Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

 

 

 PLÁN AKTIVIT ZÁŘÍ

  6. 9. Máme rádi zvířata – projektový den s domácím zvířetem

  7. 9. Zahajovací schůzka s rodiči

26. 9. Divadelní představení Smíšek – Pirátská pohádka

27. 9. Bramborové hraní – odpolední akce s rodiči

 

ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

PLÁN AKTIVIT ČERVENEC 2022

4. 7. Den slovanských věrozvěstů – aktivity ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

18. 7. – 22. 7. Honba za pirátským pokladem

25. 7. – 29. 7. Cesta do pravěku

 

PLÁN AKTIVIT ČERVEN 2022

 1. 6. Den dětí – soutěživé dopoledne v MŠ

17. 6. Den otců – aktivity ke Dni otců

29. 6. Slavnostní rozloučení s předškoláky

29. 6. Malá maturita – zábavné odpoledne s předškoláky a jejich rodiči

 

PLÁN AKTIVIT KVĚTEN 2022

2. 5. Zápis do MŠ

4. 5. Divadelní představení Smíšek – Jízda trabantíka Ferdy

19. 5. Besídka ke Dni matek

20. 5. Světový den včel – enviromentální aktivity

23. 5. Společné fotografování dětí – třída U sluníčka, třída U duhy

24. 5. Návštěva hasičské zbrojnice

31. 5. Školní výlet – Bellama Holčovice

 

PLÁN AKTIVIT DUBEN 2022

 1. 4.   Aprílový den – Den naruby – dopolední akce pro děti

 4. 4.  Fotografování dětí – Jarní den  

 5. 4.  Den dětské knihy – výroba vlastní knihy 

12. 4.  Velikonoční zajíček – společné velikonoční tvoření s rodiči (U duhy)

13. 4.  Velikonoční zajíček – společné velikonoční tvoření s rodiči

                                                         (U sluníčka)

16. 4. Velikonoční vystoupení dětí v zámeckém parku (třída U duhy)

19. 4. Návštěva ZŠ – předškoláci navštíví 1. třídu

20. 4. Třídní schůzka pro rodiče

21. 4. Den země – projektová výuka ke Dni země

22. 4. Návštěva sběrného dvora – akce ke Dni země

          Návštěva u hasičů – prohlídka hasičské zbrojnice a zdobení májky

                                            (termín bude upřesněn dle dohody s hasiči)

29. 4. Slet čarodějnic – zábavné dopoledne v maskách

 

PLÁN AKTIVIT BŘEZEN 2022

 4. 3. Co už umíme – návštěva školáků v MŠ

 7. 3. MDŽ – tvoření pro maminky

 8. 3. Divadelní představení Smíšek – Nezbedná kůzlata

21. 3. Ponožkový den – aktivity ke Světovému dni Downova syndromu

22. 3. Světový den vody – výlet ke studánce (třída U duhy)

PLÁN AKTIVIT ÚNOR 2022

7. 2.         Zimní olympijské hry  – sportovní týden v MŠ

22. 2.         Masopustní taškařice – zábavné dopoledne v maskách

PLÁN AKTIVIT LEDEN 2022

  6. 1.         Tři králové – aktivity ke svátku Tří králů

12. 1.         Sněhobílé hraní – environmentální aktivity se sněhem (dle počasí)

17. 1.         Rodiče čtou dětem – projekt s účastí rodičů (dle covidové situace)

18. 1.         Návštěva školní knihovny

19. 1.         Divadelní představení Smíšek – Eskymácká pohádka

 

PLÁN AKTIVIT PROSINEC 2021

3. 12.        Čertovské rejdění – zábavné dopoledne v maskách 

  6. 12.        Mikulášská nadílka

  8. 12.        Zdobení vánočního stromečku se zpíváním koled

14. 12.        Vánoční nadílka

PLÁN AKTIVIT LISTOPAD 2021

  2. 11.        Vánoční fotografování dětí 

  3. 11.        Uspávání broučků s lampionovým průvodem – akce s rodiči – termín přesunut z října pro nepřízeň počasí

  4. 11.        Setkání s myslivcem – naučné dopoledne v MŠ

11. 11.        Martinské pečení a vinšování  – aktivity ke svátku svatého Martina

15. 11.        Čím budu? – projektový den v MŠ   

25. 11.        Všechny barvy podzimu – zábavné dopoledne v MŠ        

26. 11.        Vánoční vystoupení pro seniory

28. 11.        Vystoupení dětí u rozsvícení vánočního stromu

PLÁN AKTIVIT ŘÍJEN 2021

  4. 10.         Krmení zvířátek – sběr kaštanů a žaludů

  5. 10.         Šípkobraní – dopolední akce pro děti 

20. 10.         Den stromů – Cesta za starými stromy, environmentální aktivity –        

                      návštěva zámecké zahrady

21. 10.         Uspávání broučků s lampionovým průvodem – akce s rodiči

PLÁN AKTIVIT ZÁŘÍ 2021

6. 9. Zahajovací schůzka s rodiči

16. 9. Divadelní představení Smíšek – Veselá školička

22. 9. Bramborové hraní – akce s rodiči

ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

PLÁN AKTIVIT SRPEN 2021

5. 8.                 Honba za pirátským pokladem

9. 8. – 13. 8.     Jak to bylo o žních

PLÁN AKTIVIT – ČERVENEC 2021

8. 7.       Od pramínku k moři – naučné aktivity o poznávání koloběhu vody a

  počasí

14. 7.       S písničkou jdu do světa – hudební aktivity

15. 7.       Den na pláži – zábavné aktivity pro děti       

27. 7. – 30. 7.       Putování do pravěku

PLÁN AKTIVIT – ČERVEN 2021

1. 6.        Školní výlet – ZOO Ostrava (projektový den mimo MŠ)

11. 6.      Cestováním za poznáním – poznáváme naši vesnici

17. 6.       Den otců – aktivity ke Dni otců         

29. 6.       Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ     

29. 6.       Malá maturita – zábavné odpoledne s předškoláky a jejich rodiči

PLÁN AKTIVIT – KVĚTEN 2021

3. 5. – 7. 5.        Srdíčko pro maminku – aktivity ke Dni matek

12. 5.                  Kytičkobraní – poznáváme jarní přírodu

19. 5.                  Vstávej semínko holala – sejeme, sázíme zeleninu na zahradě

PLÁN AKTIVIT – DUBEN 2021

15. 4.        Ptáčci zpěváčci – environmentální aktivity na školní zahradě

16. 4.        Sejeme jarní bylinky

21. 4.        Ukázka první pomoci – s Mgr. Barborou Halířovou

23. 4.        Návštěva sběrného dvora –akce ke Dni Země

PLÁN AKTIVIT – BŘEZEN 2021

 1. 3.         Ukázka první pomoci – s Mgr. Barborou Halířovou

 8. 3.         MDŽ – tvoření pro maminky

19. 3.        Ponožkový den -světový den Downova syndromu

26. 3.        Vynášení Mořeny

31. 3.        Velikonoční zajíček – výroba velikonočních ozdob

PLÁN AKTIVIT – ÚNOR 2021

16. 2.         Kdo tu skákal hop a hop  – aktivity v přírodě

19. 2.         Masopustní taškařice – zábavné dopoledne v maskách

PLÁN AKTIVIT – LEDEN 2021

6. 1. Tři králové – aktivity ke svátku Tří králů

13. 1. Sněhobílé hraní – environmentální aktivity se sněhem

18. 1. Zahájení projektu Readmio – Čteme dětem – učitelky čtou dětem pohádky se zvukovým podkladem