ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Martinské rohlíčky

Všichni víme, že den 11. 11. se pojí se svátkem Martina, který přijíždí na bílém koni. V naší MŠ se děti seznámily se zvyky a zvyklostmi svatomartinského období. Jedním z nich bylo i pečení Svatomartinských rohlíčků, které jsme si samy vyzkoušely. Nejdůležitější bylo připravit…
Číst více

Nové průlezky v MŠ Vysoká

Hurá, hurá, hurá znělo naší MŠ, když děti viděly, že na zahradě vyrůstají nádherné průlezky. Vydržet celých 24 hodin do vyzkoušení bylo opravdu těžké. Dříve než jsme mohly samy průlezky ohodnotit, vyslaly jsme na průzkum tetu, která musela zkusit, je-li…
Číst více

Projekt “Moje obec”

Každý by měl vědět o své obci, ve které se narodil a ve které bydlí, co nejvíce informací. Dětem z 3. třídy k tomuto účelu slouží učební blok “Moje obec” a s ní spojené projektové vyučování. Děti si vyslechly a zapsaly nejdůležitější informace o obci, seznámily…
Číst více

Přednáška pro 8. a 9. třídu

„Láska ano, děti ještě ne“ Dne 7. listopadu se žáci 8. a 9. třídy vydali do Krnova, aby se v rámci sexuální výchovy zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“, kterou vedl MUDr. Petr Kovář. Žákům byly velmi srozumitelnou a poutavou formou poskytnuty co…
Číst více

Duch třídy

Na počátku školního roku jsem vyhlásila soutěž “O ducha třídy“. K tomuto kroku, mne vedlo zjištění, že naše třídy svým vzhledem nejsou ani tvůrčím prostředím, ani něčím příjemným. Bylo krásné sledovat, jak se třídy proměňují. 7. 11. 2012 jsme provedli…
Číst více

Čtenářský den

Čtenářský den ve 2. třídě 13. listopadu zasedli do lavic druhé třídy Popelky, loupežníci, Bořek stavitel, Zuzanka s kocourem a jiné pohádkové postavy. Druháci měli svůj 1. čtenářský den. Přinesli si knihy, které čtou doma. Představili je svým spolužákům, přečetli…
Číst více

Malí houbaři

Čtvrťáci a páťáci se opět chtějí pochlubit svými výtvarnými dílky. Tentokrát na téma „Les“. Protože letos byla vydatná houbová sezóna, dali se inspirovat a houbařili i na výkresech. Jedinou podmínkou, kterou museli při práci dodržet, bylo nekreslit houby skutečné, ale…
Číst více

Výstava plodů

Na začátku letošního roku jsme měli možnost prohlédnout si výstavku známých i méně známých plodů. Paní učitelka Zpěváková si pro nás tuto výstavku připravila v učebně chemie. Podíleli se na ní i samotní žáci tím, že přinesli vlastní zásoby plodů…
Číst více

Martinské vinšování

„Na svatého Martina krajina už usíná, bílá vločka padá k zemi, jak drahokam vybroušený“. Podobně jako loni, ani letošní Martin nepřivezl sníh. Ale nám to zatím nevadí. V teple naší školičky jsme se pustili do tradičního pečení. Poslechli jsme si…
Číst více

Vítání občánků

V neděli 28. října jsme se sešli na obecním úřadě, kde bylo vše přichystáno na slavnostní uvítání nově narozených dětí do života. Svými básničkami a písničkami jsme přispěli k hezké atmosféře nedělního odpoledne.

Pečení brambor

Podzimní sluníčko hezky hřálo a my jsme teplé dopoledne využili k tomu, abychom si na školní zahradě upekli brambory. Na chvíli jsme byli jako pasáčci ve známé písničce Sluníčko zachází za hory, pasáčci pečou brambory. Taky jsme si zazpívali a…
Číst více

Projekt “Šance”

Projekt Šance v Jindřichově „Na ulici, na okraji společnosti, bez rodiny, žijí děti a mladí lidé, opuštěni, sami“ … Tak těmito slovy začíná letáček, který nám přibližuje důvod konání sbírky. Projekt Šance je zaměřen na podporu terapeutické dílny, ve které…
Číst více

Kaštanobraní 1. st.

Shoď nám kaštan, kaštane, vždyť se ti nic nestane. Když nám jeden kaštan shodíš, jenom trochu hlavou hodíš … Obrovský strom u školy už ale všechny své plody shodil a naši říkanku neposlouchal. A protože jsme “kaštanobraní” vzali opravdu vážně, podnikli…
Číst více

Dýně na 1. stupni

Krátké podzimní dny je třeba prosvítit čarovnými světýlky – třeba z vyřezaných dýní. Letos ale dřív než halloweenský svátek přišel sníh a mráz a zhatil nám tak plány na tradiční zábavu pod širým nebem. Museli jsme se tedy improvizovaně přestěhovat…
Číst více

Kaštanobraní

1. VELKÉ KAŠTANOBRANÍ 2012 Nastal podzimní čas a příroda se začíná měnit, začínají se barvit listy všemi barvami, dozrávat žaludy, kaštany a proto nás oslovil leták od firmy PharmPlants o soutěži za záchranu kaštanovníků. Nejen, že je sběr kaštanů zábavná…
Číst více

Dobroty ze zahrádky

První dny ve školce jsme se věnovali tématu „Dobroty ze zahrádky“. Každý máme alespoň malou zahrádku a víme, co si pro nás vždy koncem léta přichystá. Učili jsme se zeleninu a ovoce rozlišit a pojmenovat. Hodně jsme ochutnávali, poznávali po…
Číst více

Zápis ze schůzky

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI DNE 12. 9. 2012 1. Představení nové ředitelky školy 2. Školní řád 3. Organizace a provoz MŠ 4. Informace ke školnímu stravování 5. Informace k úhradě školného 6. Plán akcí MŠ a činnost kroužků 7.…
Číst více

Zahajovací schůzka MŠ

Ve středu 12. září proběhla zahajovací schůzka s rodiči dětí MŠ. Představila se zde nová ředitelka školy Mgr. Zlata Steuerová, která předala informace k organizaci školy a seznámila s některými záměry v činnosti základní školy i školní družiny. Upozornila na některá…
Číst více

První den ve školce

Nejenom prvňáčci přišli první den do školy plni očekávání. Ve školce to byli letošní „maláčci“ a také paní učitelky, které byly zvědavé, s jakou nové děti přijdou. Objevilo se jich tu opravdu hodně a většina z nich to zvládla. Každá…
Číst více

Jablíčkobraní

První společnou akcí, kterou pro nás připravily paní učitelky ze školky a z 1. stupně ZŠ, bylo Jablíčkobraní, které proběhlo 2. října odpoledne. Nejprve jsme měli za úkol přinést do vyhlášené soutěže největší a nejmenší jablíčko a rodiče  mohli předvést,…
Číst více