Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní rok 2022/2023

Informujeme o změně – navýšení ceny obědů cizích strávníků a ceny svačinky pro žáky ZŠ.
Změna je platná od 1. 3. 2023.
Aktuální ceník naleznete níže.

Ceny obědů a norma masa v syrovém stavu

3-6 let celodenní strava (přesnídávka 9,- Kč, svačina  8,- Kč)
7 let celodenní strava (přesnídávka 9,- Kč, svačina  9,- Kč)
38,- Kč 0,05 kg
41,- Kč 0,07 kg
7-10 let29,- Kč0,07 kg
11-14 let31,- Kč0,08 kg
15 a více let32,- Kč0,10 kg
zaměstnanci školy + důchodci vlastní40,- Kč0,10 kg
cizí strávníci (včetně 21% DPH)76,- Kč0,10 kg
Svačinka pro žáky ZŠ15,- Kč 

Cizí strávníci mají jednotnou cenu. Obědy mohou sníst přímo ve školní jídelně v době od 11:00 do 12:00 hod, nebo odebrat do přinesených nádob buď osobně nebo prostřednictvím rozvážkové služby zajišťované OÚ Jindřichov.

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu podle věkové skupiny.

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky na č. 554 641 745, SMS 702 086 972 nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz.