Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

27. 3. – 31. 3.

 • seznámení s tradicí velikonočních svátků a jejich symboly
 • setí osení, výroba velikonoční výzdoby
 • seznámení s písní Vejce na výletě a básní Hody, hody, doprovody
 • grafomotorické cvičení – dbáme na správný úchop tužky
 • experiment – vejce vařené x syrové
 • barvení vajec
 • práce s IT – vzdělávací program Velikonoce
 • jak se slaví Velikonoce ve světě, poslech příběhu Nejkrásnější velikonoční vajíčko
 • PH – ve třídě i na školní zahradě – Na černou slepičku, Kvočna hledá kuřátko
 • báseň s pohybem – Zajíček
 • rozvoj zrak. vnímání – labyrint, sluchové paměti – hra Byla jedna slepička
 • rozvoj matem. pregramotnosti – o kolik více x méně, počítání vajíček
 • rozvoj jemné motoriky – zdobíme vajíčko barevnou vlnou, modelování z plastelíny
 • 28. 3.  – seznámení s osobností Jana Amose Komenského
 • 31. 3.  – Den dětské knihy – výroba záložky

HEZKY JE NA SVĚTĚ

20. – 24. 3. 2023

 • seznamujeme se se střídáním dne a noci, ročních období
 • hledáme v encyklopedii obrázky a informace o sluneční soustavě
 • hledáme odpovědi na otázky, proč a pro koho je slunce důležité
 • třídíme obrázky, které patří k přírodě a které jsou vyrobené člověkem
 • učíme se vážit si práce své, ale i ostatních
 • tvoříme ze šátků, dekorací, dřívek
 • učíme se, že všichni máme stejnou hodnotu
 • seznamujeme se s původem “ponožkového dne” – povídáme si do Downově syndromu
 • tvoříme “ponožkožrouta”, hrajeme si na boso
 • hrajeme hry ve dvojicích, ve skupině
 • spolelčně slavíme Světový den vody – vypravíme se ke studánce
 • pozorujeme pokusy, překládáme parník, seznamujeme se se zvířaty a rostlinami žijícími u vody
 • učíme se písničku “Hezky je na světě” a básničku “Vyháníme zimu”
 • seznamujeme se s tradicí Smrtné neděle – vynášíme Moranu
 • učíme se říkadlo “Zimo, zimo, táhni pryč”
 • kreslíme, malujeme, vybarvujeme, přišíváme, provlíkáme…

JARO DĚLÁ POKUSY

13. 3. – 17. 3

 • opakování ročních období, seznámení s jarními měsíci
 • nácvik básně – Zima už se loučí s námi
 • nácvik písně Petrklíč
 • určování druhu materiálu – dřevo, sklo, plast apod.
 • cvičení ve dvojících, říkanka s pohybem – Na procházce, PH
 • skupinové pracovní a výtvarné činnosti – výroba květinového truhlíku
 • práce s IT – vzdělávácí program Barevné kamínky – Březen
 • pozorování jarní přírody, vycházky a PH na zahradě
 • experimenty – klíčení řeřichy – od semínka po rostlinku
 • logopedická prevence – synonyma, slova nadřazená
 • hry s konstruktivními stavebnicemi
 • 14. 3. – Co už umíme – návštěva školáků v MŠ

BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY

6. – 10. 03. 2023

 • seznamujeme se se životem čápa bílého (zimoviště, způsob života, popisujeme, jak vypadá)
 • seznamujeme se s pranostikami měsíce března a vysvětlujeme si jejich význam 
 • učíme se písničky “Čáp” a “Na jaře”, básničku “Vyháníme zimu”
 • stříháme a předkládáme papír “čáp a žabka “
 • malujeme temperovými barvami – volně na téma “Afrika”, nebo “V rákosí”
 • seznamujeme se s jinou kulturou, způsobem života, hrajeme na africké bubny 
 • děláme pokusy – SOPKA
 • pozorujeme (zatím prázdné) čapí hnízdo za zámkem
 • připravujeme přání k MDŽ a učíme se ctít významné dny
 • trpělivě čekáme na Velikonoce (KÝCHAVÁ neděle- pozorujeme rozmnožování Rýmovníku)
 • učíme se získávat informace z IT, encyklopedie i mapy
 • učíme se spolupracovat 

JARO DĚLÁ POKUSY  

27. 2. – 3. 3.

 • seznámení se znaky jara
 • nácvik písně Brouček a básně s pohybem Slunce
 • pozorování rašení vrby jívy
 • práce s IT a fotografování tablety – v přírodě – první jarní kytičky
 • procvičování – homonyma, antonyma, synonyma
 • práce s knihou – Jaro
 • práce ve skupinách – procvičování ročních období
 • jarní výzdoba MŠ – výroba berušky, sněženky
 • seznámení s některými druhy jarních kytiček
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha, válení sudů, cvičení s hudbou, relaxační cvičení
 • pobyt venku – cvičení na multifunkčním hřišti, pohybové hry, vycházky do přírody
 • logopedická prevence – první a poslední hláska ve slově, rozklad slova na slabiky, dechová cvičení

MASOPUSTNÍ VESELICE

20. 02. – 24. 02. 2023

 • seznamujeme se s významem tradice Masopust i s tradičními postavami průvodu
 • učíme se písničku “Muzikantská rodina” a básničku “Laufr”
 • poznáváme hudební nástroje i jejich zvuky
 • doprovázíme písničky na hudební nástroje
 • hrajeme námětové hry – na kuchaře, na pekaře, na zdravotníky, na rodinu
 • skládáme puzzle, přiřazujeme stíny, hledáme shodné dvojice, nalézáme rozdíly, skládáme koláče podle barevného návodu – motivované obrázky masopustu
 • podílíme se na výzdobě třídy i šatny, na dokončování kostýmů
 • společně hrajeme hry, které nám přináší zábavu
 • učíme se dodržovat pravidla společenských i jiných her
 • kreslíme, malujeme, modelujeme (jitrnice, koláče)

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

13. 2. – 17. 2.

 • seznámení s pohádkami O slepičce a kohoutkovi, Vlk a sedm kůzlátek a Tři malá prasátka
 • rozvoj smyslového vnímání – experiment s různými druhy materiálu
 • nácvik písně Domeček
 • skupinové činnosti – skládání puzzle, třídění zrníček
 • ranní činnosti – rozvoj jemné motoriky, matem. pregramotnosti, zrakového vnímání, časové posloupnosti pohádek, časová orientace, zraková diferenciace
 • Den plný lásky – projektový den ke sv. Valentýnu
 • námětová hra – Na lékaře
 • logop. prevence – práce s dechem – Vlk
 • PH – Na kůzlátka, TV – cvičení s padákem
 • hraní pexesa s pohádkovou tematikou
 • rozhovory na téma pohádky, dokončit samostatně pohádku ve skupině
 • cvičení na multifunkčním hřišti, pohybové hry, doplnění zobání v krmítkách na školní zahradě, vycházky do přírody dle aktuálního počasí a pozorování přírody při oteplování
 • rozvoj grafomotoriky
 • skládání origami slepičky
 • výroba domečku – Tři malá prasátka

HRAJEME SI S VEČERNÍČKY

6. 2. – 10. 2. 2023

 • seznamujeme se s pohádkovými postavičkami
 • seznamujeme se se starými řemesly (tkaní) i jinými povoláními (moderátor počasí, pekař)
 • prohlížíme večerníčkové knihy, nasloucháme ději pohádek, prohlížíme encyklopedie
 • procvičujeme hmatové i zrakové vnímání (poznáváme poslepu, všímáme si očima různých detailů)
 • procvičujeme prstíky (provlékáme vlnu, papír, stříháme, překládáme papír, lepíme, kreslíme Večerníčka s novinovou čepicí)
 • tvoříme z barevných šátků, malujeme vodovými barvami
 • učíme se samostatně si připravovat pomůcky, ale i si je po sobě uklízet
 • děláme pokusy se vzduchem, vodou, pozorujeme, zkoumáme
 • učíme se spolupracovat
 • seznámujeme se s novou písní Pohádka a říkadlem Večerníček
 • učíme se nové pohybové hry, cvičíme aerobic i zdravotní cviky
 • hrajeme si se slovíčky – hledáme od kterých jsou některá slova odvozená
 • procvičujeme počítání do šesti, seznamujeme se s číslicemi
 • práce s IT – poslech písní a znělek z večerníčků
 • sledování předpovědi počasí moderátorů, ale i v pohádce od Rákosníčka
 • sledování, jak pavouci pletou pavučinu, jak tkají tkalci

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

30. 1. – 3. 2.

 • seznámení s tradičními českými pohádkami
 • rozhovory, práce s knihami, obrazovým materiálem
 • nácvik písně Knihy, básně Budulínek
 • určování barev, seřazování dle předlohy s princeznou
 • počítání hrášku s Budulínkem
 • řazení řepy od nejmenší po největší, první a poslední v řadě
 • labyrinty s Jeníčkem a Mařenkou, vodníkem, Honzou
 • luštění pohádkových hádanek
 • cvičení se Smolíčkem – rozvoj lokomočních dovedností
 • PH – Na ježibabu, Na zvířátka
 • výroba Karkulky – skládání papíru
 • experiment – klíčení hrášku
 • NH s Popelkou – třídění hrášku, čočky
 • pohybové hry a cvičení při pobytu venku
 • dramatizace pohádky O veliké řepě
 • výroba pohádkové krabice – skupinová práce s časopisy
 • využití tabletu při fotografování zimní přírody
 • práce s IT – poslech písní z filmových pohádek

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – Bílé dobrodružství

23. – 27. 1. 2023

 • seznamujeme se s polárními oblastmi, zvířaty, se životem Eskymáků
 • zkoumáme vlastnosti sněhu, ledu, vody
 • číme se básničku “Ať si mrzne” a písničku “V domku z ledu”
 • posloucháme písničku J. Nohavicy “Daleko na severu” a “eskymáckou lidovku”
 • hrajeme si se slovy – tvoříme zdrobněliny, vymýšlíme jména, všímáme si “jiných jazyků”
 • chytáme ryby, hrajeme si na eskymáky, skládáme puzzle
 • kreslíme a malujeme, vytrháváme papír a lepíme na dané téma
 • experimentujeme s vodou, sněhem, ledem, porovnáváme hmotnost
 • procvičujeme prstíčky a trpělivost
 • procvičujeme svůj jazýček a provádíme dechová cvičení
 • hrajeme pohybové hry “Rybičky, rybičky”, “Na paní lišku”, “Eskymáckou honičku”, cvičíme se šátky, s tyčemi

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY

16. 1. – 20. 1.

– seznámení s některými druhy zimních sportů

– nácvik písně – Medvěd na lyžích

– nácvik básně – Hurá, sláva, sníh je tady

– TV – PH – Lyžaři, lyžaři hejbejte se, Na mrazíka, motivační rozcvička s tyčemi, básnička s pohybem –

Na saních, nácvik lyžování – výroba vlastních lyží

– zimní sporty na multifunkčním hřišti – hokej – slalom, střelba na cíl

– ranní činnosti – rozvoj matem., čtenářské pregramotnosti, zrakového vnímání, jemné motoriky- stříhání,

vypichování brusle špendlíkem), procvičování názvů zimních sportů, zraková diferenciace, procvičování

barev a geometr. tvarů, sudoku, labyrint, dějová posloupnost

– výtvarná a pracovní činnost – výroba brusle – ozdoba dle vlastní fantazie, výroba lyžaře z odpadového

materiálu, výroba pexesa

– logopedická prevence – předložkové vazby, dechové cvičení, rozvoj slovní zásoby

– pantomima – předvádění různých zimních sportů

– práce s příběhem Máťa a sněhulák – sluchový diktát, zpětná vazba na text

– rozhovory na téma zimní sporty, bezpečnost při sportu, prevence úrazů

– experiment – rozpustnost x nerozpustnost různých látek ve vodě, zkoumání vlastností 

– rozvoj grafomotoriky, uvolňovací cviky – bruslení

– rozvoj lokomočních dovedností při pobytu venku, pozorování pupenů na stromech, poslech zvuků

v přírodě – umět naslouchat a ztišit se

– zimní olympiáda – zábavné sportovní dopoledne pro děti

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

9. 1. – 13. 1.

-skládání puzzle

-grafomotorika

-pohybová hra Na hlídače

-seznámení s názvy ptáků, kteří u nás přezimují

-enviromentální činnosti – krmení ptáčků, péče o krmítko, výroba krmítka

-nácvik básničky krákorala černá vrána

-výtvarné práce – práce se šblonou, obkreslování, stříhání, malování temperami

-seznámení s písní Vrabec a Sýkora, doprovod nástroji Orffova instrumentáře

11. 1. – Po stopách zvířátek + dobroty pro zvířátka

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – TŘI KRÁLOVÉ

2. 1. – 6. 1.

-seznámit děti s tradicí “TŘI KRÁLOVÉ”

-seznámit s písní “MY TŘI KRÁLOVÉ”

-procvičovat stříhání po čáře

-experimentování se sněhem

-grafomotorické cvičení

-5. 1. – Tři králové v MŠ – aktivity ke svátku tří králů

-6. 1. – Den sčítání ptactva + krmení ptáčků

KOUZELNÝ ČAS ADVENTU

5. 12. – 22. 12.

– ranní činnosti – rozvoj zrakového vnímání, matematické pregramotnosti, jemné motoriky, logického myšlení, orientace na ploše, grafomotoriky, logopedická prevence, procvičování barev

– rozvoj lokomočních dovedností, obratnosti, rychlosti, motivační cvičení s vločkou, hod sněhových koulí na cíl, Ježíškova překážková dráha

-PH – Mrazík, Ježíšek řekl, Na sněhuláka, cvičení s hudbou

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba vánočního přání, vánočních dekorací, výroba vánočního pexesa

– rozhovory na téma advent a Vánoce, práce s knihami, časopisy, vánoční zvyky a pověry, obrázkové čtení, symboly Vánoc, řešení otázky – Proč by o Vánocích neměl nikdo zůstat sám?, Co bych si přál od Ježíška?, pantomima, emoce

– luštění hádanek a doplňovaček na vánoční téma

– rozvoj digitální pregramotnosti – ukázky vánočních zvyků v cizích zemích, poslech koled, příběh O Ježíškovi, vzdělávací program Barevné kamínky – Prosinec

– hudební činnosti – nácvik písní – Půlnoční písnička a Andělíček, poslech úryvků českých koled a luštění, o jakou koledu se jedná, nácvik vánočnícho pásma na vystoupení na vánočních trzích

– experimentování se sněhem (dle aktuálního počasí), s kořením – zkoumání vlastností všemi smysly

– vánoční zvyky – lití olova, pouštění lodiček, zdobení stromečku, házení střevícem apod.

– logopedická prevence – gymnastika mluvidel – jeeee, juuuuu, vyjádření emocí

-PL – rozvoj grafomotoriky – zvon – kruhy, uvolňovací cviky

– pobyt venku – vycházky do přírody, vesnice – pozorování vánoční výzdoby, změn v přírodě, dle počasí – cvičení na multifunkčním hřišti, míčové hry na školní zahradě, překážková dráha s využitím prvků na zahradě, PH – Na mrazíka, Na sněhuláka

8. 12.    Vánoční tvoření s rodiči

12. 12.  Zdobení stromečku se zpíváním koled

13. 12. Vánoční nadílka v MŠ

17. 12. Adventní zpívání na vánočních trzích

KOUZELNÝ ČAS ADVENTU – MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

28. 11. – 2. 12.

Vložila Mgr. Blanka Klimošková

V tomto týdnu se zaměříme na příchod Mikuláše , anděla a čerta a první adventní týden.

 •  vytoření papírového adventního věnce na dveře
 • vytvoření loutek čerta, Mikuláše a anděla – obkreslení, vystřižení, vybarvení a přichycení na špejli – dbáme na správné držení tužky, pastelky, nůžek. Kontroluje zda děti umí stříhat po lince
 • malování barvami – zážitky z rozsvícení vánočního stromu u základní  školy – individuáýlní malba vodovými barvami
 • rozhovor kdo byl Mikuláš
 • nácvik básně – Tři postavy v prosinci
 • procvičování poznávání číslic a k nim přiřazení správného počtu uhlíků čertovi do pytle
 • rozlišujeme s Mikulášem geometrické tvary
 • v pátek 2.11. proběhne v celé MŠ ČERTÍ REJ dopoledne plné her a zábavy – děti přijdou nastrojeni jako čerti

KOUZELNÝ ČAS ADVENTU – MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

21. 11. – 25. 11.

– ranní činnosti – procvičování orientace na ploše – labyrinty, první a poslední v řadě

– rozvoj zrakové percepce – figura a pozadí, najdi správný stín, co je v řadě jinak, puzzle, najdi sedm rozdílů, logická řada

– rozvoj logického myšlení – sudoku, popis obrázku, přiřazování doplňků k daným osobám

– rozvoj matematické pregramotnosti – práce s číselnou řadou, přiřazování a spojování stejného počtu předmětů

– rozvoj jemné motoriky – modelování vousů Mikulášovi z plastelíny

– procvičování geometrických tvarů s Mikulášem

– logopedická prevence – rozvoj slovní zásoby, 1. hláska ve slově, vytleskávání a určování počtu slabik ve slově, popis obrázku, procvičování barev, gymnastika mluvidel s čertem – ble ble, bu, bu, vyplazování jazyka, olizování rtů, vnitřních stran tváří, nafukování tváří, individuální rozhovory na aktuální téma

– rozvoj grafomotoriky – uvolňovací cviky, kreslení čertích vousů na velký formát papíru, šikmé čáry

– vybarvování omalovánek dle předlohy

– ranní cvičení – motivační cvičení s uhlíkem, říkanka s pohybem – Čerti a čertíci, čertí rozcvička, PH – Já jsem čert a v pekle bydlím

– postřehová hra – Co anděl začaroval?

