ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Knihovna

Školní rok 2017/2018

Třeťáci byli mezi prvními, kteří navštívili nově vybavenou školní knihovnu, a velmi si to užili.

Knihovna jako nová

Návštěvy knihovny ve školním roce 2017/2018

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník  16. 1. 2017  31. 1. 2018
2. ročník  8. 11. 2017  31. 1. 2018
3. ročník 11. 9. 2017  5. 1. 2018
4. ročník 11. 10. 2017  4. 1. 2018
5. ročník 18. 9. 2017  8. 1. 2018
6. ročník 8. 9. 2017  18. 1. 2018
7. ročník  14. 9. 2017  4. 1. 2018
8. ročník 8. 9. 2017  18. 1. 2018
9. ročník 8. 9. 2017  10. 11. 2017

 

Školní knihovna ve školním roce 2016/2017

Novinkou v letošním školním roce jsou čtenářské deníky, které porostou s dětmi. Každý žák má velký sešit ve tvrdých deskách, který s ním doputuje až do deváté třídy, takže v něm bude vidět progres jeho čtenářských dovedností, rozvoj obzorů, vkusu a čtenářkých zájmů.
Inspiraci mohou žáci čerpat z velkého množství titulů ve školní knihovně, kam budou opět docházet se svými třídními učiteli nebo učitelkou českého jazyka.

Tento školní rok navštívilo knihovnu 148 návštěvníků. Byli mezi nimi žáci naší školy, učitelé, nepedagogičtí pracovníci a i několik bývalých žáků, kteří potřebovali naše knihy ke splnění povinností na střední nebo vysoké škole. Celkem byla knihovna navštívena 305 krát. Velký rozdíl nastal mezi půjčováním naučné a krásné literatury. Z krásné literatury bylo vypůjčeno 298 knih, naučných titulů jen 34. Nejvíce se půjčovaly knihy nakoupené v loňském roce z projektu Výzva 56, největší zájem byl o celou sérii knih Deník malého poseroutky. Také letos přibyly nové knihy, a to díky soutěži Souboj čtenářů. Po prázdninách bude knihovna doplněna o nové tituly v hodnotě 1000 korunové poukázky, kterou jsme obdrželi při obhajobě titulu Světová škola.

V knihovně se od února 2017 začal scházet Čtenářský klub, což je aktivita pro žáky naší školy, organizována v rámci projektu Šablony MŠMT. Do klubu se přihlásilo 8 dětí z 3. ročníku, které se scházeli jednou týdně, aby se věnovaly čtení, rozvíjely svou čtenářskou gramotnost, povídaly si o knihách, vzájemně si je doporučovaly a také, aby pracovaly s přečteným textem. Splněna byla také podmínka účasti nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem, pro které je rozvoj čtenářství dobrou průpravou k dalšímu učení.

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník  21. 3. 2017  11. 5. 2017
2. ročník 14.11. 2016  10.1.2017  24. 2. 2017  7. 6. 2017
3. ročník 10.10. 2016  6. 1. 2017  3. 3. 2017  24. 5. 2017
4. ročník 30. 9. 2016  12.1.2017  11. 4. 2017  2. 6. 2017
5. ročník 16. 9. 2016  20.1. 2017  21. 4. 2017  22. 6. 2017
6. ročník 16. 9. 2016  25.11. 2017  Souboj čtenářů  21. 4. 2017
7. ročník 12.10. 2016  23.11. 2016  2. 3. 2017 20. 4.  2017
8. ročník 16. 9. 2016  5. 1. 2017  17. 3. 2017  21. 4. 2017
9. ročník 12.10. 2016  5. 1. 2017   2. 3. 2017  20. 4. 2017

 

Školní knihovna ve školním roce 2015/2016

Letošní školní rok se nesl ve znamení rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zapojili jsme se do projektu Výzva 56, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství pod číslem 2368/56/7.1.1/2015. V rámci tohoto projektu, který jsme nazvali „Pomozme dětem naučit se číst“, nám byla poskytnuta dotace ve výši 227. 024,-Kč, za kterou bylo nakoupeno 456 nových knih a elektronické čtečky knih pro žáky a pedagogy. Díky tomuto projektu jsme se seznámili s novou metodou na podporu rozvoje čtenářství – Čtenářskými dílnami. V těchto dílnách mají možnost učitelé i žáci nabízet zajímavé knihy svým žákům a spolužákům, a tímto je nenásilně pobízet ke čtení.

