ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Jídelna

Jídelní lístky: 20. 9. – 24. 9. 2021

Obědy či svačinky můžete odhlástit prostřednictvím SMS na telefonním čísle 702 086 972 (M. Hanslíková).

Od 1. 3. 2019 dochází ke změně cen obědů. Viz tabulka  níže.

Od 1. 2. 2019 je v jídelně zaveden sešit pro dospělé strávníky, kde mohou zapisovat připomínky k odebrané stravě …

Úřední hodiny vedoucí jídelny:

Pondělí – 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Středa – 8:00 – 10:00, 13:00 – 14:30

Čtvrtek – 13:00 – 14:30

Od 1. 4. 2018 v případě neodhlášené stravy v době nepřítomnosti, bude k ceně obědu připočítána částka 25,- Kč/oběd (provozní režie)

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

3-6 let celodenní strava
6-7 let celodenní strava
(přesnídávka 7,- Kč, svačina  7,- Kč)
33,- Kč
34,- Kč
0,05 kg
7-10 let 24,- Kč 0,07 kg
11-14 let 26,- Kč 0,08 kg
15 a více let 27,- Kč 0,10 kg
zaměstnanci školy + důchodci vlastní 32,- Kč 0,10 kg
cizí strávníci (včetně 21% DPH) 60,- Kč 0,10 kg
Svačinka pro žáky ZŠ 10,- Kč  

Cizí strávníci mají jednotnou cenu. Obědy mohou sníst přímo ve školní jídelně v době od 11:00 do 12:00 hod, nebo odebrat do přinesených nádob buď osobně nebo prostřednictvím rozvážkové služby zajišťované OÚ Jindřichov.

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu 49,- Kč a  51,- Kč (podle věkové skupiny)

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky na č. 554 641 745, SMS 702 086 972 nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz

DŮLEŽIÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Upozornění – odhlašování obědů:

Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod.
na tato telefonní čísla: 554 641 745, mobil 702 086 972
nebo na email: jidelna@zsjindrichov.cz.

Škola je zapojena do projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol“. Dodavatelem je firma Bovys. Dodávka zboží je prováděna jednou za týden.

První den nemoci lze vydat oběd domů viz. § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a strávník je povinen stravné uhradit v plné výši, a to 26,-Kč stravné (nebo 24,-Kč podle věkové skupiny) + 25 Kč provozní náklady, celkem bude cena neodhlášeného obědu činit 49,- Kč (nebo 51,-Kč podle věkové skupiny).

Oznámení o novince ve stravování pro cizí strávníky si přečtěte zde: Novinky v jídelně

Označování alergenů dle nové vyhlášky PDF

Alergeny plakát ve formátu PDF

Vnitřní řád školní jídelny ve formátu PDF …

Přihláška ke stravování ve formátu PDF …

Zdravá výživa ve školních jídelnách PDF

Co rodiče nevědí o školním stravování ve formátu PDF …

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky ve formátu PDF …

Úvodní slovo

Vítáme Vás na webových stránkách Školní jídelny, Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál.
Věříme, že se jejich pomocí seznámíte se službami, které poskytujeme a systémem jejich využívání. Jestliže zde nenajdete požadované informace, kontaktujte nás jiným způsobem (viz oddíl kontakty).
Vaše náměty a připomínky uvítáme nejen při této příležitosti, ale kdykoliv po celou dobu stravování, pokud se stanete našim klientem.

Hanslíková Michaela
vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci:

Michaela Hanslíková – vedoucí ŠJ

Dana Lovasová – kuchařka

Zdenka Kusendová – kuchařka

Leona Cirojanisová – pomocná kuchařka

Provozní doba ve školním roce 2019/20:
6:00 – 14:30 hod

Kontakty:

554 641 745    kancelář  ŠJ
554 641 746    ředitelna
702 086 972 mobil – pro SMS odhlášky

jidelna@zsjindrichov.cz
steuerova@zsjindrichov.cz

Shrnutí nejdůležitějších informací:
  • kategorie strávníků již nejsou rozděleny na I. st., II. st. a III. st., ale jsou zařazováni do skupin podle věku žáka, tj. cituji:
    … do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. – 30. 8.),
    ve kterém dosahují věku 7-10 let, 11-14 let, 15 a více let.
  • první den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Výdej stravy:

Svačinka: od 9,20 hod. do 9,35 hod.
Žáci ZŠ + zaměstnanci od 11,15 hod. do 13,15 hod.
Cizí strávníci od 11,00 hod. do 12,00 hod.

 Možnost placení stravného:

1. platbou v hotovosti –  u vedoucí školní jídelny paní Hanslíkové.
 v kanceláři v budově školní jídelny:
2. převodem z účtu na účet číslo 166 870 137/0300, VS 111, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci.

Přihlašování a odhlašování stravy:
Přihlášky na obědy se přijímají kdykoliv, stačí se přihlásit 1 den před započetím stravování. Odhlášky den předem do 13:00 hod osobně nebo telefonicky (554 641 745).

Kapacita školní jídelny je plánovaná na 500 jídel denně.
V současnosti se připravuje průměrně 220 obědů denně.

Při přípravě jídel se bude přednostně využívat čerstvého, sezonního ovoce a zeleniny.
Vedení školní jídelny tímto zajistí splnění výživových hodnot dle potravinového koše v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 1 a č. 2.
Vedení školy věří, že se podaří pracovníkům školní jídelny nabídnout zájemcům o stravování kvalitní stravu v příjemném prostředí.