Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Knihovna

Školní rok 2021/2022

Do knihovny chodí pravidelně celé třídy se svými třídními učiteli nebo učiteli českého jazyka.

Nové knihy

Knihovnický fond byl obohacen o nové knihy pro všechny věkové kategorie a o knihy, s nimiž se žáci 2. stupně mohou zapojit do akce Čtení pomáhá.

Čtenářský klub

V knihovně se opět schází děti ve čtenářském klubu, který je organizován ze Šablon II MŠMT. Letos do něj chodí žáci čtvrté třídy, kteří luští detektivní případy, pracují s knihami, čtou, doporučují si knížky, diskutují nad různými otázkami nebo se učí zacházet s elektronickou čtečkou knih, což je momentálně baví asi nejvíce.

Čtení pomáhá

Pokračujeme v započatém projektu Čtení pomáhá, kterým jsem loni, přispěli čtením knih částkou přesahující 1 000,- Kč. Letos jsme četbou přispěli na lidem postiženým tornádem na jižní Moravě. Do projektu jsou zapojeni žáci celého 2. stupně ZŠ.

Naše nová paní učitelka tělesné výchovy nám do knihovny darovala řadu hezkých knížek, které jsou doslova jako nové.

Školní rok 2020/2021

Knihovnu jsme v letošním roce stihli otevřít jen pro čtenářský klub a návštěvy jednotlivých tříd. Běžný provoz knihovny bude obnoven až s návratem dětí do školy.

Do knihovny byly dodány nové knihy z projektu Čtení pomáhá, bohužel si tyto knihy děti už nestihly vypůjčit, protože došlo k opětovnému uzavřžení škol.

NOVÝ PROJEKT – ČTENÍ POMÁHÁ

Nový projekt nese název ČTENÍ POMÁHÁ – v 1. pololetí byly zakoupeny nové knižní tituly v hodnotě 8 000 Kč – jsou umístěny v naší školní knihovně. Jedná se dlouhodobý projekt – inovaci klasických čtenářských deníků, s kterými má bohužel čím dál více žáků větší či menší problémy. A my to chceme napravit.

Cílem projektu je vzbudit u co největšího počtu žáků chuť k četbě – jejich motivací se stane po přečtení knihy získání virtuálních 50 Kč, jimiž může žák přispět na jím vybraný projekt (pomoc hendikepovaných, zvířatům, starým lidem apod.) S projektem budou seznámeni všichni pedagogové ČJ na 1. i 2. stupni, aby se se svými žáky mohli rovněž postupně zapojit.

Jedná se “o běh na dlouhou trať”, ale věříme, že ve výsledku se procento žáků na naší škole, kteří si četbu například z důvodu motivace někomu druhému pomoci, více oblíbí a zařadí ji mezi své koníčky. https://www.ctenipomaha.cz/ 

Samotný projekt z důvodu nastolení DV nemohl být prozatím plně rozběhnut, je potřeba, aby žáci mohli školní knihovnu fyzicky navštívit a vybrané knížky si domů zapůjčit. 

Doufejme, že se situace v brzké době zlepší a budeme tak moct náš projekt “rozjet” naplno!

p. uč. Lozertová

Školní rok 2019/2020

Školní knihovna ve školním roce 2019/2020

Tak  jako každý školní rok, tak i letos navštěvovali školní knihovnu žáci s učitelkou českého jazyka nebo se svými třídními učiteli, aby si zde vypůjčili knihy, jejichž obsahy pak zaznamenávali do čtenářských deníků. Deníky provází žáky celou školní docházku a žáci i učitelé mohou tak pozorovat, jak se v čase mění žákovské zápisy, témata knih či úroveň písma. Každá třída by měla školní knihovnu navštívit dvakrát za pololetí. Toto jsem díky uzavření škol v době koronavirové pandemie nemohli uskutečnit.

Tento školní rok přišlo do knihovny pouze 85 návštěvníků z řad žáků a 8 z řad zaměstnanců školy. Prvňáčci v letošním školním roce bohužel do knihovny nedorazili. Tato návštěva se vždy odehrává na začátku 2. pololetí, kdy už malí žáčci umí číst a vybírají si knihy podle svého zájmu. Bohužel karanténa jim toto znemožnila.

