ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Družina

Provoz školní družiny o letních prázdninách

Na základě odevzdaných dotazníků k provozu ŠD o letních prázdninách školního roku 2019/2020 sdělujeme, že ŠD bude celé prázdniny UZAVŘENA.

ŠD otevřena od 6:00 – 16:00 hodin.

Informace o přijetí žáků do ŠD.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2019/2020:

  • ranní družina 6:00 – 7:30 hodin (mohou využít všechny děti)
  • odpolední družina 11:15 – 16:00 hodin
  • doprovod dětí k autobusovému spoji
  • snížená platba školného pro děti, které mají v přihlášce docházku do ŠD jen v některých dnech
  • ve výjimečných případech rodiče mohou podat žádost o úlevu z platby školného u ředitelky školy
  • Telefonní číslo 554 652 294, mobil 736 284 061 (Vopelková)

Informace k provozu a činnosti ŠD

V době mezi 13:30 a 15:00 hodinou probíhá výchovně vzdělávací a zájmová činnost, při které můžeme být mimo třídu ŠD i mimo budovu školy. Proto Vás prosíme, abyste v uvedenou dobu své děti vyzvedávali jen v nutných případech.

Stane – li se, že potřebujete dítě vyzvednout v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, sdělte nám prosím písemně datum a hodinu odchodu. Nestačí pouze zatelefonovat, Vámi podepsané sdělení je důležité k zajištění maximální bezpečnosti Vašich dětí.

Úplata za ŠD je stanovena ve výši 50,- Kč / měsíčně. Termín úhrady jsou stanoven do 15. dne v měsíci. Hradí se u vychovatelky školní družiny.

Děti potřebují s sebou do ŠD: oděv na zahradu (hřiště) + 10 Kč měsíčně na sirup (dodržování pitného režimu).

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelství školy oznamuje všem svěřeným dětem ve školní družině a jejich zákonným zástupcům, že děti nemohou svévolně opustit prostory, kde se mají zdržovat s pedagogem. Pokud k tomuto dojde, půjde o porušení školního řádu, a toto je pak důvodem ke zrušení docházky do školní družiny.

Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout zde: Přihláška do ŠD 2019-20