ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Zápis žáků do 1. tř. 2013/14

Zápis žáků do 1. tř. pro školní rok 2013/2014 Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodla…
Číst více

RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Připomínáme rodičům, že žákům 9. ročníku je nabízen Seminář z jazyka českého a Seminář z matematiky, který je zaměřen především na přípravu k přijímacímu řízení na střední školy.

Masopust na 1. stupni

Jémine domine, masopust pomine … zpívá se v jedné masopustní písničce. Právě v úterý 12. února končilo období masopustního veselí, a tak jsme se vydali s naším veselým průvodem masek na obchůzku Jindřichovem. Nejdříve jsme ale museli požádat starostu o povolení dělat v obci rámus…
Číst více

Olympiáda v německém jazyce

Žákyně deváté třídy se zúčastnily Olympiády v německém jazyce. Soutěž se konala ve Středisku volného času v Krnově. V okresním kole reprezentovaly naši školu Michaela Vergosová a Kristina Procházková. Obě dívky se svědomitě připravovaly, dokázaly překonat trému i nervozitu a pro naši školu…
Číst více

Návštěva ve škole

Zápis dětí do 1.třídy proběhne 31. ledna a ve školce si pomalu opakujeme všechno, co jsme se naučili a budeme ve škole potřebovat. Společně s dětmi z Vysoké jsme se šli v pondělí k našim „sousedům“ podívat, abychom si prohlédli…
Číst více

Testování SCIO

Informace o testování žáků společností SCIO ve formátu PDF zde. Další informace o testování žáků 4. a 5. třídy na webu SCIO a žáků 8. a 9. třídy na jiné části webu SCIO.

Kreslíme novou zahradu

Protože je před námi v letošním roce úkol, který se týká vybavenosti naší školní zahrady, vyzvaly jsme děti k pomoci při jeho řešení, abychom tak vyhověly zejména jejich přáním a potřebám. Nejprve se samy rozpovídaly o tom, jak si na…
Číst více

Pochvala za sběr papíru

Velké „Papírobraní“, které vyhlásila školní družina v závěru loňského roku, bylo ukončeno a všichni už jistě víte, kdo byli nejlepší sběrači. Možná ale nevíte, že do této velké akce jsme se pustili s chutí a nasazením také svých rodičů i my nejmenší.…
Číst více

Vánoce ve školce

Letošní nadělování ve školce bylo bohatší o sponzorský dar firmy LOGICALL, která přispěla na nákup hraček. Děkujeme touto cestou za dárky pro děti nejen vedení firmy, ale i zaměstnancům, kteří poslali pod stromeček ostatní drobnosti a udělali tak všem dětem…
Číst více

Novoroční padesátka

Jak jinak jsme mohli zahájit nový kalendářní rok 2013 po dlouhém vánočním lenošení, než tím, že jsme si uspořádali tradiční soutěž ve šplhu. Nejprve se statečných 43 žáků zasloužilo o to, aby 50 x vyšplhalo a tím tento rok pokořili čas…
Číst více

Nové logo školy

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Volíme nové LOGO školy!!!  1. kolo hlasování  Z celkového počtu dvaceti návrhů vybrali žáci v prvním kole hlasování pět nejlepších návrhů. 2. kolo hlasování V následujícím kole jsme vybírali z 5 nejlepších…
Číst více

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna jste k nám mohli zavítat na Den otevřených dveří. Mohli jste vidět malou ukázku toho, co naše škola nabízí. Na hlavní budově naší školy jsme Vám ukázali, jak může vypadat výuka některých předmětů, jak se pracuje…
Číst více

Tříkrálová sbírka 2013

Počátkem měsíce ledna 2013 se naši žáci vydali od domu k domu a oslovovali Vás jménem Tříkrálové sbírky, která v České republice probíhá od roku 2001. Váš příspěvek pomáhá nemocným a osamělým lidem a také těm, kteří se dostali do složité životní…
Číst více

Mikulášská nadílka s 9. třídou

U čtvrťáků ve třídě pracuje se pečlivě, občas ale vystrčí růžky i ten nejlepší! Jsou moc živí, pořád mluví, vrtí se a dovádí, drží spolu, věřte tomu, žádnou legraci nezkazí! Jana Zábranská U páťáků ve třídě zapotím se střelhbitě. Mají…
Číst více

NOVOROČNÍ STŘELBA

V sobotu 12. 1. 2013 v 9.00 hodin proběhla soutěž ve střelbě do Novoročního terče, kterou připravil SSK Jindřichov pro děti, které navštěvují střelecký kroužek na ZŠ. Střelba se konala na místní střelnici za hřištěm. Program začal nástupem, střelbou ze vzduchovek na…
Číst více

Rozsvítil se strom

V úterý 27. 11. 2012 a pracovníci obecního úřadu dovezli k naší škole školní strom. Je moc krásný a věnoval nám jej pan Jiří Němec. Všichni mu za něj moc děkujeme. Žáci již měsíc chystají vánoční ozdoby a na neděli…
Číst více