Celkem byla knihovna navštívena 129 krát, což je přibližně polovina loňské návštěvnosti. Velký rozdíl opět panoval mezi půjčováním naučné a krásné literatury.  Celkem bylo zapůjčeno 204 knih.  Z krásné literatury bylo vypůjčeno 191 knih, naučných titulů jen 13. Také letos přibyly nové knihy, a to díky soutěži Souboj čtenářů a prémiím, které dostáváme za objednávky knih z různých nakladatelství. Bohužel ani každoroční Souboj čtenářů letos neproběhl, což je pro žáky 6, ročníku, kteří se na soutěž připravovali, velkým zklamáním.

Ve školní knihovně se také pravidelně schází členové Čtenářského klubu, což je aktivita pro žáky naší školy, organizována v rámci projektu Šablony II. MŠMT. Do klubu pravidelně dochází 8 dětí převážně ze 4. ročníku a jedna žačka 2. ročníku. Děti se scházely jednou týdně, aby se věnovaly čtení, rozvíjely svou čtenářskou gramotnost, povídaly si o knihách, vzájemně si je doporučovaly a také, aby pracovaly s přečteným textem. Splněna byla také podmínka účasti nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem, pro které je rozvoj čtenářství dobrou průpravou k dalšímu učení. Také tato aktivita nebyla zcela naplněna díky karanténě. Zbývající schůzky budou nahrazeny v příštím školním roce.

Školní rok 2018/2019

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník 25. 4. 2019 16. 5. 2019
2. ročník  30. 11. 2018  31. 1. 2019 2. 4. 2019 19. 6. 2019
3. ročník 26. 10. 2018  14. 12. 2018 15. 3. 2018 31. 5. 2019
4. ročník 26. 10. 2018  29. 1. 2019 14. 3. 2018 17. 6. 2019
5. ročník 18. 10. 2018  25. 1. 2019 2. 4. 2019 14. 6. 2019
6. ročník 2. 11. 2018 18. 1. 2019 25. 4. 2019 14. 6. 2019
7. ročník 26. 10. 2018 18. 1. 2019 25. 4. 2019 14. 6. 2019
8. ročník 5. 11. 2018  11. 1. 2019 5. 4. 2019 7. 6. 2019
9. ročník 30. 11. 2018  14. 1. 2019 29. 3. 2019 15. 5. 2019

O prázdninách prošla naše knihovna faceliftem. Regály dostaly nový barevný nátěr, nové uspořádání, přikoupily se sedací vaky, a knihy byly nově uspořádány. Prvními návštěvníky byli členové čtenářského klubu, který na naší škole funguje už druhým rokem.

Školní rok 2017/2018

Stejně jako loňský rok, navštěvovali školní knihovnu žáci se svými učiteli českého jazyka, aby si zde vypůjčili knihy, jejichž obsahy pak zaznamenávali do čtenářských deníků, které s nimi projdou celou školní docházku.

Tento školní rok navštívilo knihovnu 142 návštěvníků. Byli mezi nimi současní i bývalí žáci naší školy, učitelé, nepedagogičtí pracovníci. Celkem byla knihovna navštívena 294 krát. Nižší počet návštěv byl zapříčiněn tím, že se půjčování knih ukončilo již na začátku května, a to z důvodu stěhování knižního fondu mimo místnost knihovny, kde se bude malovat a budou se také natírat knihovnické regály. Velký rozdíl opět panoval mezi půjčováním naučné a krásné literatury. Z krásné literatury bylo vypůjčeno 316. knih, naučných titulů jen 57. Nejvíce se půjčovaly knihy nakoupené v loňském roce z projektu Výzva 56, největší zájem byl o celou sérii knih Deník malého poseroutky a komiksy. Také letos přibyly nové knihy, a to díky soutěži Souboj čtenářů a prémiím, které dostáváme za objednávky knih z různých nakladatelství. Obdrželi jsme také dva výtisky knihy Největší přání, kterou jsem v rámci projektu Global schools pilotovali a přispěli jsme tak k vytvoření pracovních listů k této publikaci.