– nácvik básně – Mikuláš je hodný pán, Čerte, čerte rohatý

– umět vyjádřit emoce – radost, strach, údiv, smích, pláč

– práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše

– luštění čertích hádanek

– rozhovory na aktuální téma, obrázkové čtení

– rozvoj digitální pregramotnosti – poslech pohádky na IT – Přišel svatý Mikuláš, vzdělávací program – Barevné kamínky – prosinec

– nácvik písně Čertíci, nácvik tanečku Čert a Káča, rytmizace písní, nácvik pásma k adventnímu vystoupení

– výroba mikulášské boty – zapouštění barev do klovatiny, výroba zápichu – anděl, čert, výroba čertího řetězu

– experimentování – Mikulášova krabice 

– pobyt venku – PH – Čertí honěná, hod uhlíkem do pytle, Bumbrlík, cvičení na multifunkčním hřišti – dribling, hry s padákem, rozvoj lokomočních dovedností – přeskoky apod.

– 22. 11. – Čím budu? – projektový den v MŠ

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ODLET PTÁKŮ

14. 11. – 18. 11.

– ranní činnosti – modelování ptáků – rozvoj fantazie, jemné motoriky

– rozvoj zrakové paměti – Kimova hra

– matematická pregramotnost – práce s číselnou osou, počítání stejných předmětů

– logopedická prevence – rozvoj slovní zásoby, popis obrázků, práce s knihou

– rozvoj grafomotoriky -obkreslování geometrických tvarů, rovná čára – déšť

– rozvoj jemné motoriky – navlékání korálků

– procvičování barev

– rozvoj hrubé motoriky – let ptáků, rozcvička – protažení celého těla, cvičení s  obručemi, štafetové

soutěže, PH – Škatule, škatule hejbejte se, Čáp ztratil čepičku

– rozhovory, vyprávění k tématu

– poslech pohádky O poslední vlaštovce

– nácvik básně Vítr

– práce s obrazovým materiálem

– luštění hádanek

– postřehové hry – Co se ve třídě změnilo, Zima, zima

– rozvoj digitální gramotnosti – práce s IT

– pracovní a výtvárná činnost – výroba vlaštovky, kresba podzimní krajiny, malování ptačí budky s ptáčkem

dle předlohy

– experimentování – rozpouštění různých barev – vznik nového odstínu

– hudební činnosti – nácvik vánočních koled k vystoupení

– pobyt venku – pozorování ptáků, poslech ptačího zpěvu, vycházka obcí – sledování změn v přírodě,

práce se vzdělávacími prvky na školní zahradě (ptáci), PH

O ZLATÉ PODKOVĚ

7. 11. – 11. 11.

– seznámení s legendou sv. Martina a její dramatizace

– nácvik písně – Než přijede Martin, určování a seznámení s názvy hudebních nástrojů

– ranní činnosti s tématem sv. Martina – rozvoj zrakového vnímání – co je v řadě jinak, vyhledávání stejných podkov, hledej rozdíly, matematická pregramotnost – procvičování geometrických tvarů, řazení koníků dle velikosti (největší x nejmenší),  logická řada, orientace na ploše – labyrinty, procvičování barev -skládání víček pet lahví dle předlohy na podkovy, rozvoj jemné motoriky – skládání knoflíků po obvodu kruhu s postavou sv. Martina, modelování z plastelíny – rohlíčky sv. Martina, podkovy – dle volby a fantazie dětí

– PH – Sochy, Koníčci, koníčci hejbejte se

– seznamování s lidovou tradicí, pranostikami, legendami o sv. Martinovi a pochopení jejich moudrosti a významu, rozhovory 

– nácvik básně – Svatý Martin

– pečení svatomartinských rohlíčků 

– pobyt venku – louskání ořechů (náplň svatomartinských rohlíčků), míčové hry, cvičení na multifunkčním hřišti, vycházka do přírody, tvoření podkov z kamínků, PH – Honěná, kresba křídou – rohlíčky, podkovy

– logopedická prevence – gymnastika mluvidel – kůň frrr, haha, hyjé apod.

– experimentování – práce s váhou vážení železné podkovy, peří, porovnávání  těžký x lehký, příprava těsta

– postřehové hry – Všechno lítá, co peří má, Martinův plášť 

– PL – rozvoj grafomotoriky – cesta husy – rovné a  šikmé čáry, smyčky a vlnovky

– výtvarná a pracovní činnost – výroba husy ze zavařovací sklenice

– digitální pregramotnost – práce s tabletem a IT – vzděl. program Barevné kamínky Listopad

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 

31. 10. – 4. 11.

– seznámení s životem některých druhů hmyzu

– utváření ohleduplného vztahu k přírodě a odstranění negativního vztahu dětí k některým druhům živočichů

– rozvoj přirozeného vyjadřování pozitivních citů  k sobě i přírodě

– nácvik písně Broučci a berušky s doprovodem na Orffovy nástroje

– nácvik básně Beruška a Beruška čeká

– rozhovory na téma – Hmyz

– TV – PH – Berušky, berušky hejbejte se, motivační cvičení s tyčemi, překážková dráha

– luštění hádanek, labyrintu

– práce s obrazovým materiálem

– výroba berušky, stříhání, obkreslování dle šablony

– práce s IT – vzdělávací program Listopad

– práce s číselnou řadou – počítání puntíků berušky, nohou pavouka apod.

– experimentování s přírodninami

– při pobytu venku – cvičení na multifunkčním hřišti, pozorování hmyzu v trávě, hmyzích hotelů na školní zahradě, vycházka do přírody a sledování – co se děje v trávě, na stromě apod.

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – LESNÍ ZVÍŘATA

24. 10. – 27. 10.

– seznámení s lesními zvířaty, jejich přípravou na zimu

– probouzet v dětech potřebu pobytu v přírodě, vnímat a rozlišovat její detaily

– využívat přírodní terén k rozvoji pohybových dovedností, zvládat přírodní překážky 

– rozvoj digitální gramotnosti – práce s IT 

– pojmenovávání volně žijících zvířat, charakteristické znaky, rozhovory o péči o zvířata

– grafomotorická cvičení

– práce s číselnou řadou, rozvoj jemné motoriky a zrakové percepce – nabídka ranních činností

– rozvoj sluchové percepce –  určování počtu slabik a počáteční hláska ve slově

– nácvik básně – Lesní zvířátka

– dramatizace pohádky – Boudo, budko 

– nácvik Ukolébavky pro zvířátka – Halí, belí zvířátka

– práce s knihou, časopisy, obrazovým materiálem 

– společná práce dětí – zvířátka v lese, malování lesa, stříhání

HALLOWEENSKÉ HRANÍ

26. 10.

-zábavné dopoledne v maskách

-pohybové aktivity – slalom s okem na lžíci, hod na pavučinu, prolézání pavučinou, dýňový hokej

-hudebně pohybové aktivity – židličkovaná, tancování

-aktivity u stolečku -skládání kostry, výroba příšerky, dlabání dýně

DEN STROMŮ

17. 10. – 21. 10. 

-ranní aktivity – rozvoj jemné motoriky při navlékání knoflíků na strom, puzzle stromy, procvičení tvarů, třídění (listnaté a jehličnaté)

-matematická pregramotnost – počítání do 10 (kolik šišek je na stromu?), procvičení geometrických tvarů, porovnávání větší x menší, více x méně, stejně

-čtenářská pregramotnost – poslech příběhu Strom, práce s knihou, rozklad slov na hlásky, slabiky.

-dechové cvičení – foukání do listů

-nácvik písničky Stromy

-nácvik básničky V lese

-využití Orffových nástrojů (dřívka) – nácvik rytmu

-společná výtvarná práce

-grafomotorika – strom (šikmé čáry a spirály)

-komunikační kruh – povídání o stromech, listech, plodech. Proč jsou stromy důležité?, co se vyrábí ze dřeva?, Kdo je to kůrovec?, atd.

-pobyt venku- malování na dřevo bylinkami

-výroba mozaiky z listí

-zdolávání labyrintu z listí

-logopedické cvičení – procvičení jazýčku, pusinky, fonační cvičení

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ZELENINA A OKOPANINY

10. 10. – 14. 10.

– opakování některých druhů zeleniny 

– seznámení s pojmem okopaniny a některými jejich druhy (řepa, brambory, lilek)

– nácvik písně Lečo

– nácvik básně Mrkev, hrášek, cuketa

– pohybové aktivity, využití multifunkčního hřiště

– hádanky a tvorba rýmů

– logopedické cvičení – oromotorika

– práce s grafitkami – rozvoj zrakového vnímání

– orientace na číselné ose – počítání mrkviček, porovnávání velikosti

– digitální pregramotnost – práce s IT

– hra Pexetrio – ovoce a zelenina, domino – ovoce a zelenina

– výroba loutek – zelenina

– dramatizace – O veliké řepě

– PL – grafomotorika 

– skupinové činnosti – třídění ovoce x zelenina

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ- PODZÍMNÍ PLODY

3. 10. – 7. 10.

