ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká

Škola hrou

Nedávno jsme “oslavili” svátek učitelů, tedy den, kdy se narodil Jan Amos Komenský (ten se přesněji narodil 28. 3. 1592 nejpravděpodobněji v Uherském Brodě). Byl to kněz, učitel, spisovatel, který byl nucen opustit svou zemi, působil především v Polsku a…
Číst více

Páťáci pracují na Jamboardu

Jambord je interaktivní online tabule, na které se dá dělat spoustu zajímavých věcí. Je to příjemné zpestření distanční výuky, když na ní můžeme všichni najednou vyplňovat křížovku, spojovat, doplňovat, připojovat lístečky se svými vědomostmi, doplňovat mapu nebo dokonce psát či…
Číst více

Podvečer s Andersenem

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel a pohádkář H.CH. Andersen. Kdo by…
Číst více

Třeťáci ke Dni Země

V prvouce 3. ročníku jsem využila  tématu učiva O neživí přírodě (Voda, vzduch půda) a pracovali jsme na projektu Den Země. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických…
Číst více

Den Země

Naši žáci se zapojili ve výuce VKO k celoškolnímu projektu již o něco dříve a cílem těchto hodin bylo seznámení se s historií a vznikem tohoto dne. Druhou částí úkolu byla samostatná práce “Úvaha” – na téma jak zachránit Planetu…
Číst více

Vstávej, semínko, holalá…

… nebude z tebe fiala, ale fazole a hrášek. Prvňáci si vyzkoušeli jednoduchý experiment. Pozorovali, jak se suché semínko za vhodných podmínek probudí a začne klíčit. Některá semínka měla podmínky opravdu příhodné, vyrostly z nich krásné rostlinky… Mgr. Alžběta Balvanová

Malí ochránci přírody

Jaro je obdobím migrace žab. Tito obojživelníci se každý rok přemísťují ze svých zimovišť k různým vodním plochám, kde kladou vajíčka a rozmnožují se. Občas si však najdou místo, které je pro ně nevhodné, například zahradní bazén. Pak je třeba žabky…
Číst více

Den s pohádkářem

2. dubna si připomeneme narození jednoho z nejznámějších spisovatelů, jehož život byl dosti komplikovaný již od raného dětství. I přesto – nebo právě proto – se proslavil mnoha pohádkami, které se staly klasikou. Pomůže vám malá nápověda?! Císařovy nové šaty,…
Číst více

My favourite toy

Kdo z nás neměl v dětství oblíbenou hračku? Třeťáci se ujali zadaného domácího úkolu v AJ, kdy měli popsat svou oblíbenou hračku, opravdu svědomitě a kreativně. I když toho ještě jako úplní začátečníci v angličtině moc neumí, tohoto úkolu se nezlekli a zaslouží…
Číst více

Šesťáci v Řecku

V hodinách dějepisu jsme se v šestém ročníku dostali do období starověkého Řecka. Žáci se podívali na odívání, stolování a vzdělávání té doby. Ale nejlépe si učivo usvojí tak, že si vše zažijí na vlastní kůži. Proto se šesťáci pokusili…
Číst více

Tady se rozhodně nezahálí

Každý vyučující postupně rozesílá svým žákům nějakou tu miniaktivitku k blížícímu se Dni Země, kterou postupně zveřejňujeme na našich stránkách. Minulý týden se konala rozsáhlá akce – “Ukliďme Česko – ukliďme Jindřichov”, která opravdu sklidila pořádný úspěch – viz článek…
Číst více