V knihovně se pravidelně schází členové Čtenářského klubu, což je aktivita pro žáky naší školy, organizována v rámci projektu Šablony MŠMT. Do klubu pravidelně dochází 10 dětí ze 4. ročníku, a to převážně chlapců. Děti se scházely jednou týdně, aby se věnovaly čtení, rozvíjely svou čtenářskou gramotnost, povídaly si o knihách, vzájemně si je doporučovaly a také, aby pracovaly s přečteným textem. Splněna byla také podmínka účasti nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem, pro které je rozvoj čtenářství dobrou průpravou k dalšímu učení. Z finančních prostředků určených na tuto aktivitu jsme zakoupili sedací vaky, různé podložky a polštářky na sezení, podložky na psaní a hlavně koberec, abychom měli knihovnu útulnější a lépe se nám v ní pracovalo.  Z dalších prostředků bude později obohacen knižnní fond o nové tituly dětské literatury.

Třeťáci byli mezi prvními, kteří navštívili nově vybavenou školní knihovnu, a velmi si to užili.

Knihovna jako nová

Návštěvy knihovny ve školním roce 2017/2018

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník  16. 1. 2017  31. 1. 2018 2. 5. 2018 23. 5. 2018
2. ročník  8. 11. 2017  31. 1. 2018 12. 4. 2018 23. 5. 2018
3. ročník 11. 9. 2017  5. 1. 2018 13. 4. 2018 18. 5. 2018
4. ročník 11. 10. 2017  4. 1. 2018 19. 3. 2018 4. 5. 2018
5. ročník 18. 9. 2017  8. 1. 2018 27. 3. 2018 21. 5. 2018
6. ročník 8. 9. 2017 18. 1. 2018 2. 5. 2018 25. 5. 2018
7. ročník 14. 9. 2017  4. 1. 2018 8. 2. 2018 17. 5. 2018
8. ročník 8. 9. 2017  18. 1. 2018 23. 2. 2018 13. 6. 2018
9. ročník 8. 9. 2017  10. 11. 2017 12. 4. 2018 29. 5. 2018

 

Školní knihovna ve školním roce 2016/2017

Novinkou v letošním školním roce jsou čtenářské deníky, které porostou s dětmi. Každý žák má velký sešit ve tvrdých deskách, který s ním doputuje až do deváté třídy, takže v něm bude vidět progres jeho čtenářských dovedností, rozvoj obzorů, vkusu a čtenářkých zájmů.
Inspiraci mohou žáci čerpat z velkého množství titulů ve školní knihovně, kam budou opět docházet se svými třídními učiteli nebo učitelkou českého jazyka.

Tento školní rok navštívilo knihovnu 148 návštěvníků. Byli mezi nimi žáci naší školy, učitelé, nepedagogičtí pracovníci a i několik bývalých žáků, kteří potřebovali naše knihy ke splnění povinností na střední nebo vysoké škole. Celkem byla knihovna navštívena 305 krát. Velký rozdíl nastal mezi půjčováním naučné a krásné literatury. Z krásné literatury bylo vypůjčeno 298 knih, naučných titulů jen 34. Nejvíce se půjčovaly knihy nakoupené v loňském roce z projektu Výzva 56, největší zájem byl o celou sérii knih Deník malého poseroutky. Také letos přibyly nové knihy, a to díky soutěži Souboj čtenářů. Po prázdninách bude knihovna doplněna o nové tituly v hodnotě 1000 korunové poukázky, kterou jsme obdrželi při obhajobě titulu Světová škola.

V knihovně se od února 2017 začal scházet Čtenářský klub, což je aktivita pro žáky naší školy, organizována v rámci projektu Šablony MŠMT. Do klubu se přihlásilo 8 dětí z 3. ročníku, které se scházeli jednou týdně, aby se věnovaly čtení, rozvíjely svou čtenářskou gramotnost, povídaly si o knihách, vzájemně si je doporučovaly a také, aby pracovaly s přečteným textem. Splněna byla také podmínka účasti nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem, pro které je rozvoj čtenářství dobrou průpravou k dalšímu učení.

