ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Ekologická soutěž

18. 4. 2013 pořádala Základní škola Okružní v Bruntále svou tradiční soutěž v Ekologii. Také tentokrát jsme jeli načerpat nové zkušenosti, vyzkoušet si jiné prostředí a dozvědět se snad i něco přínosného ze světa přírodních věd a ekologie. Školu reprezentovaly 2 týmy…
Číst více

Probouzení zahrady

Konečně nám počasí přeje, sluníčku už můžeme opravdu věřit, a tak jsme se ve čtvrtek 18. 4. rozhodli naši zahradu po dlouhé zimě probudit ze spánku. Nachystali jsme si papírová sluníčka a písničkami, zdobením a taky prací jsme jaro přivítali.

Zimní kurz 2013

Letošní zima nám sice přinesla bohatou sněhovou nadílku, ale vyrazit na zimní kurz se nám podařilo až v týdnu před jarními prázdninami. Protože zájemců o zimní radovánky na čerstvém vzduchu bylo ze sedmé třídy opravdu minimální množství, doplnili jsme naši sněžnou…
Číst více

Modernizace školy

Vážení rodiče, v polovině měsíce dubna došlo k další modernizaci naší školy. Tentokrát se vybavení týká všech tříd základní školy hlavní budovy, kde byly nainstalovány dataprojektory, které poslouží ke zpestření učiva, zmodernizují výuku a poskytnou žákům i učitelům nové možnosti k získání a předávání…
Číst více

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Vážení sponzoři, na konci roku 2012 jsem Vás oslovila s prosbou o Vaši pomoc. Od začátku roku 2013 jste nám začali posílat své příspěvky, které byly v měsíci dubnu využity k instalaci tolik potřebného zatemnění oken v podobě žaluzií na hlavní budově…
Číst více

Noc s Andersenem

V pátek 5. 4. 2013 se v naší škole uskutečnila akce „Noc s Andersenem“. Hned v úvodu nás uvítal pedagogický sbor, který byl převlečen za pohádkové bytosti. Pro své mladší spolužáky jsme připravili spoustu soutěží. Jednotlivé třídy měly za úkol s princem, který hledal svou…
Číst více

3 miniturnaj stolního tenisu

Žákovská liga stolního tenisu 2013 – 3. miniturnaj Ve středu 3. března proběhl v Jindřichově odložený  3. miniturnaj stolního tenisu.  Poslední miniturnaj před finálovým zápolením jsme sice vyhráli se ziskem 10 bodů, ale na zápolení o první místo nám to letos…
Číst více

Happy Easter

Ve 3. třídě jsme slavili Velikonoce už ve středu před velikonočními prázdninami a tak trošku po anglicku. Dověděli jsme se něco o anglických zvycích, poznali nová slovíčka, pracovali jsme s pracovními listy, podle návodu v angličtině jsme skládali zajíčka, naučili jsme se…
Číst více

Velikonoční dílny

Ve středu 13. března jsme se sešli společně s dětmi a jejich rodiči, abychom si vyrobili něco pěkného k blížícím se velikonočním svátkům. Paní Kosťová zajistila keramickou hlínu, takže jsme se mohli poprvé seznámit s touto hmotou a něco si vymodelovat. Naše výsledky…
Číst více

Matematické soutěže

Vědomostní soutěže z matematiky  V průběhu měsíce března se na naší škole konaly dvě matematické soutěže. První z nich, Pythagoriády, se v pátek 1. 3. 2013 zúčastnili všichni přítomní žáci od páté po devátou třídu, tj. celkem 64 žáků. Na „medailových“ pozicích…
Číst více

Den Svatého Valentýna

Kdy jindy, než 14. února se i naše škola zapojila do stále oblíbenějších oslav dne sv. Valentýna. Na tento barevný den, který jsme nemohli prožít jak jinak, než v barvě růžové, byla vyhlášena také soutěž o nejoblíbenější osobnost naší školy z řad dívek…
Číst více

Recitační žlutý den

Dne 21. března proběhl na naší škole první ročník recitační soutěže. Žáci od 4. do 9. třídy byli velice ukázněné a pozorné obecenstvo. Porota byla šestičlenná, složena ze zástupců každé třídy. Odvážných recitátorů se k přednesu přihlásilo16. Dva žáci těsně před…
Číst více