ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Ranostaj

Nový zákon o přijímacím řízení

Dne 27. března 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon upravuje zvláštní pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve…
Číst více

Přístupy do Bakaláře

Prosím rodiče, kteří potřebují přístupy žáků do systému Bakaláři, aby mi napsali mail na adresu ranostaj@zsjindrichov.cz … Odešlu Vám údaje jako zprávu přes Bakaláře. Množí se prosby tohoto druhu z mnoha stran, tak ať to můžeme sjednotit a urychlit ……
Číst více

Ošetřovné

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ze dne 10. 3. 2020 a následném vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020, může rodič (zákonný zástupce)…
Číst více

Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem ke změně úvazků peadagogických pracovníků došlo s platností od 6. 1. 2020 ke změně rozvrhu školy. Prosím o kontrolu rozvrhu v Bakaláři, aby žáci věděli, jaké předměty který den mají. Děkuji za pochopení. Jiří Ranostajzástupce ředitelky školy

Uzavření ŠD

Upozorňujeme rodiče i žáky, že z důvodu nízkého zájmu bude školní družina v době vánočních prázdnin – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – uzavřena.

Dotazník OSU

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity připravuje projekt sezaměřením na žáky s problémovým chováním. V této souvislostisi pro školy připravila krátký dotazník, který je třeba vyplnit do 15.11.2019. Předkládaný dotazník plní funkci průzkumu zájmu pedagogické veřejnosti a je na téma Problémové chování…
Číst více

“Kam na výlet” – Mikroregion Krnovsko

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolte nám oznámit jménem Mikroregionu Krnovsko, že Vaši žáci, kteří se zapojili do výtvarné soutěže “Kam na výlet”, s námi mohou vyrazit na avizovaný výlet . Dle jejich výtvarných prací jsme vytvořili program výletu tak, abychom vyhověli…
Číst více