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník  21. 3. 2017  11. 5. 2017
2. ročník 14.11. 2016  10.1.2017  24. 2. 2017  7. 6. 2017
3. ročník 10.10. 2016  6. 1. 2017  3. 3. 2017  24. 5. 2017
4. ročník 30. 9. 2016  12.1.2017  11. 4. 2017  2. 6. 2017
5. ročník 16. 9. 2016  20.1. 2017  21. 4. 2017  22. 6. 2017
6. ročník 16. 9. 2016  25.11. 2017  Souboj čtenářů  21. 4. 2017
7. ročník 12.10. 2016  23.11. 2016  2. 3. 2017 20. 4.  2017
8. ročník 16. 9. 2016  5. 1. 2017  17. 3. 2017  21. 4. 2017
9. ročník 12.10. 2016  5. 1. 2017   2. 3. 2017  20. 4. 2017

Školní knihovna ve školním roce 2015/2016

Letošní školní rok se nesl ve znamení rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zapojili jsme se do projektu Výzva 56, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství pod číslem 2368/56/7.1.1/2015. V rámci tohoto projektu, který jsme nazvali „Pomozme dětem naučit se číst“, nám byla poskytnuta dotace ve výši 227. 024,-Kč, za kterou bylo nakoupeno 456 nových knih a elektronické čtečky knih pro žáky a pedagogy. Díky tomuto projektu jsme se seznámili s novou metodou na podporu rozvoje čtenářství – Čtenářskými dílnami. V těchto dílnách mají možnost učitelé i žáci nabízet zajímavé knihy svým žákům a spolužákům, a tímto je nenásilně pobízet ke čtení.

I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší žákovské knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih do čtenářských deníků, které zpracovávají žáci do 3. ročníku, sloužily k posilování čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán. 123 žáků přišlo celkem 317 krát a vypůjčilo si 431 knih. Díky vedení učitelů převládaly výpůjčky knih z krásné literatury – bylo jich 354. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři vypůjčili 77, což je velký pokles oproti loňskému roku a i rokům předešlým. Je to jistě způsobeno rychlou dostupností všech informací na internetu.

Mimo již zmíněných 465 knih z projektu Výzva 56 přibylo do knihovny ještě dalších 6 knih z daru od organizátorů Světové školy, 25 knih bylo zakoupeno do soutěže Souboj čtenářů, 3 knihy jsme pořídili účelově k projektu o Karlu IV. a 12 knih jsme získali jako bezplatné prémie za naše nákupy v internetových knihkupectvích. Knižní fond jsme tedy obohatili o nových 502 knih, a tento momentálně čítá 3460 titulů.

Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně ve školním roce 2015/16

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ
1. ročník 8. 3. 2016 30. 5. 2016
2. ročník 8. 10. 2015 15. 1. 2016 11. 3. 2016 31. 5. 2016
3. ročník 19. 11. 2015 5. 1. 2015 20. 5. 2016 24. 6. 2016
4. ročník 18. 9. 2015 8. 1. 2016 20. 5. 2016 20. 6. 2016
5. ročník 23. 9. 2015 20. 1. 2016 11. 4. 2016 15. 6. 2016
6. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 Souboj čten. 13. 5. 2016
7. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016
8. ročník 18. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016
9. ročník 18. 9. 2015 18. 1. 2016 29. 3. 2016 13. 5. 2016

Zhodnocení čtenářských deníků za školní rok 2015/16 zde:

  1. stupeň    Čtenářské deníky
  2. stupeň    Čtenářské deníky

Zhodnocení čtenářských deníků za školní rok 2014/15 zde:  Čtenářské_deníky

Źákovská knihovna ve školním roce 2014/2015

                I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší žákovské knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih sloužily k posilování čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán. 137 žáků přišlo celkem 287 krát a vypůjčilo si 525 knih. Díky vedení učitelů převládaly výpůjčky knih z krásné literatury – bylo jich 299. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři vypůjčili 226.

Tento rok přibylo do žákovské knihovny 72 titulů. Opět jsme využili nabídek různých nakladatelství, ze kterých si naši žáci objednávají knihy – nakladatelství Grada, dětský klub Mladá fronta, které nám jednou ročně přispějí knihami zdarma. Knihy k nám také proudily díky projektu Souboj čtenářů – bylo jich 25 a četli je žáci 6. ročníku, kteří je museli přečíst velmi pozorně, aby dokázali odpovědět na otázky v závěrečné části soutěže. Letos jsme se zapojili do projektu Sněhuláci do Afriky a z tohoto projektu jsme obdrželi celkem37 knih pro všechny věkové kategorie dětí. Dalších 22 knih jsme obdrželi jako prémii při velké objednávce knižních odměn na konec školního roku od formy Beránek – levné knihy. Knižní fond žákovské knihovny má 2958 titulů.

