ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Archiv článků za měsíc: Prosinec 2019

Vánoční příběh v kostele

Ve čtvtek 19. prosince kostel sv. Mikuláše v Jindřichově opět ožil. Sešli jsme se v hojném počtu v jeho útrobách především proto, abychom zhlédli vánoční příběh, který si připravili žáci prvního, druhého a čtvrtého ročníku pod vedením svých učitelek. Úvodní…
Číst více

Odpověď z Kanceláře prezidenta republiky

Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili v rámci výtvarné výchovy soutěže O nejhezčí vánoční betlém, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta republiky pod záštitou paní Kateřiny Zemanové. Sice jsme se neumístili na prvních deseti výherních místech, ale obdrželi jsme čestné uznání přímo z Kanceláře…
Číst více

Astro Pi Hackathon BRNO 2019

V pátek 18. 10. se v brněnském sídle firmy S.A.B. Aerospace od 9 hodiny ranní začaly sjíždět týmy i jednotlivci z celé České republiky. Jejich úkol byl nesnadný. V příštích deseti hodinách navrhnout co nejlepší vědecký experiment, který by provedli na oběžné dráze. Pro experiment…
Číst více

MARBO

Dnes k nám zavítala hudební skupina MARBO, která si pro žáky 1. stupně připravila výchovný koncert “Zpívat nás baví” a pro žáky 2. stupně rozproudily melodie “Hity filmové melodie”.

Poslední plavání

Pro děti z 2., 3. a 4. třídy bylo poslední plavání velkým zážitkem. Všichni udělali pokrok ve svých dovednostech, nikdo se už nebojí ponořit hlavu pod vodu a i ti nejmenší už dokáží uplavat několik temp. Učitelky plavání si pro…
Číst více

Šachový turnaj v Krnově

V pátek 6. prosince 2019 se naši žáci Martin Gvuzd, Zdeněk Špiryt, Tomáš Krč a Ondřej Merta zúčastnili šachového turnaje čtyřčlenných družstev ve Středisku volného času v Krnově. Měli možnost se utkat s družstvy celého okresu a v nabité konkurenci…
Číst více

Vánoční atmosféra na zámku

V sobotu 14. prosince vystoupili žáci naší školy na vánočních jindřichovských trzích. Vystoupení se nesla v duchu nadcházejících Vánoc. Děti z mateřské školy zazpívaly tradiční koledy a zarecitovaly několik krásných básníček plných přání a lásky. Pěvecký sbor nás rozněžnil krásnými…
Číst více

Šikovná děvčata

Děvčata ze 6. a 7. ročníku si v pracovních činnostech vyzkoušely mnoho nových věcí – dělat růže z listí, vydlabávat dýně, tvořit z přírodnin, vyrobit vánoční svícny. Poslední výrobky – svícny – si můžete zakoupit na vánočních trzích na zámku.

Návštěva z lesa

Probírali jsme lesní živočichy, ale takovou návštavu z lesa jsme vážně nečekali. Paní Šimečková nám přinesla vycpaniny zvířat, o kterých jsme si právě povídali. Některé nezasvěcené návštěvníky naší třídy jejich přítomnost docela vylekala, protože vypadají jako živá.

Uzavření ŠD

Upozorňujeme rodiče i žáky, že z důvodu nízkého zájmu bude školní družina v době vánočních prázdnin – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – uzavřena.

Školíme pedagogy

Jednou z podmínek účasti v projektu Get up and Goals je proškolit pedagogický sbor tak, aby všichni mohli využívat témat globálního rozvojového vzdělávání ve svých hodinách a opírat se o námi pilotované lekce i všechny dostupné materiály.Takovéto školení se 26.…
Číst více

Rozzářený strom

V neděli 1. prosince, o první adventní neděli, jsme se v 17.00 hod. sešli před hlavní budovou školy, abychom odpočítali rozsvícení vánočního stromu. Paní ředitelka přivítala přítomné krátkým slovem, hned na to následovalo odpočítávání a než jsme se nadáli, strom…
Číst více