ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Jídelna

Aktuální jídlelní lístky:

Jídelní lístek ZŠ a MŠ Jindřichov a lístek se Svačinkami ve formátu PDF

Od 1. 3. 2019 dochází ke změně cen obědů. Viz tabulka  níže.

Od 1. 2. 2019 je v jídelně zaveden sešit pro dospělé strávníky, kde mohou zapisovat připomínky k odebrané stravě …

Úřední hodiny vedoucí jídelny:

Pondělí – 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Středa – 8:00 – 10:00, 13:00 – 14:30

Čtvrtek – 13:00 – 14:30

Od 1. 4. 2018 v případě neodhlášené stravy v době nepřítomnosti, bude k ceně obědu připočítána částka 25,- Kč/oběd (provozní režie)

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

3-6 let celodenní strava
6-7 let celodenní strava
(přesnídávka 7,- Kč, svačina  7,- Kč)
33,- Kč
34,- Kč
0,05 kg
7-10 let 24,- Kč 0,07 kg
11-14 let 26,- Kč 0,08 kg
15 a více let 27,- Kč 0,10 kg
zaměstnanci školy + důchodci vlastní 32,- Kč 0,10 kg
cizí strávníci (včetně 21% DPH) 60,- Kč 0,10 kg
Svačinka pro žáky ZŠ 10,- Kč

Cizí strávníci mají jednotnou cenu. Obědy mohou sníst přímo ve školní jídelně v době od 11:00 do 12:00 hod, nebo odebrat do přinesených nádob buď osobně nebo prostřednictvím rozvážkové služby zajišťované OÚ Jindřichov.

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu 49,- Kč a  51,- Kč (podle věkové skupiny)

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky na č. 554 641 745, SMS 702 086 972 nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz

DŮLEŽIÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Upozornění – odhlašování obědů:

Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod.
na tato telefonní čísla: 554 641 745, mobil 702 086 972
nebo na email: jidelna@zsjindrichov.cz.

Škola je zapojena do projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol“. Dodavatelem je firma Bovys. Dodávka zboží je prováděna jednou za týden.

První den nemoci lze vydat oběd domů viz. § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a strávník je povinen stravné uhradit v plné výši, a to 26,-Kč stravné (nebo 24,-Kč podle věkové skupiny) + 25 Kč provozní náklady, celkem bude cena neodhlášeného obědu činit 49,- Kč (nebo 51,-Kč podle věkové skupiny).

Oznámení o novince ve stravování pro cizí strávníky si přečtěte zde: Novinky v jídelně

Označování alergenů dle nové vyhlášky PDF

Alergeny plakát ve formátu PDF

Vnitřní řád školní jídelny ve formátu PDF …

Přihláška ke stravování ve formátu PDF …

Zdravá výživa ve školních jídelnách PDF

Co rodiče nevědí o školním stravování ve formátu PDF …

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky ve formátu PDF …

Úvodní slovo

Vítáme Vás na webových stránkách Školní jídelny, Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál.
Věříme, že se jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich využívání. Jestliže zde nenajdete požadované informace, kontaktujte nás jiným způsobem (viz oddíl kontakty).
Vaše náměty a připomínky uvítáme nejen při této příležitosti, ale kdykoliv po celou dobu stravování, pokud se stanete našim klientem.

Hanslíková Michaela
vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci:

Michaela Hanslíková – vedoucí ŠJ

Dana Lovasová – kuchařka

Zdenka Kusendová – kuchařka

Leona Cirojanisová – pomocná kuchařka

Provozní doba ve školním roce 2019/20:
6:00 – 14:30 hod

Kontakty:

554 641 745    kancelář  ŠJ
554 641 746    ředitelna
702 086 972 mobil – pro SMS odhlášky

jidelna@zsjindrichov.cz
steuerova@zsjindrichov.cz

Shrnutí nejdůležitějších informací:
  • kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku žáka, tj. cituji:
    … do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. – 30. 8.),
    ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.
  • první den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Výdej stravy:

Svačinka: od 9,20 hod. do 9,35 hod.
Žáci ZŠ + zaměstnanci od 11,15 hod. do 13,15 hod.
Cizí strávníci od 11,00 hod. do 12,00 hod.

 Možnost placení stravného:

1. platbou v hotovosti –  u vedoucí školní jídelny paní Hanslíkové.
 v kanceláři v budově školní jídelny:
2. převodem z účtu na účet číslo 166 870 137/0300, VS 111, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci.

Přihlašování a odhlašování stravy:
Přihlášky na obědy se přijímají kdykoliv, stačí se přihlásit 1 den před započetím stravování. Odhlášky den předem do 13:00 hod osobně nebo telefonicky (554 641 745).

Kapacita školní jídelny je plánovaná na 500 jídel denně.
V současnosti se připravuje průměrně 220 obědů denně.

Při přípravě jídel se bude přednostně využívat čerstvého, sezonního ovoce a zeleniny.
Vedení školní jídelny tímto zajistí splnění výživových hodnot dle potravinového koše v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 1 a č. 2.
Vedení školy věří, že se podaří pracovníkům školní jídelny nabídnout zájemcům o stravování kvalitní stravu v příjemném prostředí.