ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Týden v MŠ

PLÁN AKTIVIT ZÁŘÍ 2021

6. 9. Zahajovací schůzka s rodiči

16. 9. Divadelní představení Smíšek – Veselá školička

22. 9. Bramborové hraní – akce s rodiči

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

PLÁN AKTIVIT SRPEN 2021

5. 8.                 Honba za pirátským pokladem

9. 8. – 13. 8.     Jak to bylo o žních

PLÁN AKTIVIT – ČERVENEC 2021

8. 7.       Od pramínku k moři – naučné aktivity o poznávání koloběhu vody a

  počasí

14. 7.       S písničkou jdu do světa – hudební aktivity

15. 7.       Den na pláži – zábavné aktivity pro děti       

27. 7. – 30. 7.       Putování do pravěku

PLÁN AKTIVIT – ČERVEN 2021

1. 6.        Školní výlet – ZOO Ostrava (projektový den mimo MŠ)

11. 6.      Cestováním za poznáním – poznáváme naši vesnici

17. 6.       Den otců – aktivity ke Dni otců         

29. 6.       Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ     

29. 6.       Malá maturita – zábavné odpoledne s předškoláky a jejich rodiči

PLÁN AKTIVIT – KVĚTEN 2021

3. 5. – 7. 5.        Srdíčko pro maminku – aktivity ke Dni matek

12. 5.                  Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu

19. 5.                  Vstávej semínko holala – sejeme, sázíme zeleninu na zahradě

PLÁN AKTIVIT – DUBEN 2021

15. 4.        Ptáčci zpěváčci – environmentální aktivity na školní zahradě

16. 4.        Sejeme jarní bylinky

21. 4.        Ukázka první pomoci – s Mgr. Barborou Halířovou

23. 4.        Návštěva sběrného dvora –akce ke Dni Země

PLÁN AKTIVIT – BŘEZEN 2021

 1. 3.         Ukázka první pomoci – s Mgr. Barborou Halířovou

 8. 3.         MDŽ – tvoření pro maminky

19. 3.        Ponožkový den -světový den Downova syndromu

26. 3.        Vynášení Mořeny

31. 3.        Velikonoční zajíček – výroba velikonočních ozdob

PLÁN AKTIVIT – ÚNOR 2021

16. 2.         Kdo tu skákal hop a hop  – aktivity v přírodě

19. 2.         Masopustní taškařice – zábavné dopoledne v maskách

PLÁN AKTIVIT – LEDEN 2021

6. 1. Tři králové – aktivity ke svátku Tří králů

13. 1. Sněhobílé hraní – environmentální aktivity se sněhem

18. 1. Zahájení projektu Readmio – Čteme dětem – učitelky čtou dětem pohádky se zvukovým podkladem