ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Škola

Toulky za zvěří

Žáci 4. a 5. ročníku je zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota. Na svých výtvorech pracovali poctivě a s velkým nasazením. Za jejich píli jim všem děkuji.

Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem ke změně úvazků peadagogických pracovníků došlo s platností od 6. 1. 2020 ke změně rozvrhu školy. Prosím o kontrolu rozvrhu v Bakaláři, aby žáci věděli, jaké předměty který den mají. Děkuji za pochopení. Jiří Ranostajzástupce ředitelky školy

PF 2020

Do nového roku Vám všem přejeme jen to dobré, především zdraví, ale také trochu toho štěstí, fajn přátele, kteří vás vždy podrží a hlavně vidět věci v tom pravém světle:). Členové fotokroužku s paní učitelkou Katkou Lozertovou

Vánoční příběh v kostele

Ve čtvtek 19. prosince kostel sv. Mikuláše v Jindřichově opět ožil. Sešli jsme se v hojném počtu v jeho útrobách především proto, abychom zhlédli vánoční příběh, který si připravili žáci prvního, druhého a čtvrtého ročníku pod vedením svých učitelek. Úvodní…
Číst více

Odpověď z Kanceláře prezidenta republiky

Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili v rámci výtvarné výchovy soutěže O nejhezčí vánoční betlém, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta republiky pod záštitou paní Kateřiny Zemanové. Sice jsme se neumístili na prvních deseti výherních místech, ale obdrželi jsme čestné uznání přímo z Kanceláře…
Číst více

Astro Pi Hackathon BRNO 2019

V pátek 18. 10. se v brněnském sídle firmy S.A.B. Aerospace od 9 hodiny ranní začaly sjíždět týmy i jednotlivci z celé České republiky. Jejich úkol byl nesnadný. V příštích deseti hodinách navrhnout co nejlepší vědecký experiment, který by provedli na oběžné dráze. Pro experiment…
Číst více

MARBO

Dnes k nám zavítala hudební skupina MARBO, která si pro žáky 1. stupně připravila výchovný koncert “Zpívat nás baví” a pro žáky 2. stupně rozproudily melodie “Hity filmové melodie”.

Poslední plavání

Pro děti z 2., 3. a 4. třídy bylo poslední plavání velkým zážitkem. Všichni udělali pokrok ve svých dovednostech, nikdo se už nebojí ponořit hlavu pod vodu a i ti nejmenší už dokáží uplavat několik temp. Učitelky plavání si pro…
Číst více

Šachový turnaj v Krnově

V pátek 6. prosince 2019 se naši žáci Martin Gvuzd, Zdeněk Špiryt, Tomáš Krč a Ondřej Merta zúčastnili šachového turnaje čtyřčlenných družstev ve Středisku volného času v Krnově. Měli možnost se utkat s družstvy celého okresu a v nabité konkurenci…
Číst více

Vánoční atmosféra na zámku

V sobotu 14. prosince vystoupili žáci naší školy na vánočních jindřichovských trzích. Vystoupení se nesla v duchu nadcházejících Vánoc. Děti z mateřské školy zazpívaly tradiční koledy a zarecitovaly několik krásných básníček plných přání a lásky. Pěvecký sbor nás rozněžnil krásnými…
Číst více

Šikovná děvčata

Děvčata ze 6. a 7. ročníku si v pracovních činnostech vyzkoušely mnoho nových věcí – dělat růže z listí, vydlabávat dýně, tvořit z přírodnin, vyrobit vánoční svícny. Poslední výrobky – svícny – si můžete zakoupit na vánočních trzích na zámku.

Návštěva z lesa

Probírali jsme lesní živočichy, ale takovou návštavu z lesa jsme vážně nečekali. Paní Šimečková nám přinesla vycpaniny zvířat, o kterých jsme si právě povídali. Některé nezasvěcené návštěvníky naší třídy jejich přítomnost docela vylekala, protože vypadají jako živá.

Uzavření ŠD

Upozorňujeme rodiče i žáky, že z důvodu nízkého zájmu bude školní družina v době vánočních prázdnin – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – uzavřena.

Školíme pedagogy

Jednou z podmínek účasti v projektu Get up and Goals je proškolit pedagogický sbor tak, aby všichni mohli využívat témat globálního rozvojového vzdělávání ve svých hodinách a opírat se o námi pilotované lekce i všechny dostupné materiály.Takovéto školení se 26.…
Číst více