na odrážedlech – dodržování stanovených pravidel
 • seznámení s dopravními značkami
 • memorování básniček, zpěv písně Auto už je tu
 • práce s knihou Dopravní výchova
 • porovnávání velikosti, třídění, počítání do 5

10. 5. – 21. 5.

JARO DĚLÁ POKUSY    

 • seznámení s některými jarními květinami
 • lisování, sušení květin – výroba herbáře
 • pokus Barevná květina
 • poslech a nácvik písně Petrklíč, rytmizace a použití hud. nástrojů
 • procvičování paměti – báseň s pohybem Kytička
 • určování množství, tvaru, velikosti, porovnávání vzdálenosti, délky
 • pohybové hry s jarním tématem
 • setí trávy, semínek zeleniny, sadba přísad – pozorování růstu, správná péče
 • Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu
 • práce s didaktickým materiálem – spojování, řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky
 • míčové hry na školní zahradě, na multifunkčním hřišti
 • pokračování v projektu Cvičíme se Sokolem
 • pracovní a výtvarné činnosti – výroba jarních květin – různé techniky

3. 5. – 7. 5.

Co já ti, maminko, k svátku dám

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic         

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL a Logico Piccolo
 • logohrátky – procvičování hlásek
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • seznámení s bylinkami a kořením – máta, kopřiva, šalvěj, heřmánek, meduňka, hřebíček, skořice aj.
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

6. 4. – 9. 4. 2021

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program
 • grafomotorické cvičení – uvolnění ruky – Motýlek
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • výroba hmyzího hotelu
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-5, třídění, porovnávání
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

29. 3. – 6. 4. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše
 • práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní
 • nácvik a opakování lidových říkadel, rytmické nástroje (Hody, hody, doprovody)
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami
 • seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky
 • zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené
 • matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání
 • hry a aktivity na multifunkčním hřišti – přenášení vajíček v překážkové dráze

22. 3. – 26. 3. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Volám tě sluníčko, Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání jednoduchých tvarů

8. 3. – 12.3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY, VITAMÍNY

 • přiblížit zimní druhy sportů
 • práce s obrazovým a didaktickým materiálem
 • pracovní listy, bludiště, grafomotorika
 • vytváření vlastních stop a otisků ve sněhu
 • sporty – náčiní, výbava, bezpečnost, nebezpečí
 • prevence úrazů
 • ochrana zdraví v zimě
 • pantomima – poznej sportovce
 • pexeso – sporty
 • memorování básničky – Tučňák
 • vitamíny – pojmenuj ovoce a zeleninu, ochutnávka
 • procvičování barev, geometr. tvarů
 • řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha
 • kresba bacila
 • výroba lyží
 • výroba přání k MDŽ

22. 2. – 5. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – MOJE TĚLO, OBLEČENÍ

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • orientace na vlastním těle, nahoře, dole
 • pojmenování částí těla
 • práce s knihou – Moje tělo
 • pracovní činnosti – papírové vyšívání
 • rozvoj zrakového vnímání – najdi stejný obrázek
 • rozvoj grafomotoriky – kruhy
 • orientace na ploše – první, poslední
 • nácvik říkadla – Hlava, ramena
 • určování názvů oblečení, oblékání podle ročních období
 • hry a aktivity s vršky pet lahví
 • cvičení na zahradě s míčem, koordinace ruky a oka
 • procvičování barev a geometrických tvarů
 • rytmizování, hra na tělo
 • obkreslování ruky

15. 1. – 19. 1. 2021

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • výtvarné činnosti k tématu – mačkání papíru, malování
 • seřazování, třídění, řazení od největšího po nejmenší, počítání do pěti
 • hra na rytmické nástroje
 • hry a plnění úkolů v maskách, masopustní karneval
 • kdo tu skákal hop a hop – aktivity v přírodě

18. 1. – 5. 2. 2021

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

 • memorování veršovaných pohádek
 • seznamování se s vlastnostmi věcí
 • rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu
 • poznávání pohádkových postav
 • počítání do 5
 • řazení obrázků dle časové posloupnosti
 • pracovní činnosti k tématu
 • pohybové hry a aktivity na školní zahradě