I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší žákovské knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih do čtenářských deníků, které zpracovávají žáci do 3. ročníku, sloužily k posilování čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán. 123 žáků přišlo celkem 317 krát a vypůjčilo si 431 knih. Díky vedení učitelů převládaly výpůjčky knih z krásné literatury – bylo jich 354. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři vypůjčili 77, což je velký pokles oproti loňskému roku a i rokům předešlým. Je to jistě způsobeno rychlou dostupností všech informací na internetu.

Mimo již zmíněných 465 knih z projektu Výzva 56 přibylo do knihovny ještě dalších 6 knih z daru od organizátorů Světové školy, 25 knih bylo zakoupeno do soutěže Souboj čtenářů, 3 knihy jsme pořídili účelově k projektu o Karlu IV. a 12 knih jsme získali jako bezplatné prémie za naše nákupy v internetových knihkupectvích. Knižní fond jsme tedy obohatili o nových 502 knih, a tento momentálně čítá 3460 titulů.

 

Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně ve školním roce 2015/16

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník 8. 3. 2016 30. 5. 2016
2. ročník 8. 10. 2015 15. 1. 2016 11. 3. 2016 31. 5. 2016
3. ročník 19. 11. 2015 5. 1. 2015 20. 5. 2016 24. 6. 2016
4. ročník 18. 9. 2015 8. 1. 2016 20. 5. 2016 20. 6. 2016
5. ročník 23. 9. 2015 20. 1. 2016 11. 4. 2016 15. 6. 2016
6. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 Souboj čten. 13. 5. 2016
7. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016
8. ročník 18. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016
9. ročník 18. 9. 2015 18. 1. 2016 29. 3. 2016 13. 5. 2016

 

Zhodnocení čtenářských deníků za školní rok 2015/16 zde:

  1. stupeň    Čtenářské deníky
  2. stupeň    Čtenářské deníky

 

Zhodnocení čtenářských deníků za školní rok 2014/15 zde:  Čtenářské_deníky

Źákovská knihovna ve školním roce 2014/2015

                I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší žákovské knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih sloužily k posilování čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán. 137 žáků přišlo celkem 287 krát a vypůjčilo si 525 knih. Díky vedení učitelů převládaly výpůjčky knih z krásné literatury – bylo jich 299. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři vypůjčili 226.

Tento rok přibylo do žákovské knihovny 72 titulů. Opět jsme využili nabídek různých nakladatelství, ze kterých si naši žáci objednávají knihy – nakladatelství Grada, dětský klub Mladá fronta, které nám jednou ročně přispějí knihami zdarma. Knihy k nám také proudily díky projektu Souboj čtenářů – bylo jich 25 a četli je žáci 6. ročníku, kteří je museli přečíst velmi pozorně, aby dokázali odpovědět na otázky v závěrečné části soutěže. Letos jsme se zapojili do projektu Sněhuláci do Afriky a z tohoto projektu jsme obdrželi celkem37 knih pro všechny věkové kategorie dětí. Dalších 22 knih jsme obdrželi jako prémii při velké objednávce knižních odměn na konec školního roku od formy Beránek – levné knihy. Knižní fond žákovské knihovny má 2958 titulů.