-nácvik básničky KAŠTANY

-nácvik písně Vyletěl si pyšný drak

-nácvik písničky doprovázené tanečkem Hádaly se houby

-pohybové aktivity – cvičení s padákem, židličkovaná jinak, cvičení ve dvojicích

-výtvarné činnosti – hříbek v listí

-polytechnická pregramotnost – skládání obličeje z pozdimních plodin

-matematická pregramotnost – kolik oříšků žaludů snědla veverka?

-čtenářská pregramotnost – poslech pohádky

-digitální pregrampotnost – práce s tavbletem (podzim)

-pobyt venku – na školní zahradě malování na dřevo kořením

-akce ŠÍPKOBRANÍ – sběr šípků, výroba čaje, navlékání přírodnin

-logopedická prevence – oromotorika

BRAMBOROVÉ HRANÍ       

26. 9. – 30. 9.

– seznámení s písní Podzimní vítr

– nácvik básně Kopu, kopu brambory

– překážková dráha a cvičení s bramborou

– rozvoj grafomotoriky – ovál

– výtvarná činnost a pracovní činnost – výroba pytle s bramborami a uvazování provazu  na pytli – nácvik

   uzlu

– p. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět – rytmické podávání brambory ve dvojicích, v kruhu

– ranní činnosti – skládání brambor do řádků, nakládání a přeprava autem, hledání poztrácených brambor

   ve třídě, práce ve skupinkách – třídění brambor dle barvy, velikosti

– rozvoj matem. gramotnosti – brambůrkové počítání – orientace na číselné ose do 10, porovnávání,

   třídění

– experimentování s bramborami

– Bramborové hraní – odpolední akce s rodiči

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ

19. 9. – 23. 9.

– seznámení s tématem ovoce a zelenina (název, tvar, barva, třídění)

– nácvik básně Sázím zeleninu s pohybem

– opakování písní s doprovodným tancem Šel zahradník do zahrady, Měla babka čtyři jabka.

– výtvarná činnost – zavařené ovoce, mačkaná zelenina

– rozvoj čtenářské pregramostnosti – práce s textem, poslech pohádky (Jak se jablíčko chtělo stát hruškou)

– rozvoj matematické pregramotnosti – počítání do deseti (sklízení ovoce a zeleniny do košíčku)

– rozvoj grafomotiriky – hruška na talíři

– poznávání ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů

– pohybové aktivity – cvičení s jablíčkem, kdo má postřeh?, cvičení s židlí

– rozvoj digitální pregrampotnosti – práce s tabletem

– hádanky k tématu

– logopedická průprava – dechové cvičení (foukání do listů)

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 16. 9.

– seznámení s prostředím MŠ, novými kamarády, značkou, názvem třídy

– orientace v nejbližším okolím MŠ

– seznámení s pravidly ve třídě a jejich společné utváření

– ranní rituál – Ať jsi holka nebo kluk

– nácvik písně Mám tě rád školko

– nácvik básničky s pohybem – Září a básně Kamarád

– pohybové aktivity a hry ve třídě a na školní zahradě

– výtvarné a pracovní činnosti k tématu – Kamarád a třída U duhy

– rozvoj digitální gramotnosti – práce s tabletem v programu malování – kresba kamaráda 

– rozvoj matematické pregramotnosti – počítání do 10 – Paleček a jeho kamarádi

– rozvoj čtenářské pregramotnosti – práce s časopisy a poslech pohádky – Káťa a Škubánek

– rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky

–  hry na procvičení jmen kamarádů a paní učitelek 

– vytleskávání jmen, rozklad slov na slabiky

– práce s metrem, porovnávání výšky – nejmenší x největší, seřazení dětí dle výšky

– pohybové hry – Kdo se ztratil? Hledám kamaráda

– logopedická průprava – Povídálek

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Cestováním za poznáním 25. 7. – 29. 7.

Cesta do pravěku 

-grafomotorické cvičení – cesta dinosaura

-počítání do 10 pomocí didaktické pomůcky dinosauři

-výtvarná činnost – obtisk dinosaurů do hlíny a malování barvami

-nácvik písně V pravěku

-seznámení s nejrůznějšími dinosaury a jejich dobou za využití encyklopedie a obrázkového materiálu

-pohybová hra dinosauří stopy

-dinosauří puzzle

-sestavování dinosauří kostry

-nácvik básničky Dinosaurus

-házení do dino tlamy

-“archeologické vykopávky” – hledání koster v písku

-vytleskávání jmen dinosaurů

Cestováním za poznáním 18. 7. – 22. 7.

Honba za pirátským pokladem

-nácvik básně Pirát

-výroba pirátského klobouku – práce s barvou, stříhání

-seznámení s tématem piráti, s novými pojmy – využití obrázkového materiálu

-spojování klíčů s jejich stínem

-procvičení jemné motoriky – otevírání zámků podle kriterií

-splnění překážkové dráhy

-hod míčkem do piráta

-práce s pracovním listem bludiště – pirátova cesta za pokladem

-venkovní hry s padákem – moře

-pohybové hry s vodou na školní zahradě

-zábavné tancování – Míša Růžičková – Námořnická

-poslech příběhu O pirátovi

-rozvoj matematické pregramotnosti – počítání zlaťáků

-poslech a nácvik písně Pirátská

-plnění dětského obrázkového sudoku

-hledání pirátského pokladu podle mapy a plnění pirátských úkolů

-vybarvování omalovánky

-den v kostýmu piráta

-skládání papírové lodičky a pouštění po vodě

Cestováním za poznáním 11. 7. – 15. 7.

Exotická zvířata

– seznámení se s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, jejich potravou, způsobem pohybu a pokrytím těla – 

  využití obrazového materiálu, práce s knihou a leporely

– předčtenářská gramotnost: práce s mapou a globusem – seznámení se a určování kontinentů na

  planetě – která zvířata zde žijí

– rozhovory na téma: “Co je to ZOO, Safari park?“, „Kdo je to ošetřovatel“, „Proč se musí chránit zvířata

   na světě?“, „Co je to cirkus?“

– nácvik básně „Zebra“

– poslech písně „Pět minut v Africe“, „Opičí kapela“

– nácvik tanečku „ZOO“ + „Indiáni“ – M. Růžičková

– polytechnická gramotnost – výroba zvířecích masek, stavba ZOO

– matematická pregramotnost: počítání zvířátek,určování více x méně, orientace v prostoru – „Kde je

  zvířátko?“

– rozvoj slovní zásoby: vyprávění zážitků ze ZOO

-grafomotorika – PL „Opičky“

-rozvoj jemné motoriky – stříhání po čáře „Lví hříva“

– pohybové aktivity – překážková dráha „ZOO“, pantomimické ztvárnění pohybu zvířat, závodivé soutěže,

  nácvik skoku do dálky

– smyslová hra –  „Poznej zvíře podle zvuku“

– práce s IT – PC a tablety

– sledování pohádky „Krtek v ZOO“

– výroba exotických zvířat z papírových talířů

  rytmizace názvů zvířat – „Hra na tělo“, vytleskávání

– napodobování zvuků zvířat – např. zařvi jako lev, zatrub jako slon

– seznamování se s novými pojmy – např. džungle

– nácvik písně „To je on“

– četba a poslech příběhů a pohádek z cizích krajin

– předčtenářská gramotnost: opis názvů zvířat dle předlohy, skládání slov v celek, určování hlásek na

  začátku slov

– hádanky o zvířatech

– vykreslování omalovánek, kresba zvířat za pomocí šablon, kresba dle své fantazie

Cestováním za poznáním 4. 7. – 8. 7.

Den slovanských věrozvěstů

Moře

-seznámení se slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem

-seznámení s mořskými živočichy

-práce s didaktickým materiálem – podmořský svět

-využití knih, encyklopedií, obrázků

-práce s nůžkami, barvou – výroba medúzy nebo kraba

-opakování básní a písní

-seznámení s písní – Zlatá rybka

-pohybové aktivity na školní zahradě

Cestováním za poznáním    13. 6. – 1. 7.

Moje vesnice

– získávat povědomí o naší vesnici, o místě, kde žijeme, o blízkém okolí

– znát název vesnice, ve které žiji, významné budovy, kulturní památky

– upevňovat citové vztahy k domovu, schopnost žít ve společnosti ostatních lidí

– seznámit s pojme Česká republika, vlajkou, korunovačními klenoty, se jménem prezidenta a názvem hlavního města a českou  hymnou

– poslech říkanek – Vlajka, Malý  znak, Naše hymna

– rozvoj digitální pregramotnosti – práce s tablety a IT

– pohybové aktivity a hry v terénu, zdolávání překážek

– plánujeme – vycházku vesnicí – MŠ, ZŠ, OBCHOD, POŠTA, OBECNÍ ÚŘAD, KOSTEL A HŘBITOV, POŠTA, DPS, HASIČÁRNA

– plánujeme procházku do zámeckého parku a návštěvu místního muzea

Dopravní prostředky

– cílem je seznámit děti s dopravními prostředky, rozlišováním jejich pohybu – země, voda, vzduch a účel – osobní,  nákladní

– práce s obrazovým materiálem, knihami, encyklopediemi

– PL – bludiště, přiřazování, zrakové vnímíní, vybarvování

– PČ + VV – práce s nůžkami, barvami

– rozvoj jemné a hr. motoriky, fantazie a kreativity- práce se stavebnicemi a kostkami, vláčkodráhou

– Hry – Na barevná auta, Všechno lítá

– HV – nácvik státní hymny

Děti černé, žluté, bílé       30. 5. – 10. 6.

– nácvik písně Indiánská rodina

– nácvik písní s pohybem – Hlava, ramena, kolena a My dáme ruku sem

– nácvik básně – Pět minut v Africe

– hra Znaky – reakce na smluvený signál při poslechu příběhu

– seznámení s různými kulturami na celém světě – Indiáni, Černoši, Eskymáci, Číňané, Japonci

– práce s PL a obrazovým materiálem – čtenářská a matematická pregramotnost

– práce s glóbusem – ukázka, kde leží různé kontinenty, kdo v něm žije

– ochutnávka pokrmů z různých zemí

– rozvoj hudebních schopností – hra na africké drumbeny

– komunikace s dětmi ze sousední MŠ  pomocí digitální technologie

– práce s IT – ukázka různých národností a jazyků

– PH – spolupráce dětí v družstvech

– zábavná stezka na školní zahradě

– ranní Povídálek 

Jede, jede koloběžka       16. 5. – 27. 5.

– poslech a nácvik básničky s pohybem – ČÍM JEZDÍME DO ŠKOLKY PRO KLUKY A PRO HOLKY

– využití Orffových nástrojů při opakování rytmu

– nácvik písniček – AUTOBUS, PÍSMENKOVÁ MAŠINKA, SEMAFOR

– nácvik tanečku – HASIČSKÁ (Míša Růžičková)

– pojmenovávání dopravních prostředků

– hádanky – poznej dopravní prostředky podle zvuku

– třídění dopravních prostředků podle místa – voda, cesta, nebe, koleje

– počítání vagónků do 10

– hádanky na téma doprava

– seznámení s některými dopravními značkami

– základní bezpečnostní pravidla silničního provozu – jak se chovat na přechodu

– PL – rozvoj matematické pregramotnosti – porovnávání více x méně, počítání do 10

– pohybové hry – ŘIDIČ, VLÁČEK

– cvičení s lavicí – přechod, přitahování, výměna místa, přeskoky

– výtvarné činnosti – výroba létajícího balónu (trhání malých papírků a lepení)

                                   – loď na moři (stříhání, skládání lodičky)

– jízda na koloběžkách, odrážedlech, hry s dopravními značkami – na dopravním hřišti

– návštěva u hasičů – 24. 5.

– ranní Povídálek

Co já ti, maminko, k svátku dám        2. 5. – 13. 5.

– výroba přáníčka pro maminku

– výroba dárečku pro maminku – rámeček se srdíčkem

– nácvik písniček – Krásně je u mámy, Mám tě rád

– nácvik písně s pohybem (taneček) – Naše máma (Pavel Novák)

 – poslech a nácvik básniček – Maminka, Maminka je moje kráska

– pohybové aktivity – na rodinu, pantomima (činnosti, co dělá maminka), vývoj děťátka

– balanční cvičení – chůze po kladině, přenášení míče ve dvojicích pomocí břicha, čela, rukou

– cvičení s míčem

– rozhovor na téma maminka – jaká je tvoje maminka, co dělá tvoje maminka, pomáháš mamince, … .

– poslech příběhu O mamince a práce s textem

– grafomotorika – dokresli mamince vlásky

– artikulační cvičení – Dobrý den, dobrý den, dneska mají mamky den – mojááá (objetí), malááá           (pohlazení), hajíííí (uspávání miminka), šššš (utišení pláče)

– pracovní list – květina pro maminku (matematická pregramotnost)

– nácvik vystoupení ke DNI MATEK 

Slet čarodějnic  25. 4. – 29. 4.

– práce s knihou Malá čarodějnice

– seznámení s písničkou Kouzlení a doprovod na hudební nástroje

– báseň Velký oheň zapálíme

– výtvarná činnost – výroba čarodějnice – práce s odpadovým materiálem

– PL – rozvoj zrakového vnímání – hledej dvojice stejných obrázků

– PL – pravolevá orientace na ploše – ježibaby

– grafomotorické cvičení – let ježibaby na koštěti

– rozvoj matematické pregramotnosti – PL – počítání čarodějnických pomůcek

– vaření lektvarů

– PH – Košťata, košťata hejbejte se

– ranní cvičení s koštětem

– 29. 4. Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

Modrá planeta  19. 4. – 22. 4.

– nácvik básně Třídíme odpad

– nácvik písně Naše Země kulatá

– seznámení s pohádkou O kapičce Karličce

– výtvarná činnost – co viděla kapka, když padala z nebe

– pokusy s vodou

– seznámení s koloběhem vody

– třídění odpadu – společná výtvarná práce – veselá a smutná planeta

19. 4. – návštěva předškoláků v 1. třídě

22. 4. – návštěva sběrného dvora 

Velikonoční zajíček 4. 4. – 14. 4.

– seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc

– práce s knihami – vést k samostatnému slovnímu projevu, učit se nová slova

– nácvik písní – Vejce na výletě, Kosí písnička

– rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše

– práce s IT – pletení pomlázky, zhlédnutí velikonočních zvyků v různých krajích

– nácvik říkadel – Hody, hody, doprovody, Jarní svátky

– barvení a zdobení vajíček různými technikami

– seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec

– PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky

– zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené

– pantomima – zvířata, ptáci, kdo snáší x klade vejce

– matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání

– Velikonoční šipkovaná – aktivity v přírodě

– Velikonoční vystoupení dětí v zámeckém parku

– Velikonoční zajíček – odpolední akce rodičů s dětmi – velikonoční tvoření

VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY 28. 3. – 1. 4.

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně, porovnávání, třídění
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání
 • opakování jarních básní a písní
 • Den ptactva – aktivity ke Dni ptactva
 • Ukliďme Česko – environmentální aktivity
 • Aprílový den aneb Den naruby 

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA  21. 3. – 25. 3.

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program, s tablety
 • grafomotorické cvičení
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, více x méně
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště
 • Den vody – výlet ke studánce (22. 3.)
 • Ponožkový den – akce na podporu lidí s Downovým syndromem (21. 3.)

JARO DĚLÁ POKUSY

1. 3. – 18. 3.

 seznámení s jarními květinami – sněženka, pampeliška, petrklíč, fialka, sedmikráska, tulipán, narcis

– práce s obrázkovým materiálem, prohlížení knih

– poslech jarního příběhu

– seznámení se s novou písničkou Petrklíč, Jarní regae

– seznámení s novou básničkou Tulipán, Březen a rozpočítadlem U potoka roste kvítí

– nácvik básničky s pohybem – Jaro

– grafomotorické cvičení – pampeliška

– dechové cvičení – foukání do odkvetlé pampelišky

– výroba dárku k MDŽ – květináč plný květin

– stříhání, lepení, práce s barvou a pastelkami při výrobě jarní květinky

– pohybová hra – Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček, Hledám kytičky

– počítání květin do 10, porovnávání větší x menší x nejmenší

– hrátky se slovy – vymýšlení rýmů, vytleskávání slov, poznávání počátečních písmen ve slově

– seznámení s březnovými pranostikami

– rozvoj digitální pregramotnosti – fotografování tablety – první jarní kytičky, jarní příroda

– klíčení fazole, rychlení větviček – pozorování růstu

– sportovní aktivity v MŠ, na školní zahradě, na multifunkčním a dopravním hřišti

– Co už umíme – návštěva školáků v MŠ

– návštěva Divadla Smíšek v MŠ

– cvičení se Sokolem

– rozvoj zrakového vnímání – stíny, hledej rozdíly

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

21. 2. – 28. 2. 2022

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • výtvarné činnosti k tématu – mačkání papíru, malování, výroba klauna
 • seřazování, třídění, řazení od největšího po nejmenší, počítání do deseti i více
 • nácvik písně Šašek
 • hra na rytmické nástroje
 • masopustní karneval – zábavné dopoledne v maskách
 • nácvik básně – Masopustní veselice
 • rozvoj grafomotoriky – PL klaun
 • dramatizace – loutkové divadlo na špejlích Masopust
 • masopustní hádanky

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

7. 2. – 18. 2. viz. níže

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

17. 1. – 28. 1. 2022

seznamování se s vlastnostmi věcí

rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu

poznávání pohádkových postav

dramatizace pohádek

pohádkové labyrinty

seznamování se s časovými pojmy

počítání do 10

řazení obrázků dle časové posloupnosti

memorování veršovaných pohádek

výtvarné vyjádření pohádek nebo pohádkové postavy

pohybové aktivity a hry na školní zahradě

pracovní činnosti k tématu

hudební hádanky – poznej pohádku, rozvoj sluchového vnímání

cvičení se Sokolem

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY

leden – únor

– seznámit se se svátkem – TŘI KRÁLOVÉ

– vinšování v kostýmech Tří králů ve třídě U sluníčka

– seznámení s písněmi a básněmi o zimě

– výtvarné činnosti – stříhání, lepení, práce s barvou

– kresba sněhuláka spojená s básničkou Sněhuláček stojí bos

– grafomotorická cvičení

– práce s pracovními listy

– poslech příběhu se zimní tématikou

– povídání o zimním počasí, o sněhu, změnách v přírodě

– pokusy se sněhem a ledem – pozorování znečištění, zabarvení

– sněhové hraní – bobování, koulování, andělíčci ve sněhu, stavění sněhuláka, odklízení sněhu

– matematická pregramotnost – počítaní do 10 – 20, porovnávání větší x menší, víc x míň, řazení od

nejmenšího po největší, před, za, první poslední, práce s velkým počítadlem

– seznámení se zimní olympiádou – znaky, sporty, sportovci (rozlišování, rozhovory)

– tancování s Míšou Růžičkovou – Sněhuláci

– cvičení se Sokolem

– práce s obrázkovým materiálem a knihami s danou tématikou

– pantomima – poznej sportovce

– poznávání názvů ptáčků, krmení ptáčků

– hra – Kukačko, zakukej

– povídání o zimním oblečení

– soutěž v rychlosti – kdo bude dřív správně oblečený

– rozhovory o nebezpečném pohybu na ledu, o nebezpečí úrazu při sportu a pohybu po komunikaci

– opičí překážková dráha „Ledové království“ – průlez přes ledový tunel, přelézt přes ledovou horu, chůze

po ledové řece, skoky po vločkách

Kouzelný čas adventu

22. 11. – 22. 12. 2021

– seznámení s vánočními zvyky a lidovými tradicemi – pouštění lodiček, krájení jablíčka, házení botou

– poslech pohádek a příběhů s vánoční tématikou

– poslech a zpěv koled a vánočních písní

–  přednes a rytmizace básní

– seznámení s vánočními symboly – jmelí, advent, Štědrý den, adventní věnec, betlémská hvězda

–  pečení a zdobení perníčků

– využívání digitálních technologií – vánoční vzdělávací programy

– sledování pohádek na interaktivní tabuli

– dopis pro Ježíška – rozhovory o dětských přáních

– výroba vánočních ozdob a přání

– pracovní listy – spojování dvou stejných obrázků, spočítej, roztřiď, bludiště, omalovánky

– grafomotorické cvičení – ozdob baňku, čertovi kudrlinky

– zdobení vánočního stromečku

– sledování, co umí prskavka

– sněhové radovánky – stavění sněhuláka, koulovaná, sáňkovaní, vyšlapávání cestiček ve sněhu,   barevné malování do sněhu

– matematická pregramotnost –  počítání do 10, řazení od nejmenšího po největší, třídění podle tvaru

– pozorování – jak kvete třešňová větvička neboli Barborka

– pohybové hry – Dva mrazíci, Prskavky, prskavky, hýbejte se, Já jsme čert a v pekle bydlím

– ranní čertovská rozcvička, cvičení se Sokolem

– výroba vánočního svícnu

– nácvik vánočních tanečků – Míša Růžičková, …

– stavění vánočního stromu z plastových vršků

– malování barvami, kreslení, lepení, stříhání

– cvičení se Sokolem

– vystoupení dětí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, vystoupení pro seniory a na vánočních trzích v zámku

O ZLATÉ PODKOVĚ

8. 11. – 19. 11. 2021

– seznámení s lidovou tradicí a pranostikami – na svatého Martina bývá dobrá peřina, pochopení moudrosti a

  významu

– poslech legendy o sv. Martinovi a její dramatizace

– sestavování časové posloupnosti pomocí obrázků

– kolíčkohraní – stíny, počítání

– pracovní list – vytleskávání slov a následné zaznamenání do listu, bludiště, omalovánka

– výtvarné a pracovní činnosti – výroba svatomartinské husy, koně, meče svatého Martina

– grafomotorika, uvolňovací cviky – dokreslování vloček, přeskoky koníka

– nácvik písně – Svatý Martin

– nácvik básní – Na svatého Martina, První vločka, druhá, třetí

– hudebně pohybové aktivity – tanec se židlí na hudbu (Už jede sv. Martin)

– pohybové aktivity – překážková dráha na koni, cvičíme se Sokolem

– logohrátky – dechová cvičení – foukání do dlaní, rozfoukávání sněhu, přenášení papírku brčkem

– procházka po okolí – jak se mění příroda na zimu, návštěva u koní

– pečení svatomartinských rohlíčků

– umět probudit v sobě laskavost, udělat pro někoho něco pěkného nebo něco pěkného říct

– výuka ICT na tabletech

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – LESNÍ ZVÍŘÁTKA

25. 10. – 5. 11. 2021

– procvičování stříhání po čáře, zdokonalování koordinace oka a ruky

– návštěva myslivce v MŠ – povídaní o tématu les a lesní zvířátka

– dramatizace pohádky Boudo budko, kdo v tobě přebývá

– písně k tématu  – Zvířátka v lese, Já do lesa nepojedu a opakování písní z předešlých témat

– poslech a memorování básní

– hádanky s tématem lesních zvířat

– seznámení s novými pojmy – nora, doupě, pelech, brloh, …

– logohrátky – vytváření rýmů, rozvoj slovní zásoby

– práce s obrázkovým materiálem – vyhledávání obrázků lesních zvířat v časopisech

– tvorba koláže – les

– práce s didaktickými pomůckami – stíny, porovnávání, velikosti, množství, počet

– lokomoční pohybové činnosti – cvičíme se Sokolem, utíkej a hoď na koš, hod do dálky, chůze po laně,

  přeskoky

– nelokomoční pohybové činnosti – rozcvička

– pohybová hra – veverka a oříšek

– pracovní list – omalovánka medvěda dle zadaných kritérií (geometrické tvary)

– výroba lišky – stříhání, lepení, kreslení dle zadání

– výuka ICT na tabletech

– poslech pohádek o zvířátkách – reakce na text – jaká zvířátka v příběhu vystupovala, co se jim přihodilo, …

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

18. 10. – 22. 10. 2021

–  poslech a nácvik básně – Beruška, Brouček

– zpěv písně Berušky a broučci, využití Orffových hudebních nástrojů a drumbenů

– společná diskuse s dětmi o hmyzu a jejich zkušenostech

– hádání rýmovaných hádanek

– kreslení Ferdy mravence podle předlohy

– rozvoj matematické pregramotnosti –  počítaní puntíku na šátku od Ferdy, tvoření různých tvarů podle předlohy

  pomocí

  plastových berušek a vršků pet lahví, práce s odpadovým materiálem

– rozvoj čtenářské pregramotnostni – poslech příběhu O Ferdovi mravencovi – reakce na text (smluvený signál),

  opakování příběhu

– výroba vlastního puzzle

– rozvoj jemné motoriky při výrobě beruškové spirály

– práce s pracovním listem – mravenčí bludiště

– logohrátky – oromotorika, popis obrázku, rýmování.

– ICT výuka na tabletech

– zhlédnutí pohádky na interaktivní tabuli – Ferda mravenec, Broučci

– vyhodnocení soutěže – sběr kaštanů a žaludů, odvoz plodů panem myslivcem

– Uspávání broučků s lampionovým průvodem – akce s rodiči

DEN STROMŮ

11. 10. -15. 10. 2021

– matematická pregramotnost – počítaní listů do 10, řazení od nejmenšího po největší

– povídání o stromech – rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, proč jsou stromy důležité, …

– poslech a opakování básní a písní spojených s aktuálním tématem

– logohrátky – oromotorika, cvičení pro rozvoj myšlení a řeči, vytleskávání slov, rýmování

– výuka ICT na tabletech – podzimní vzdělávací program

– rozvoj jemné motoriky – stříhání, mačkaní papíru, lepení, vybarvování

– čtenářská pregramotnost – poslech příběhu, kontrola pozornosti pomocí otázek od p. uč.

– opakování pravidel třídy – želvičkové, voděnkové, pusinkové, …

– pohybové aktivity – zvířecí závod, cvičení se Sokolem, přeskakování překážek

– pracovní list – sudoku

– návštěva zámeckého parku – oslava Dne stromů – environmentální aktivity ke Dni stromů

LESNÍ PLODY

4. 10. – 8. 10. 2021

– seznámení s plody lesa a podzimní přírody, s možností využití některých přírodnin

– poslech a nácvik písní a básní k tématu

– sbírání kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka

– návštěva myslivce v MŠ, povídání o tématu les a lesní zvířátka

– nelokomoční pohybové činnosti – rozcvička, hra – Co máš v košíčku

– lokomoční pohybové činnosti – cvičíme se Sokolem

– výroba vlastní šípkového čaje – sběr plodů, drcení v hmoždíři, vaření čaje – projektový den Šípkobraní

– práce s obrázkovým materiálem- poznávání hřibů, lesní plody

– práce s didaktickou pomůckou Piccolo Logico

– výroba  létajícího draka

– výuka ICT na tabletech

– vycházka po vesnici, do lesa- sledování změn v přírodě

– pracovní list bludiště

BRAMBOROVÉ HRANÍ

20. 9. – 24. 9. 2021

– seznámení se s tématem – povídání o bramborách a vše s tím spojené

– rozvoj slovní zásoby – antonyma-tvrdá x měkká, čistá x špinavá, dobrá x špatná, velká x malá.

– seznámení a učení se písní a básní spojených s aktuálním tématem

– užívání všech smyslů – ochutnávání, osahání, přivonění, pozorování

– hudebně pohybové aktivity – Brambory, brambory hýbejte se, básničky s pohybem, změna poloh

– práce s IT – vzdělávací program- Jak roste brambora.

– procházka do přírody – pozorování práce na polích, sledování ovocných stromů a jejich plodů

– tvoření bramborového kamaráda z přírodnin

– matematická pregramotnost – počítaní brambor do 10, třídění podle velikosti, porovnávání více x méně

– polytechnická pregramotnost – pokusy s bramborou

– čtenářská pregramotnost – určování prvního písmene ve slově, počítání slabik

– rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, kreslení, obtiskování, vázání uzlů

– pohybové aktivity – míčové hry, překážková dráha, cvičení se Sokolem

– logohrátky

– výuka ICT na tabletech

– Bramborování – odpolední akce s rodiči

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ – ZELENINA A OVOCE 1

13. 9. – 17. 9. 2021

– přibližování a rozšiřování elementárních poznatků o zelenině, ovoci a ovocných stromech

– vytváření zdravých životních návyků – význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

– ochutnávka ovoce a zeleniny  – rozvíjení a užívání všech smyslů

– procvičování stříhání, kreslení, malování a překládání papíru na aktuální téma

– počítání do 10, třídění podle barev, tvaru, druhu

– seznámení a memorování básní a písní u klavíru spojených s tématem

– hra – Košík plný ovoce

– práce s obrázkovým materiálem

– pracovní list – bludiště jablíčko

– pohybová hra – Vitamín a bacil, Hledám ovoce

– poslech příběhu Medvídek Pú – Dá si někdo mrkvičku?

– rozvoj čtenářské pregramotnosti – časopis Šikulka

– nácvik písní k tématu, hudebně pohybové aktivity

– ranní rozcvička – od hlavy k patě

– hry na školní zahradě – využití herních a didaktických prvků, multifunkčního hřiště

– vytleskávání slabik ovoce a zeleniny, určování prvního a posledního písmena ve slově

– procvičování ovoce a zeleniny s vzdělávacím programem na interaktivní tabuli

– výuka ICT na tabletech

– logohrátky

VÍTÁME SVÉ KAMARÁDY

1. 9. – 10. 9. 2021

– seznámení s novými kamarády v mateřské škole

– orientace v prostorách mateřské školy a nejbližším okolí

– seznámení s ranním rituálem – básnička na přivítání v kruhu, posílání pohlazení

– společné utváření pravidel třídy

– nácvik písní a básní k tématu

– výtvarné a pracovní činnosti k tématu

– rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky

– pohybové hry na procvičení jmen kamarádů a paní učitelek

– práce s pracovními listy

– rytmizační aktivity

– vytleskávání jmen, rozklad slov na slabiky

– rozvoj polytechnické gramotnosti – práce s váhou a metrem

– seznámení s digitální technologií

– pohybové hry – signály, co se změnilo, kdo se ztratil

– cvičíme se Sokolem – ranní rozcvičky

– logohrátky

– výuka ICT na tabletech

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

7. 6. – 13. 8.

CESTOVÁNÍM ZA POZNÁNÍM

vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a různorodý

 • pojmenovat některé národnostní rasy podle barvy pleti
 • chápat, že lidé jsou různí, mají stejnou hodnotu, a proto je třeba všechny respektovat, neposmívat se odlišnostem
 • rozlišovat exotická zvířata
 • uvědomovat si názvy jiných evropských států
 • znát jméno naší země
 • poznat českou vlajku, seznámit se s vlajkami jiných zemí
 • rozlišovat různé méně tradiční dopravní prostředky
 • rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarných a pracovních činnostech
 • rozvíjet funkční gramotnosti
 • práce s mapou, knihami, IT, tablety
 • vyprávění zážitků z cestování
 • práce s obrazovým materiálem, časopisy
 • vyprávění s obrázky – Praha hlavní město
 • hrady, zámky – vyhledávání v časopisech, knihách, pexeso
 • kdo je jiný – práce s obrázky, národnosti, barva pleti
 • Den otců – aktivity ke Dni otců
 • třídění zvířat – exotická x domácí
 • čím pojedu, popluji, poletím
 • kreslení zvířat, dopravních prostředků
 • orientace v prostoru, nahoře x dole
 • rozlišování geometrických tvarů
 • stavba zoo
 • výroba zápichu české vlajky
 • konstruování – dopravní prostředky
 • skládání kamínků v ploše na ŠZ
 • mozaiky, kostky, stavebnice
 • pojmenovávání exotických zvířat
 • práce s lupou – pozorování přírody
 • poznávání naší vesnice – vycházky po okolí
 • pozorování života v okolí potoka
 • pohybové hry, cvičení se Sokolem
 • výtvarné a pracovní činnosti k tématu
 • nácvik písní, básní k tématu
 • rozvoj grafomotoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky
 • sluchové hry ve třídě, venku
 • rozvoj matematické pregramotnosti – třídění, porovnávání, analýza, syntéza, orientace v prostoru, ploše
 • práce s globusem
 • seznámení se státními symboly, hymnou

31. 5. – 4. 6.

DĚTI ČERNÉ, ŽLUTÉ, BÍLÉ

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvíjet respekt ve vztahu k druhému
 • poznávat rozdíly v životě dětí celého světa
 • umět respektovat národnostní rozdíly mezi dětmi, znát svá práva a umět je přiznat i ostatním
 • nácvik písně – Děti
 • školní výlet – ZOO Ostrava
 • práce s mapou, encyklopediemi, interaktivní tabulí, obrazovým materiálem
 • rozvoj zrakového vnímání – bludiště
 • příprava na školní výlet – exotická zvířata
 • rozvoj pohybových dovedností
 • počítání do 10, velký x malý, daleko x blízko

24. 5. – 28. 5.

JEDE, JEDE KOLOBĚŽKA

 • rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice
 • pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
 • získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí
 • rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování
 • rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým
 • poslech příběhu O neposlušném autíčku
 • pracovní a výtvarné činnosti – téma dopravní výchova, dopravní prostředky, různé výtvarné techniky
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije a pohybuje se
 • závody na odrážedlech a koloběžkách – dodržování stanovených pravidel
 • seznámení s dopravními značkami
 • memorování básniček, zpěv písně Zebra
 • práce s knihou Dopravní výchova
 • porovnávání velikosti, třídění, počítání do 10

10. 5. – 21. 5.

JARO DĚLÁ POKUSY    

 • seznámení s některými jarními květinami
 • lisování, sušení květin – výroba herbáře
 • pokus Barevná květina
 • poslech a nácvik písně O jaru, rytmizace a použití hud. nástrojů
 • procvičování paměti – básně, říkanky s pohybem
 • práce s knihou Jaro, obrazovým materiálem, tablety
 • určování množství, tvaru, velikosti, porovnávání vzdálenosti, délky
 • pohybové hry s jarním tématem
 • setí trávy, semínek zeleniny, sadba přísad – pozorování růstu, správná péče
 • Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu
 • jarní práce na zahradě
 • práce s didaktickým materiálem – spojování, řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky – stavebnice, hry
 • míčové hry na školní zahradě, na multifunkčním hřišti
 • pokračování v projektu Cvičíme se Sokolem
 • pracovní a výtvarné činnosti – výroba jarních květin – různé techniky

3. 5. – 7. 5.

CO JÁ TI, MAMINKO, K SVÁTKU DÁM

 • rozvoj paměti – nácvik básničky Dáreček
 • seznámení s písničkou Přání matce
 • výroba přání ke Dni matek
 • PL – rozvoj myšlení, pozornosti, postřehu, vizuálního vnímání, grafomotoriky, oromotoriky
 • rozšiřování slovní zásoby – popis maminky, její vlastnosti, rodinné vazby
 • pantomima – činnosti maminky a ostatních členů rodiny
 • počítání do deseti, určování číslic, číselná osa, porovnávání velikosti
 • rozvoj lokomočních dovedností na školní zahradě

26. 4. – 30. 4.

Slet čarodějnic          

 • seznámení se svátkem Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc)
 • výroba čarodějnice
 • poslech písně Čarodějky, Dívka na koštěti aj.
 • nácvik básně – Čáry, máry
 • seznámení s různými zaklínadly
 • grafomotorické cviky – let čarodějnice
 • rozvoj vizuálního vnímání – práce s PL a Logico Piccolo
 • logohrátky – procvičování hlásek
 • čtenářská pregramotnost – práce s knihou Malá čarodějnice
 • vaření čarodějnického lektvaru
 • seznámení s bylinkami a kořením – máta, kopřiva, šalvěj, heřmánek, meduňka, hřebíček, skořice aj.
 • matematická pregramotnost – dějová a časová posloupnost, řazení, porovnávání
 • překážková dráha na koštěti, různé sportovní disciplíny
 • Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

12. 4. – 23. 4. 2021

MODRÁ PLANETA

 • poslech a nácvik básní – Básnička o Zemi, Třídíme odpad
 • poslech písně Chválím tě, země má
 • poslech a nácvik písní – Kolik je na světě, Hezky je na světě
 • práce s IT – vzdělávací program Paxi – Koloběh vody, Vesmír, Skleníkový efekt
 • grafomotorická cvičení, PL – veselá a smutná planeta
 • přírodovědná gramotnost – pokusy s vodou, magnetem, přírodními materiály
 • PH – Cesta lesem, překážková dráha, rozvoj lokomočních dovedností
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, třídění, prostorové vnímání, kratší x delší, více x méně
 • skládání tvarů s využitím přírodnin, vršků pet lahví
 • předpokládané aktivity ke Dni země – návštěva sběrného dvora v Jindřichově, naučná stezka Krtečkova studánka ve Městě Albrechticích
 • venkovní pohybové aktivity
 • setí bylinek a zeleniny do venkovních záhonů
 • výtvarné a pracovní činnosti – výroba planety Země, kamaráda „Environmentálka“ – využití a recyklace odpadového materiálu
 • třídění odpadu do kontejnerů, rozlišování materiálu – plast, papír, sklo, karton
 • pohyb s písničkou – Popeláři
 • rozvoj smyslového vnímání – rozlišování přírodnin hmatem, zrakem, sluchem
 • pozorování vlastností vody

6. 4. – 9. 4. 2021

PROBUĎTE SE, ZVÍŘÁTKA -VO

 • seznámit se s různými druhy hmyzu
 • poslech a nácvik básničky s pohybem Mraveneček
 • poslech a nácvik písně Včelka
 • práce s IT – vzdělávací program
 • grafomotorické cvičení
 • práce s obrazovým materiálem – knihy Včelí úl, Kdo bydlí v dutinách stromů?
 • výroba hmyzího hotelu
 • matematická pregramotnost – řazení od nejmenšího po největší, počítání 0-10, třídění, porovnávání, více x méně
 • venkovní pohybové aktivity
 • vycházka do lesa, pozorování hmyzu lupou, mraveniště

29. 3. – 6. 4. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK

 • seznámit děti s lidovými tradicemi, pranostikami a říkadly v období Velikonoc
 • práce s knihami – vést k samostatnému slovnímu projevu, učit se nová slova
 • rozvoj zrakového vnímání – popis obrázku, orientace na ploše
 • práce s IT – pletení pomlázky, poslech jarních písní
 • nácvik a opakování lidových říkadel, rytmické nástroje (Hody, hody, doprovody)
 • barvení a zdobení vajíček různými technikami
 • seznámení s pojmy kraslice, šmigrust, pomlázka, velikonoční beránek, mazanec
 • PL – labyrinty, grafomotorická cvičení, omalovánky, spojovačky, doplňovačky
 • zkoumání vajíčka – popis jeho částí, čerstvé x vařené
 • pantomima – zvířata, ptáci, kdo snáší x klade vejce
 • matematická pregramotnost – třídění počtu, barev, tvaru, více x méně, porovnávání
 • hry a aktivity na multifunkčním hřišti – přenášení vajíček v překážkové dráze

22. 3. – 26. 3. 2021

JARO DĚLÁ POKUSY – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MOŘENY

 • rozvíjet povědomí o tradici vynášení smrtky
 • práce s knihou Chaloupka na vršku a zhlédnutí příběhu – Jak se Andulka bála smrtky
 • přiblížení jarních pranostik
 • rytmizace říkadel
 • rozvoj zrakového vnímání – PL – hledej rozdíly
 • spolupráce při výrobě Mořeny, práce s přírodním materiálem
 • vynášení Mořeny
 • rytmizace s doprovodem na rytmické hudební nástroje – Volám tě sluníčko, Čáp ztratil čepičku
 • cvičení v přírodě – zdolávání nízkých překážek, chůze po nerovném terénu, výstup a sestup, procvičování chůze ve dvojicích
 • rozvoj matematické pregramotnosti – počítání výdumků, více x méně, porovnávání
 • rozvoj jemné motoriky – navlékání výdumků, stříhání

8. 3. – 19. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – ZIMNÍ SPORTY, VITAMÍNY

 • přiblížit zimní druhy sportů
 • práce s obrazovým a didaktickým materiálem
 • pracovní listy, bludiště, grafomotorika
 • vytváření vlastních stop a otisků ve sněhu
 • sporty – náčiní, výbava, bezpečnost, nebezpečí
 • prevence úrazů
 • ochrana zdraví v zimě
 • pantomima – poznej sportovce
 • pexeso – sporty
 • memorování básničky – Sportovec
 • výroba přání k MDŽ
 • vitamíny – pojmenuj ovoce a zeleninu, ochutnávka
 • procvičování barev, geometr. tvarů
 • řazení, třídění, porovnávání
 • rozvoj lokomočních dovedností – překážková dráha
 • rozvoj hudebních schopností – výroba hudebních nástrojů
 • výroba koláže na dané téma

22. 2. – 5. 3. 2021

VLÁDA SNĚHOVÉ KRÁLOVNY – MOJE TĚLO, OBLEČENÍ

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví
 • pojmenování částí těla a některých orgánů
 • orientace v prostoru, změna polohy těla
 • práce s encyklopedií – Lidské tělo
 • výtvarné činnosti – bramborová tiskátka, zdobení zimního oblečení
 • rozvoj zrakového vnímání – hledej rozdíly, labyrint
 • rozvoj grafomotoriky – smyčky
 • určování názvů oblečení, oblékání podle ročních období
 • rozvoj paměti a správné výslovnosti – báseň Lidské tělo, Oblékání
 • hry a aktivity s vršky pet lahví
 • cvičení na zahradě s padákem, koordinace ruky a oka
 • procvičování barev a geometrických tvarů
 • rytmizování, hra na tělo
 • rozklad slov na slabiky, určování prvního písmene ve slově

15. 2. – 19. 2. 2021

MÁME TU MASOPUST HEJ, HEJ, HEJ

 • seznámení s tradicí Masopustu
 • práce s knihou Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu
 • zhlédnutí příběhu o Masopustu a masopustního průvodu na IT
 • výtvarné činnosti k tématu – výroba klauna, výzdoby třídy na karneval
 • pracovní činnosti – výroba jitrnice
 • ochutnávka zabíjačkových výrobků
 • rozvoj paměti a pohybu – říkanka s pohybem Šašek
 • rozvoj zrakového vnímání, pozornosti, grafomotoriky
 • řazení od největšího po nejmenší, počítání do deseti
 • hra na Orffovy nástroje, drumbeny
 • masopustní karneval – zábavné dopoledne v maskách
 • kdo tu skákal hop a hop – aktivity v přírodě

18. 1. – 5. 2. 2021

KOUZELNÝMI VRÁTKY JDEME DO POHÁDKY

 • seznamování se s vlastnostmi věcí
 • rozšiřování slovní zásoby, rozhovory k tématu
 • poznávání pohádkových postav
 • dramatizace pohádek
 • pohádkové labyrinty
 • seznamování se s časovými pojmy
 • počítání do 10
 • řazení obrázků dle časové posloupnosti
 • memorování veršovaných pohádek
 • výtvarné vyjádření pohádek nebo pohádkové postavy
 • pohybové aktivity a hry na školní zahradě
 • pracovní činnosti k tématu
 • hudební hádanky – poznej pohádku, rozvoj sluchového vnímání