Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Přihlášení, platba a odhlášení stravy

Přihláška ke stravování pro školní rok 2022/23

Přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlášky na obědy se přijímají kdykoliv, stačí se přihlásit 1 den před započetím stravování. Odhlášky den předem do 13:00 hod osobně nebo telefonicky (554 641 745).

Možnost placení stravného:

1. platbou v hotovosti –  u vedoucí školní jídelny paní Hanslíkové v kanceláři v budově školní jídelny
2. převodem z účtu na účet číslo 166 870 137/0300, VS 111, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci.

Obědy či svačinky můžete odhlástit prostřednictvím SMS na telefonním čísle 702 086 972 (paní Michaela Hanslíková).

Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod. na telefonním čísle 554 641 745, mobil 702 086 972
nebo na e-mailové adrese jidelna@zsjindrichov.cz

V případě neodhlášené stravy v době nepřítomnosti, bude k ceně obědu připočítána částka 34,- Kč/oběd (provozní režie).