ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Škola

Tělovýchovná matematika

Jedna hodina matematiky se v 5. ročníku nesla ve stylu 2 v 1 spojili jsme totiž matematiku s tělocvikem. Nezbytnou pomůckou se pro tuto aktivitu stal mobilní telefon se čtěčkou QR kódů. Děti totiž počítaly příklady na dělení jednociferným dělitelem,…
Číst více

Jaro letí

Hlavním cílem tohoto projektu 3. ročníku bylo upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, podpořit jejich vztah k přírodě, podnítit jejich zájem o přírodu, seznámit je s tím jaké procesy se dějí…
Číst více

Výtvarná soutěž Hygiena rokou 2021

Naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci, je zúčastnili celostátní výtvarné soutěže „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“. Žáci malovali obrázky dle své fantazie a do obrázku zakomponovali svou představu bakterií a virů, které se nesnáší s umytýma rukama. Zároveň se zamysleli nad…
Číst více

Co dělají páťáci?

Hrají si s kostkami 🙂 Jen pro ně už to nejsou kostky, ale krychle. Staví krychlové stavby, překreslují plánky, hrají si na architekty, zkoumají pláště krychlí, složili si z papíru krychli i kvádr.

LITERATURA NA DIVADLE ŽIVOTA

V pátek 7. května se naši osmáci zúčastnili online výukového programu „LITERATURA NA DIVADLE ŽIVOTA“, díky němuž jsme si mohli distanční výuku alespoň trochu ozvláštnit a zpříjemnit. Výukový program zaštiťoval Památník písemnictví na Moravě a muzeum Brněnska pod vedením paní Moniky…
Číst více

Den matek v první třídě

Den matek v první třídě Druhá květnová neděle patří všem maminkám, mají svůj svátek. Prvňáčci se na tento den pečlivě připravovali celý týden. O maminkách si četli ve Slabikáři, vyplňovali pracovní list, naučili se básničku. Ve výtvarné výchově namalovali krásný portrét…
Číst více