                    1. pololetí                                   2. pololetí
1. ročník                                                            19.5.                3. 6.
2. ročník              30.9.              21.10.               23.2.              17.3.
3. ročník               7.11.              16.1.                27.3.                24.4.
4. ročník              14.11.              9.12.                2.3.                 17.6.
5. ročník                4.11.              23.1.               10.4.                 12.6.
6. ročník              17.10.              22.1.                26.3.              Souboj čtenářů
7. ročník                9.10.              12.1.                 24.3.             6.5.
8. ročník              14.10.              12.12.                  9.3.           18.6.
9. ročník                8.10.              12.12.                 11.3.            4.6.

Žákovská knihovna ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se naše škola zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti. Třídní učitelé a vyučující českého jazyka navštěvovali knihovnu s celými třídami a společně si vybírali knihy k individuální i společné četbě. Všechny přečtené tituly pak byly zaznamenány do žákovských čtenářských deníků. Knihovna byla také využívána k praktickému tréninku vyhledávání informací v encyklopediích a jejich záznamu do referátů a skupinových prací.

V tomto školním roce školní knihovna evidovala 131 čtenářů z řad žáků a 4 čtenáře z řad pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Čtenáři přišli celkem 394 krát a vypůjčili si celkem 586 knih. Převažovaly knihy krásné literatury – 498 titulů, z řady naučných knih si čtenáři vypůjčili 88 knih. 56 knih obohatilo příruční knihovnu na paní učitelky, která vyučuje český jazyk.

Ve školním roce 2013/2014 byl knižní fond školní knihovny obohacen o 31 knih, všechny jsme obdrželi zcela zdarma. Ze spolupráce s nakladatelstvím Mladá Fronta, u kterého si děti objednávají knihy, k nám totiž proudí knihy zdarma jako prémie určené přímo pro školní knihovny. Celkem je tedy v knižním fondu školní knihovny 2861 titulů.

Zpracovala Mgr. Alena Grossová

 

 

Školní knihovna je umístěna v přízemí malé budovy, v multimediální učebně. Je v ní evidováno 2830 knih pro malé i velké školáky, velká škála naučných encyklopedií i několik multimediálních CD. Knižní fond se snažíme podle dostupnosti finančních prostředků stále doplňovat a obnovovat. Využíváme hlavně nabídek nakladatelství Albatros, Fragment, Svojtka a dalších. Množství knih jsme získali ve slevě a jako prémie zdarma. V nabídce máme nově i klasická díla ve zkrácených verzích – např. Bídníci, Hrabě Monte Christo nebo Tři mušketýři.  Několik nových zajímavých encyklopedií je zaměřeno na krásu měst a památek UNESCO v České republice. Nakladatelství Grada přispělo do naší knihovny o několik titulů z oblasti počítačů.
Do školní knihovny se může přihlásit každý žák naší školy u vedoucí knihovny paní učitelky Aleny Grossové. Pokud žáci potřebují nutně zapůjčit nějakou knihu nebo vyhledat informace, mohou přijít i mimo půjčovní dobu. Vedoucí knihovny jim s vyhledáváním a orientací v knižním fondu ráda pomůže.

V letošním roce začnou žáci navštěvovat knihovnu společně se svými třídními učiteli nebo vyučujícími českého jazyka, aby si zde vybrali knihu k zápisu do čtenářského deníku nebo jen tak pro zábavu. Četnost jejich návštěv můžete sledovat níže.

                    1. pololetí                                   2. pololetí
1. ročník                                                          7.5.                 14.5.
2. ročník          14.10.             2.12.                24.3.                30.4.
3. ročník          11.11.             20.1.                 17.2                15.5.
4. ročník          4.10.               23.1.                 25.4.               23.5.
5. ročník         10.10.              21.1.                11.4.                 27.5.
6. ročník           8.10.              22.1.                14.4.                 27.5.
7. ročník          17.10.             22.1.                21.2.                 14.4.
8. ročník           9.10.              24.1.                26.3.                 28.5.
9. ročník          25.10.             23.1.                15.4.                 26.5.
DSCN1019DSC_0366

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit