ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Dobroty ze zahrádky

První dny ve školce jsme se věnovali tématu „Dobroty ze zahrádky“. Každý máme alespoň malou zahrádku a víme, co si pro nás vždy koncem léta přichystá. Učili jsme se zeleninu a ovoce rozlišit a pojmenovat. Hodně jsme ochutnávali, poznávali po…
Číst více

Zápis ze schůzky

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI DNE 12. 9. 2012 1. Představení nové ředitelky školy 2. Školní řád 3. Organizace a provoz MŠ 4. Informace ke školnímu stravování 5. Informace k úhradě školného 6. Plán akcí MŠ a činnost kroužků 7.…
Číst více

Zahajovací schůzka MŠ

Ve středu 12. září proběhla zahajovací schůzka s rodiči dětí MŠ. Představila se zde nová ředitelka školy Mgr. Zlata Steuerová, která předala informace k organizaci školy a seznámila s některými záměry v činnosti základní školy i školní družiny. Upozornila na některá…
Číst více

První den ve školce

Nejenom prvňáčci přišli první den do školy plni očekávání. Ve školce to byli letošní „maláčci“ a také paní učitelky, které byly zvědavé, s jakou nové děti přijdou. Objevilo se jich tu opravdu hodně a většina z nich to zvládla. Každá…
Číst více

Jablíčkobraní

První společnou akcí, kterou pro nás připravily paní učitelky ze školky a z 1. stupně ZŠ, bylo Jablíčkobraní, které proběhlo 2. října odpoledne. Nejprve jsme měli za úkol přinést do vyhlášené soutěže největší a nejmenší jablíčko a rodiče  mohli předvést,…
Číst více

Školská rada

Vážení rodiče, dne 7. 11.2012 zasedla ke svému prvnímu jednání doplněná školská rada. Z důvodu personálních změn došlo k doplnění členů ze strany zákonných zástupců, zřizovatele i pedagogických pracovníků. Noví členové vzešli z voleb, které se konaly v roce 2009.…
Číst více

Halloween ve Vysoké

Soutěž o nejhezčího dýňové strašidýlko s lampionovým průvodem 30.10.2012 I k nám do MŠ Vysoká dorazil Halloween. Děti dostaly za domácí úkol vyrobit dýňové strašidýlko. Jak bylo vidět, všichni doma pilně pracovali a jejich úsilí se vyplatilo. Nádherně vydlabané a…
Číst více

Vystoupení v KD Pitárné

Vystoupení pro důchodce v KD Pitárné 19.10.2012 Po drakiádě nás čekalo vystoupení. Celý měsíc jsem pilně trénovali, děti se ve školce střídaly a 19. října nás dorazilo pouze šest, ale ani to nás neodradilo a všichni jsme se na vystoupení…
Číst více

Drakiáda MŠ Vysoká

Drakiáda 18.10.2012 Po dlouhé době nastal krásný slunečný den doprovázený větrem, co víc jsme si mohli přát. V 15.00 jsme se sešli v naší MŠ, společně poskládali draky a vydali se směrem na louku za vesnicí. Sešli jsme se v…
Číst více

Halloween ve 3. třídě

Halloween je angloamerický svátek, který v hodinách angličtiny v 3. třídě rozhodně neopomíjíme. Dověděli jsme se, jak se svátek slaví, vyslechli jsme pověst o Jackovi, díky kterému se vydlabávají a rozsvěcují dýně, seznámili jsme se s halloweenskými symboly, které jsme…
Číst více

Vesmír

Tématem v předmětu Zeměpis pro žáky 6. ročníku je pro letošní školní rok především seznámení s fyzickým zeměpisem, což znamená nahlédnutí do problematiky vesmíru, sluneční soustavy a Země jako vesmírného tělesa. Abychom si lépe dokázali představit, jak vesmír vypadá, udělali…
Číst více

Podzim v 6. třídě

Výzdoba 6. třídy Protože nám podzimní čas přináší spoustu krásných věcí, které můžeme v přírodě najít, rozhodli jsme se vyrobit něco hezkého. Použili jsme mech, sušené plody, sušené květy a dokonce i sušené houby. Tím vším jsme naplnili a naaranžovali…
Číst více

Burza vybavení školy

Dne 20.10.2012 se konala prodejní burza nepotřebného vybavení školy, celkový výtěžek z akce činil 1590,- Kč, tento výtěžek bude použit na dokoupení sportovního vybavení tělocvičny. Poděkování patří všem návštěvníkům akce, kteří svým nákupem podpořili Základní a Mateřskou školu Jindřichov. Všem…
Číst více

Halloween

Hon na strašidla 31. říjen je znám převážně v anglicky mluvících zemích jako Halloween nebo také Předvečer svatých. Kdežto u nás se traduje vzpomínka na všechny věrné zesnulé, pod názvem Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky a ta u…
Číst více

Dančí obora

Maminka Ondry Štíbra ze 2. třídy nám navrhla a zajistila prohlídku dančí obory v Třemešné. Cesta za krásnými zvířaty začala pro děti z 1. až 3. třídy dost dlouhým pochodem, ale v jeho cíli nás čekali velmi příjemní manželé Machalovi s krabicemi napečených…
Číst více

Dopravní den na 1. stupni

Na začátku každého školního roku se v učebnicích pro 1. stupeň objevuje tématika dopravní výchovy. Nemůžeme bezpečnost dětí v silničním provozu opomíjet, a proto se je snažíme poučit ve všech oblastech. Nejlépe se to daří v projektovém dni, který je…
Číst více

Učíme se jinak

Ve čtvrtek 13. září jsme zvolili výuku netradičním způsobem. Všichni žáci základní školy se rozdělili do smíšených družstev a společně řešili praktické úkoly. Řešili kvízy, rébusy, matematické úlohy, orientační činnosti do zeměpisu a zkusili přišít knoflíky. [power_zoomer cats=4]

Oranžový den

Dne 17. října 2012 proběhl první “barevný den” – tentokrát oranžovo-červený. Fotografie si prohlédněte níže. [power_zoomer cats=3]

CPK Chrpa

I v letošním školním roce jsme se zapojili do veřejné sbírky známé pod názvem CPK Chrpa, která ze svých příjmů financuje nákup a výcvik koní pro hiporehabilitaci. Další informace najdete v PDF souboru.