ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Janovské vánoční trhy

První předvánoční zpívání jsme zahájili v Janově v sobotu 25. listopadu, kde se  všichni sešli při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. Na této tradiční akci náš sboreček nikdy nechybí a tak zde i letos potěšil svými novými písničkami.

Hasík

Projekt Hasík ve 2. a 6. ročníku I v letošním školním roce nás navštívili hasiči z Bruntálu, kteří seznámili žáky druhého a šestého ročníku se základními pravidly požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žáci odpovídali na různé otázky, které souvisely s tématem požární ochrany,…
Číst více

CPK Chrpa

Informace o ukončení sbírky Rádi bychom Vás informovali o ukončení veřejné sbírky, která probíhala na naší škole v průběhu měsíců říjen a listopad. Jako každý jiný rok jste přispívali koupí upomínkového předmětu, kterým letos bylo „Bludiště“ v hodnotě 25,- Kč.…
Číst více

Popis osoby

Čtvrťáci měli v hodině slohu zpracovat popis paní učitelky. Abych pravdu řekla, moc jsem se při pročítání nasmála, občas jsem se také poznala. Kdybych to měla shrnout tak věřte, že: měřím něco mezi 140 cm a 9 metry, mám šišatou…
Číst více

Stavíme vánoční strom

Je úterý 27. 11. 2012 a pracovníci obecního úřadu dovezli k naší škole školní strom. Je moc krásný a věnoval nám jej pan Jiří Němec. Všichni mu za něj moc děkujeme. Žáci již měsíc chystají vánoční ozdoby a na neděli 2.…
Číst více

Loučení s podzimem

Dnes jsme se v 1. třídě loučili s podzimem. Někteří prvňáčci přišli do školy oblečeni v barvách podzimu a s sebou si přinesli společenské hry. Po usednutí do lavic jsme si opakovali, co jsme se všechno o tomto ročním období…
Číst více

Vánoční strom

Vážení občané, dovoluji si Vás srdečně pozvat na sváteční zahájení Adventní doby, kdy u této příležitosti rozsvítíme „Vánoční strom“ před budovou základní školy. Strom rozsvítíme v neděli 2. 12. 2012 v 17:00. Na programu tohoto setkání je: • slavnostní slovo…
Číst více

Nová soutěž na 2. stupni

Dne 9. 11. 2012 vyhlásila ředitelka školy novou soutěž pro žáky II. stupně ZŠ. Na tabuli před ředitelnou bude každé pondělí viset text a třídy mají do pátku napsat „Jak tato poselství chápou“. V této soutěži budou žáci odpovídat po…
Číst více

Martinské rohlíčky

Všichni víme, že den 11. 11. se pojí se svátkem Martina, který přijíždí na bílém koni. V naší MŠ se děti seznámily se zvyky a zvyklostmi svatomartinského období. Jedním z nich bylo i pečení Svatomartinských rohlíčků, které jsme si samy vyzkoušely. Nejdůležitější bylo připravit…
Číst více

Nové průlezky v MŠ Vysoká

Hurá, hurá, hurá znělo naší MŠ, když děti viděly, že na zahradě vyrůstají nádherné průlezky. Vydržet celých 24 hodin do vyzkoušení bylo opravdu těžké. Dříve než jsme mohly samy průlezky ohodnotit, vyslaly jsme na průzkum tetu, která musela zkusit, je-li…
Číst více

Projekt “Moje obec”

Každý by měl vědět o své obci, ve které se narodil a ve které bydlí, co nejvíce informací. Dětem z 3. třídy k tomuto účelu slouží učební blok “Moje obec” a s ní spojené projektové vyučování. Děti si vyslechly a zapsaly nejdůležitější informace o obci, seznámily…
Číst více

Přednáška pro 8. a 9. třídu

„Láska ano, děti ještě ne“ Dne 7. listopadu se žáci 8. a 9. třídy vydali do Krnova, aby se v rámci sexuální výchovy zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“, kterou vedl MUDr. Petr Kovář. Žákům byly velmi srozumitelnou a poutavou formou poskytnuty co…
Číst více

Duch třídy

Na počátku školního roku jsem vyhlásila soutěž “O ducha třídy“. K tomuto kroku, mne vedlo zjištění, že naše třídy svým vzhledem nejsou ani tvůrčím prostředím, ani něčím příjemným. Bylo krásné sledovat, jak se třídy proměňují. 7. 11. 2012 jsme provedli…
Číst více

Čtenářský den

Čtenářský den ve 2. třídě 13. listopadu zasedli do lavic druhé třídy Popelky, loupežníci, Bořek stavitel, Zuzanka s kocourem a jiné pohádkové postavy. Druháci měli svůj 1. čtenářský den. Přinesli si knihy, které čtou doma. Představili je svým spolužákům, přečetli…
Číst více

Malí houbaři

Čtvrťáci a páťáci se opět chtějí pochlubit svými výtvarnými dílky. Tentokrát na téma „Les“. Protože letos byla vydatná houbová sezóna, dali se inspirovat a houbařili i na výkresech. Jedinou podmínkou, kterou museli při práci dodržet, bylo nekreslit houby skutečné, ale…
Číst více

Výstava plodů

Na začátku letošního roku jsme měli možnost prohlédnout si výstavku známých i méně známých plodů. Paní učitelka Zpěváková si pro nás tuto výstavku připravila v učebně chemie. Podíleli se na ní i samotní žáci tím, že přinesli vlastní zásoby plodů…
Číst více

Martinské vinšování

„Na svatého Martina krajina už usíná, bílá vločka padá k zemi, jak drahokam vybroušený“. Podobně jako loni, ani letošní Martin nepřivezl sníh. Ale nám to zatím nevadí. V teple naší školičky jsme se pustili do tradičního pečení. Poslechli jsme si…
Číst více

Vítání občánků

V neděli 28. října jsme se sešli na obecním úřadě, kde bylo vše přichystáno na slavnostní uvítání nově narozených dětí do života. Svými básničkami a písničkami jsme přispěli k hezké atmosféře nedělního odpoledne.

Pečení brambor

Podzimní sluníčko hezky hřálo a my jsme teplé dopoledne využili k tomu, abychom si na školní zahradě upekli brambory. Na chvíli jsme byli jako pasáčci ve známé písničce Sluníčko zachází za hory, pasáčci pečou brambory. Taky jsme si zazpívali a…
Číst více