                    1. pololetí                                   2. pololetí
1. ročník                                                            19.5.                3. 6.
2. ročník              30.9.              21.10.               23.2.              17.3.
3. ročník               7.11.              16.1.                27.3.                24.4.
4. ročník              14.11.              9.12.                2.3.                 17.6.
5. ročník                4.11.              23.1.               10.4.                 12.6.
6. ročník              17.10.              22.1.                26.3.              Souboj čtenářů
7. ročník                9.10.              12.1.                 24.3.             6.5.
8. ročník              14.10.              12.12.                  9.3.           18.6.
9. ročník                8.10.              12.12.                 11.3.            4.6.

Žákovská knihovna ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se naše škola zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti. Třídní učitelé a vyučující českého jazyka navštěvovali knihovnu s celými třídami a společně si vybírali knihy k individuální i společné četbě. Všechny přečtené tituly pak byly zaznamenány do žákovských čtenářských deníků. Knihovna byla také využívána k praktickému tréninku vyhledávání informací v encyklopediích a jejich záznamu do referátů a skupinových prací.

V tomto školním roce školní knihovna evidovala 131 čtenářů z řad žáků a 4 čtenáře z řad pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Čtenáři přišli celkem 394 krát a vypůjčili si celkem 586 knih. Převažovaly knihy krásné literatury – 498 titulů, z řady naučných knih si čtenáři vypůjčili 88 knih. 56 knih obohatilo příruční knihovnu na paní učitelky, která vyučuje český jazyk.

Ve školním roce 2013/2014 byl knižní fond školní knihovny obohacen o 31 knih, všechny jsme obdrželi zcela zdarma. Ze spolupráce s nakladatelstvím Mladá Fronta, u kterého si děti objednávají knihy, k nám totiž proudí knihy zdarma jako prémie určené přímo pro školní knihovny. Celkem je tedy v knižním fondu školní knihovny 2861 titulů.

Zpracovala Mgr. Alena Grossová

Školní knihovna je umístěna v přízemí malé budovy, v multimediální učebně. Je v ní evidováno 2830 knih pro malé i velké školáky, velká škála naučných encyklopedií i několik multimediálních CD. Knižní fond se snažíme podle dostupnosti finančních prostředků stále doplňovat a obnovovat. Využíváme hlavně nabídek nakladatelství Albatros, Fragment, Svojtka a dalších. Množství knih jsme získali ve slevě a jako prémie zdarma. V nabídce máme nově i klasická díla ve zkrácených verzích – např. Bídníci, Hrabě Monte Christo nebo Tři mušketýři.  Několik nových zajímavých encyklopedií je zaměřeno na krásu měst a památek UNESCO v České republice. Nakladatelství Grada přispělo do naší knihovny o několik titulů z oblasti počítačů.
Do školní knihovny se může přihlásit každý žák naší školy u vedoucí knihovny paní učitelky Aleny Grossové. Pokud žáci potřebují nutně zapůjčit nějakou knihu nebo vyhledat informace, mohou přijít i mimo půjčovní dobu. Vedoucí knihovny jim s vyhledáváním a orientací v knižním fondu ráda pomůže.

V letošním roce začnou žáci navštěvovat knihovnu společně se svými třídními učiteli nebo vyučujícími českého jazyka, aby si zde vybrali knihu k zápisu do čtenářského deníku nebo jen tak pro zábavu. Četnost jejich návštěv můžete sledovat níže.

                    1. pololetí                                   2. pololetí
1. ročník                                                          7.5.                 14.5.
2. ročník          14.10.             2.12.                24.3.                30.4.
3. ročník          11.11.             20.1.                 17.2                15.5.
4. ročník          4.10.               23.1.                 25.4.               23.5.
5. ročník         10.10.              21.1.                11.4.                 27.5.
6. ročník           8.10.              22.1.                14.4.                 27.5.
7. ročník          17.10.             22.1.                21.2.                 14.4.
8. ročník           9.10.              24.1.                26.3.                 28.5.
9. ročník          25.10.             23.1.                15.4.                 26.5.
DSCN1019DSC_0366

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit